Tillbaka

Program

Varmt välkommen till Aktuell bolags- och börsrätt 2021! 

Lyssna till Sveriges ledande jurister inom området

 Få en gedigen uppdatering avseende nyheter såsom ny praxis och lagändringar. Dagen behandlar bl.a. det aktuella ämnet om noteringar av skalbolag, hur ett takeover - förförande kan genomföras som en fusion samt frågor att tänka på vid en tvångsinlösen. 

08:30 - 09:00

Registrering

09:00 - 09:45

Ny aktuell lagstiftning och pågående utredningar inom bolags- och börsrätt

 • Ändringar i aktiebolagslagen
 • Nya regler om prospektansvar
 • De nya ersättningsreglerna
 • Ändringar i marknadsplatsernas regelverk
 • Ändringar i Takeoverreglerna
Föreläsare: Ola Svanberg och Dennis Westermark
09:45 - 10:45

Nya uttalanden från marknadsplatsernas disciplinnämnder och aktiemarknadsnämnden

 • Uttalanden från marknadsplatsernas disciplinnämnder
 • Aktiemarknadsnämndens uttalanden
 • Ny praxis från allmänna domstolar
Föreläsare: Ola Svanberg och Dennis Westermark
10:45 - 11:00

Kaffepaus

11:00 - 11:30

Ny praxis från de allmänna domstolarna

Föreläsare: Ola Svanberg och Dennis Westermark
11:30 - 12:00

Ändringar i börsernas och handelsplattformarnas regelverk

 • De huvudsakliga ändringarna i marknadsplatsernas regelverk  
Föreläsare: Ola Svanberg
12:00 - 13:00

Lunch

13:00 - 14:00

Riktade emissioner från ett börsrättsligt perspektiv: Accelerated book-building och club deals

 • Rekommendationen kring riktade nyemissioner
 • Accelerated book building
 • Club deals
Föreläsare: Monica Lagercrantz, Dennis Westermark och Fredrik Ljung
14:00 - 15:00

Att tänka på vid tvångsinlösen av aktier

 • Nya regler om tvångsinlösen
 • Lösenbeloppet
 • Några praktiska frågor kring tvångsinlösen
Föreläsare: Magnus Ramberg och Axel Weibull
15:00 - 15:15

Kaffepaus

15:15 - 15:45

Bud genom fusion – för och nackdelar

 • Uppköp genom fusion, när är det möjligt
 • För- och nackdelar med uppköp genom fusion
 • Några praktiska frågor kring tvångsinlösen
Föreläsare: Ola Svanberg och Dennis Westermark
15:45 - 16:30

Notering av skalbolag - är det möjligt på den svenska marknaden?

 • Regler vid notering av skalbolag
Föreläsare: Ola Svanberg och Carl-Henrik Nordberg
16:30

Avslutning

Boka din digitala plats idag

Träffa och lyssna på experter, mingla med branschkollegor och få en omfattande uppdatering inom området.

Se pris och erbjudanden