Tillbaka

Program

Varmt välkommen till Arbetsrätt 2021! Programmet offentliggörs inom kort. Välkommen!

Programmet nedan är från 2020 för att du ska få en uppfattning om hur dagen såg ut.

08:30 - 09:00

Registrering, kaffe och smörgås

09:00 - 09:50

Nyheter och trender

Anders Nordström, Mannheimer Swartling
09:50 - 10:50

Aktuella rättsfall

Erik Danhard, Kanter Advokatbyrå
10:50 - 11:10

Kaffepaus

11:10 - 12:00

Välj något av följande pass:

 

A1: Människoexploatering - Ett nytt straffrättsligt element i den svenska modellen

Erik Sjödin, Stockholms Universitet

 

A2: Stridsåtgärder i arbetstvister?

  • Grundläggande regler
  • Avtalsrörelsen 2020
  • 2019 års lagändringar
Bo Ericson, LO-TCO Rättsskydd och Kurt Eriksson, ledamot i arbetsdomstolen
12:00 - 12:50

Välj något av följande pass:

 

B1: Uppsägning pga. personliga skäl – i ljuset av AD 2019 nr 2

Åsa Gotthardsson, Advokatfirman Vinge

 

B2: Den arbetsrättsliga kontraktsrätten – några nedslag

Frågan kan ställas om den arbetsrättsliga kontraktsrätten avviker från den ”vanliga” kontraktsrätten. Utifrån domar från Arbetsdomstolen under den senaste tiden diskuteras frågeställningen gällande bl.a. fullmaktsfrågor, avtalsslut, utfyllnad av ofullständiga avtal och kollektivavtals efterverkan.

Erik Danhard, Kanter Advokatbyrå
13:00 - 14:00

Lunch

14:00 - 15:00

Välj något av följande pass:

 

C1: EU-stadgan och arbetsmarknaden i ljuset av den senaste årens praxis från EU-domstolen

Erik Sjödin, Stockholms Universitet 

 

C2: Vilken information får arbetsgivare lämna till facket? Läget efter AD 2018 nr 65 och GDPR

Erik Grahn och Susanna Kjällström LO-TCO Rättsskydd
15:00 - 15:20

Kaffepaus

15:20 - 16:20

Välj något av följande pass:


D1: Rättsligt ansvar för mobbning och kränkningar i arbetslivet

Sabina Hellborg, Jur. dr., Stockholms universitet


D2: Status på utredningen En moderniserad Arbetsrätt och rapporten Företagarnas syn på LAS

Lise-Lotte Argulander, Företagarna
16:20 - 16:30

Nyhetsdagen avslutas

Boka din plats idag

Träffa ledande experter i arbetsrätt, mingla med branschkollegor och få en omfattande uppdatering kring aktuella juridiska frågeställningar.

Boka nu