MÄNGDRABATT: GÅ 3 PERSONER TILL PRISET AV 2! ANGE KAMPANJKOD "3FÖR2" VID BOKNING. LÄS MER.
Tillbaka

Program

Datum: 30 mars | Sista bokningsdag: 20 mars

Välkommen till Aktuell bolags- och börsrätt 2023

Vi fyller dagen med programpunkter som ger dig en gedigen uppdatering om nyheter, förändringar och trender på området.

 
08:30 - 09:00

Från 08:30 | Registrering, kaffe och smörgås för dig som deltar på plats i Stockholm
Från 08:55 | Insläpp för deltagare på distans

09:00 - 09:10

Inledning

Norstedts Juridik och moderator Dennis Westermark
09:10 - 09:40

Nya lagar och regler på det aktiemarknadsrättsliga området

  • Lagar och förordningar        
Dennis Westermark, advokat och delägare, Advokatfirman Lindahl
09:40 - 10:40

Nya rättsfall inom bolags- och aktiemarknadsrätt

  • Allmän domstol och förvaltningsdomstol
Dennis Westermark, advokat och delägare, Advokatfirman Lindahl
10:40 - 11:00

Kaffepaus

11:00 - 11:30

Nya uttalanden från Aktiemarknadsnämnden och nya beslut från marknadsplatsernas disciplinnämnder

Ola Svanberg, advokat, Advokatfirman Lindahl
11:30 - 12:30

Lunch

12:30 - 13:20

Aktuella Marknadsmissbruksförordningen (MAR)-frågor

  • När uppstår insiderinformation i ett pågående händelseförlopp och måste bolaget upprätta en separat insiderförteckning för varje steg?
  • Motpartens identitet – kan man undvika att namnge motparten när man offentliggöra insiderinformation om ett ingånget avtal? Kan man välja att beskriva motparten istället? Vad ska man tänka på?
  • Begreppet offentliggjort vs allmänt känt – vad krävs för att insiderinformation ska anses ha vara allmänt känd och därmed offentliggjord ur ett straffrättsligt perspektiv? Och hur förhåller det sig till emittentens skyldigheter att offentliggöra insiderinformation enligt artikel 17 MAR?
  • Vad gör man om en styrelseledamot/ledningsperson är misstänkt för brott, häktad eller åtalad? Är det insiderinformation? Kan man skjuta upp offentliggörandet? Hur ska man agera och kommunicera? 
  • Carnegiedomen och legitimt beteende? Vad innebär specifikationskravet? Vad ryms inom begreppet legitimt beteende?
Dennis Westermark, advokat och delägare, Advokatfirman Lindahl
Ola Svanberg, advokat, Advokatfirman Lindahl
13:20 - 13:30

Bensträckare

13:30 - 14:10

Aktuella MAR-frågor

  • När uppstår insiderinformation vid produktuppdateringar och R&D såsom läkemedelsstudier m.m.
  • Krav på organisation för informationsgivning enligt noteringsavtalet, vilka krav ställer marknadsplatserna och vart drar disciplinnämnden gränsen för när en överträdelse av MAR är del av ett större problem för emittenten?
Dennis Westermark, advokat och delägare, Advokatfirman Lindahl
Ola Svanberg, advokat, Advokatfirman Lindahl
14:10 - 14:30

Kaffepaus

14:30 - 15:30

Vägen från börsen - Vad krävs för avnotering?

Ola Svanberg, advokat, Advokatfirman Lindahl
15:30 - 15:35

Teknikpaus

15:35 - 16:20

Riktade nyemissioner från ett börsrättsligt perspektiv

Dennis Westermark, advokat och delägare, Advokatfirman Lindahl
Ola Svanberg, advokat, Advokatfirman Lindahl
16:20 - 16:30

Avslutning

Gå 3 personer till priset av 2!

Är ni fler som vill delta på Aktuella bolags- och börsrätt? Ta del av vår grupprabatt och gå 3 personer till priset av 2 genom att ange kampanjkod "3för2" vid bokning*.
*Går ej att kombinera med andra erbjudanden. Bokningen behöver genomföras samtidigt.