Läs mer om:

Utgivning


2017-09-07

Unikt hjälpmedel för bättre statlig förvaltning

Som en följd av skandalerna i statsförvaltningen har behovet av god förvaltningskultur fått stor uppmärksamhet på ...2017-09-06

Arbetsrätt för skolledare och pedagoger ger svaren på de svåra frågorna

”Äntligen får jag svar på många svåra arbetsrättsliga frågor” skrev tidningen SkolLedaren i sin recension av första ...2017-09-06

Polislagen. En kommentar - standardverket

Polislagen. En kommentar utkommer nu i sin tolfte upplaga. I boken beskrivs bland annat polisens uppgifter när det ...2017-08-30

När snö blir en ordningsfråga

Vilka möjligheter har polisen att ingripa vid demonstrationer, vilket ansvar har en fastighetsägare för sina snöiga ...2017-08-28

Trygghet och studiero – en skola fri från kränkningar

Varje dag går ungefär två miljoner barn och ungdomar till skolan. Hur väl samarbetet i skolan fungerar har avgörande ...2017-08-18

Ensamkommande barns rättigheter mångas ansvar

Under de senaste 2,5 åren har fler än 40 000 ensamkommande barn ansökt om asyl eller uppehållstillstånd i Sverige. Det ...2017-06-12

En hjälpande hand vid transporter av frihetsberövade

Sedan den 1 april i år gäller nya regler som ger Kriminalvården ett tydligare ansvar i samband med transporter av ...2017-05-11

Undvik felkontering – använd BAS-böckerna

I Sverige använder cirka 97 procent av alla företag BAS-kontoplanen. Men för att uppnå alla fördelar med att använda ...2017-05-11

Ny upplaga av kommentaren till Svensk kod för bolagsstyrning

Efter ett omfattande revideringsarbete av Svensk kod för bolagsstyrning som lett till en ny version av koden kommer nu ...


... 5