Tillbaka

Program

Arbetsrätt 2021 | 9 september

Vi fyller dagen med programpunkter som ger dig en gedigen uppdatering om nyheter, förändringar och trender på arbetsrättens område. Programmet uppdateras kontinuerligt.

08:30 - 09:00

Registrering

09:00 - 09:10

Inledning

Norstedts Juridik
09:10 - 10:45

Nyheter och trender

Anders Nordström, Partner i verksamhetsgruppen Arbetsrätt och pensioner, Mannheimer Swartling Advokatbyrå


Aktuella rättsfall

Erik Danhard, Advokat och arbetsrättsexpert, Kanter Advokatbyrå
10:45 - 11:05

Kaffepaus

11:10 - 11:50

Välj något av följande pass:

 

A1: Ett förändrat anställningsskydd

Erik Sjödin, Docent i civilrätt och undervisar i och forskar om arbetsrätt, Stockholms Universitet

 

A2: Arbetsmiljöbrott och företagsbot i ljuset av björnmålet

Åsa Gotthardsson, Advokat och delägare, Advokatfirman Vinge 
Malin Arentoft, Corporate Crime & Compliance, Advokatfirma Vinge
12:05 - 12:45

Välj något av följande pass:

 

B1: Genomförande av balansdirektivet - SOU 2020:81

EU-direktivet ska förbättra balansen mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare. I SOU 2020:81 konstateras att mycket redan finns på plats i svensk rätt, men det lämnas också en rad förslag.

Fokus läggs på dessa.
  • Vad innebär det att föräldrar och arbetstagare som vårdar en närstående ska ha rätt att begära flexibla arbetsformer?
  • Och vilka utökade rättigheter och skyldigheter för arbetstagare och arbetsgivare kan genomförandet innebära i övrigt?
Sofie Malmkvist, Förbundsjurist, LO-TCO Rättsskydd AB

Hanna Svensson, Rättssakkunnig, Arbetsmarknadsdepartementet 
 

 

B2: Praktiska konsekvenser av nya arbetsrättsutredningen

Pia Attoff, Advokat och partner, Advokatfirman Attoff Law AB
12:45 - 13:45

Lunch

13:45 - 14:25

Välj något av följande pass:


C1: Arbetsmiljöansvaret i hemmet

Åsa Erlandsson, Advokat och delägare, Setterwalls Advokatbyrå AB


C2: Arbetsgivarbegreppet i ljuset av AD praxis

Jonas Malmberg, Ordförande, Arbetsdomstolen
 
14:35 - 15:15

Välj något av följande pass:


D1: Förhållandet mellan svensk processrätt och det internationella skyddet för mänskliga rättigheter (och mot diskriminering)

Erik Grahn, Doktorand i civilrätt, Uppsala universitet


D2: Distansarbete - Inrättade av, upphörande av och andra rättsliga implikationer av distansarbete

Erik Danhard, Advokat och arbetsrättsexpert, Kanter Advokatbyrå
15:15 - 15:35

Kaffepaus

15:35 - 16:25

Visselblåsardirektivet

Naiti del Sante, Arbetsrättsjurist, Arbetsmarknadsdepartementet 

Boka din plats idag

Träffa ledande experter i arbetsrätt, mingla med branschkollegor och få en omfattande uppdatering kring aktuella juridiska frågeställningar.