JUST NU: Early bird pris - du får 10% på ordinarie pris. Använd kampanjkod: EARLYBIRD. Gäller t.o.m. 30 december 2022

Program

Aktuell bolags- och börsrätt 2023 | 30 mars
Sista bokningsdag: 20 mars 2023

Agendan för 2023 uppdateras inom kort

Under tiden kan du se hur agendan för Aktuell bolags- och börsrätt 2022 såg ut för att få en inblick i hur dagen kan se ut

 
08:30 - 09:00

Från 08:30 | Registrering, kaffe och smörgås för dig som deltar på plats i Stockholm.
Från 08:55 | Insläpp för digitala deltagare

09:00 - 09:05

Välkommen till Aktuell bolags- och börsrätt 2022

Norstedts Juridik och moderator för dagen
09:05 - 09:35

Nya associationsrättsliga rättsfall från de allmänna domstolarna

 • Nya rättsfall från tingsrätter och hovrätter
 • Nya rättsfall från HD
 • Nya rättsfall från Förvaltningsdomstolarna
09:35 - 10:40

Nya uttalanden från marknadsplatsernas disciplinnämnder och aktiemarknadsnämnden

 • Beslut från marknadsplatsernas disciplinnämnder
 • Aktiemarknadsnämndens uttalanden
 • Beslut från FI
10:40 - 11:00

Kaffepaus

11:00 - 11:30

Ny bolags- och börsrättslig lagstiftning samt riktlinjer från FI

11:30 - 12:30

Lunch

12:30 - 13:00

Noteringsprocessen på handelsplattformar

 • Aktörer
 • Tidplan
 • Noteringskraven
 • Noteringsmemorandum/prospekt
 • Börsrättsliga avtal  
 • Spridningsemission
 • Kostnader
13:00 - 13:30

Noteringsprocessen på handelsplattformar forts.

13:35 - 14:05

Parallellnoteringar

 • Vad krävs för att utländska bolag ska kunna parallell notera sina aktier i Sverige?
 • Vad krävs för att svenska bolag ska kunna parallell notera sina aktier utomlands?
 • Är det enkelt för utländska bolag att notera sina aktier i Sverige?
14:05 - 14:25

Kaffepaus

14:30 - 15:30

Insiderbrott och marknadsmissbruk

 • Kort om reglerna om insiderbrott och marknadsmissbruk
 • Arbetssättet på EBM
 • Domar och avgöranden avseende insiderbrott och marknadsmissbruk
15:35 - 16:20

Riktade nyemissioner från ett börsrättsligt perspektiv

 • Kan det strida mot aktiebolagslagen eller de börsrättsliga reglerna att fatta beslut om en riktad nyemission i ett noterat bolag?
 • Är det alltid förenligt med de aktiebolagsrättsliga och de börsrättsliga reglerna att fatta beslut om en riktad nyemission med stöd av ett bemyndigande i ett noterat bolag?
 • Vad är sanktionen när ett noterat bolag fattar beslut om en riktad nyemission i strid med de aktiebolagsrättsliga och börsrättsliga reglerna?
16:20 - 16:30

Avslutning

Gå 3 personer till priset av 2!

Är ni fler som vill delta på Aktuella bolags- och börsrätt? Ta del av vår mängdrabatt och gå 3 personer till priset av 2 genom att ange kampanjkod "3för2" vid bokning*.
*Går ej att kombinera med andra erbjudanden. Bokningen behöver genomföras samtidigt.