Tillbaka

Program

15 mars 2023

Välkommen till Arbetsrätt 2023

Programmet uppdateras löpande 

Från 08:30

Från 08:30 | Registrering, kaffe och smörgås för dig som deltar på plats i Stockholm
Från 08:55 | Insläpp för deltagare på distans

09:00 - 09:10

Välkommen till Arbetsrätt 2023

Norstedts Juridik & moderator Erik Danhard
09:10 - 09:50

Nyheter

  • Ny lagstiftning
  • Nya arbetsrättslig praxis från Arbetsdomstolen och EU-domstolen
Erik Danhard
 
09:50 - 10:00

Teknikpaus

10:00 - 10:45

Valbara pass

A1: Arbetsrättsliga förhandlingar och GDPR – några nedslag i verkligheten

  • Hur kan namn och personnummer hanteras vid lönerevision och andra förhandlingar?
  • Inför varsel om strejk?  
  • Kollektivavtalsreglering om personuppgifter- möjligheter och begränsningar?
Sophie Thörne

A2: Arbetsrätt i staten – särskilt om en reformerad LOA  

Per-Olof Persson
10:45 - 10:55

Kaffepaus

10:55 - 11:40

Valbara pass

B1: Programpunkt uppdateras inom kort                                          

B:2 Programpunkt uppdateras inom kort


 
11:40 - 12:40

Lunch

12:40 - 13:30

Valbara pass

C1: EU-stadgan - En murbräcka för EU-rättens företräde framför nationell rätt

EU-domstolen har under de senare åren brutit ny mark genom att låta direktivbestämmelser få s.k. horisontell direkt effekt med stöd av stadgan. Det innebär att direktivregler ska ha företräde framför nationell rätt oavsett vad som följer av nationell rätt. Under passet kommer bl.a. följande frågor att behandlas:

  • Vad betyder EU-stadgan för EU-rättens genomslag i svensk arbetsrätt?
  • Går det att på förhand veta i vilka frågor som EU-stadgan kan bli tillämplig?
  • Hur kan rättsutvecklingen i EU-domstolen komma att utvecklas i framtiden?
Erik Sinander 

C1: Programpunkt uppdateras inom kort

13:30 - 13:40

Teknikpaus

13:40 - 14:30

Valbara pass

D1: Programpunkt uppdateras inom kort

D2: Programpunkt uppdateras inom kort

14:30 - 15:00

Kaffepaus

15:00 - 15:50

Valbara pass

E1: Programpunkt uppdateras inom kort

E2: Programpunkt uppdateras inom kort

15:50 - 16:00

Teknikpaus

16:00 - 16:45

Nya LAS ett halvår – om sakliga skäl och förekommande tvistefrågor

Erik Danhard
16:45

Avslutning

Går 3 personer till priset av 2!

Är ni fler som vill delta på Arbetsrätt 2023? Ta del av vår grupprabatt och gå 3 personer till priset av 2 genom att ange kampanjkod "3för2" vid bokning*.


*Går ej att kombinera med andra erbjudanden. Bokningen behöver genomföras samtidigt.