För närvarande upplever en del kunder störningar i vår webbshop. Vänligen kontakta kundservice för beställningar om fel uppstår. Kontakt

Program

Arbetsrätt 2022 | 31 maj
Sista bokningsdag: 21 maj 2022

Från 08:30

Från 08:30 | Registrering, kaffe och smörgås för dig som deltar på plats i Stockholm.
Från 08:55 | Insläpp för digitala deltagare

09:00 - 09:10

Välkommen till Arbetsrätt 2022

Norstedts Juridik
09:10 - 10:00

Nyheter

 • Ny lagstiftning
 • Nya arbetsrättslig praxis från Arbetsdomstolen och EU-domstolen
Erik Danhard, advokat och arbetsrättsexpert, Kanter Advokatbyrå
 
10:05 - 11:15

Tema: LAS

Det nya anställningsskyddet – 2022 års reformer

 • Kollektivavtalat anställningsskydd vid uppsägning på grund av personliga skäl
 • Nya regler om heltid som norm, nya anställningsformer, hyvling i turordning, långtidsinhyrdas rätt till anställning i kundföretaget
 • På vilka punkter måste vi tänka nytt i anställningsskyddet, och på vilka punkter är rättsläget oförändrat?
Erik Sjödin, docent i civilrätt och undervisar i och forskar om arbetsrätt, Institutet för social forskning
Niklas Selberg, jur.dr i civilrätt och universitetslektor, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet

11:15 - 11:35

Kaffepaus

11:35 - 12:20

Tema: gig-ekonomi


A1 - Nya utmaningar för arbetsrätten

 • Introduktion till problematiken och begreppen
 • Förändringar i organiseringen av arbete
 • Arbetstagar- och arbetsgivarbegreppen i förändring?
Niklas Selberg, jur.dr i civilrätt och universitetslektor, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet

Tema: gula fackföreningar

A2 - Kan den svenska modellen hantera det nygamla hotet från gula fackföreningar?

 • Vad är en gul fackförening?
 • Vilka risker för s.k. avtalsshopping finns?
 • Innehåller svensk rätt ett adekvat skydd mot gula fackföreningar?
Robert Sjunnebo, förhandlingschef samt chefsjurist, Pappers

12:20 - 13:20

Lunch

13:20 - 14:05

Tema: gig-ekonomi


B1 -Arbetsgivar- och arbetstagarbegreppen - internationell utblick

 • Utvecklingen på EU-nivå
 • Hanteringen av plattformsföretag - exempel från andra länder
 • Implikationer av en förändrad arbetsmarknad
Caroline Johansson, biträdande universitetslektor i civilrätt särskilt arbetsrätt

Tema: visselblås

B2 - Sex månader med nya lagen - från direktiv till praktisk tillämpning

 • Koncern och myndighetsgemensamma visselblåsarfunktioner
 • Process, informationsdelning och hantering när ett visselblåsarärende mottas
 • Kollektivavtal
Naiti del Sante, arbetsrättsjurist, Arbetsmarknadsdepartementet
Jenny Welander Wadström, advokat och ansvarig för Roschiers verksamhet inom Employment i Sverige.

14:15 - 15:00

Tema: gig-ekonomi

C1 - Arbetsmiljölagen och digitala plattformar

 • Vilka är skyddsvärda? En historisk tillbakablick på utvecklingen av dem som lagstiftaren ansett skyddsvärda.
 • Några rättsfall från förvaltningsdomstolen, särskilt kammarrätten
 • Bör arbetsmiljölagen utveckla sitt skyddsansvar? 
Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt, seniorforskare och föreläsare

Tema: visselblås

C2 -Visselblåsarlagen – arbetsrättsliga konsekvenser

 • Hur förändras arbetstagares lojalitetsplikt?
 • Vilka andra arbetsrättsliga principer förändras?
 • När blir principen om arbetstagares ansvarsfrihet egentligen tillämplig?
Erik Danhard, advokat och arbetsrättsexpert, Kanter Advokatbyrå

15:00 - 15:20

Kaffepaus

15:20 - 16:05

Tema: LAS

D1 - Nya regler i LAS till följd av Arbetsvillkorsdirektivet - hur krångligt blir det?”

 • De nya reglerna
 • VD-avtal
 • Konsekvenser för anställningsavtal m.m.
Sophie Thörne, arbetsrättsjurist, Almega

Tema: offentligt

D2 - Arbetsrätten i staten - är den så annorlunda?

 • Anställningsavtals ingående och avslutande
 • Förhandlingssystemet
Per-Olof Persson, förbundsjurist, Akavia

16:15 - 17:00

Paneldebatt: Gigekonomin och arbetsmarknadsparterna

Går det att få in gig-ekonomin i de vanliga rättsliga definitionerna? Behövs det en reglering av gig-ekonomins företeelser och i så fall av vem och hur? Var ska man vara medlem som ”giggande” arbetsutförare och plattform?
 
Moderator: Erik Danhard, advokat och arbetsrättsexpert, Kanter Advokatbyrå
Medverkare:
Hedvig Forsselius, förbundsjurist på Unionen med EU-rättslig inriktning
Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef på Almega
17:00

Avslutning

Boka din plats idag

Träffa och lyssna på ledande experter, mingla med branschkollegor och få en omfattande uppdatering kring aktuella juridiska frågeställningar.