Sommarerbjudande! Boka flera kurser idag och spara 30 %. Ange kampanjkod: SOMMAR30. Se erbjudande >>

Sista bokningsdag har passerat. Se om det finns platser kvar >>

Tillbaka

Program

Arbetsrättsdagen 2023 | 15 mars (sista bokningsdag: 5 mars)

Välkommen till Arbetsrätt 2023

Obs! Vi utgår alltid från aktuell praxis på våra nyhetsdagar. Program och talare för Arbetsrättsdagen kommer därför inte vara helt klart förrän vi närmar oss kursdatumet.

Från 08:30

Från 08:30 | Registrering, kaffe och smörgås för dig som deltar på plats i Stockholm
Från 08:55 | Insläpp för deltagare på distans

09:00 - 09:10

Välkommen till Arbetsrätt 2023

Norstedts Juridik & moderator Erik Danhard
09:10 - 09:50

Nyheter

 • Senaste praxis från Arbetsdomstolen. Vilka domar sticker ut?
 • Ny praxis från EU-domstolen, vad har hänt på Europanivå?
 • Nytt på lagstiftningsområdet från riksdag och departement
Erik Danhard, Kanter Advokatbyrå
09:50 - 10:00

Bensträckare

10:00 - 10:45

Valbara pass:


GDPR och arbetsrättsliga förhandlingar

 • Hur ska namn och personnummer hanteras vid lönerevision och förhandlingar?
 • Inför varsel om strejk? 
 • Kollektivavtal om personuppgifter?
 • Vad säger AD:s praxis på området?
Sophie Thörne, Almega


Förslag till ändringar i lagen om offentlig anställning (LOA)

 • Den historiska utvecklingen för offentlig anställning: från offentlig rätt till civilrätt
 • Rätt och rimligt för statens anställda (SOU 2022:8) – Genomgång av förslagen och remissinstansernas svar
 • Tänkbara konsekvenser av förslagen – mer offentligrätt?
Per-Olof Persson, Akavia
10:45 - 10:55

Kaffepaus

10:55 - 11:40

Valbara pass:


Den svenska modellen - klarar den fortsatta angrepp?

 • Analys av EU-rättens utveckling
 • Lavaldomen – initialt varningsskott för den svenska arbetsrättsmodellen             
 • Den sociala pelaren - öppnade flodluckor för ett kraftigt utökat europeiskt arbetsrättsligt regelverk
 • EU:s minimiregler som drivande kraft i svensk arbetsrätt                          
Niklas Beckman, Svenskt Näringsliv                            


Så funkar meddelarskydd i offentligt finansierade privata verksamheter

 • Meddelarfrihet och meddelarskydd – arbetstagarnas rättigheter
 • Lojalitetsplikt och meddelarskydd – vart går gränsen?
 • Vad omfattar repressalieförbudet – är det någon skillnad mellan privat och offentlig verksamhet?
Malin Sjunnebo, chefsjurist, Kommunal
11:40 - 12:40

Lunch

12:40 - 13:30

Valbara pass:


EU-stadgan - En murbräcka för EU-rättens företräde

 • Horisontell direkt effekt med stöd av EU-stadgan
 • Vad betyder EU-stadgan för EU-rättens genomslag i svensk arbetsrätt?
 • Går det att på förhand veta i vilka frågor som EU-stadgan kan bli tillämplig?
 • Hur kan rättsutvecklingen i EU-domstolen komma att utvecklas i framtiden?
Erik Sinander, Stockholms universitet


Omställnings- och kompetensstöd - ett nytt förstärkt system

 • Reglerna om omställnings- och kompetensstöd, AGE/AGB samt kompletterande arbetslöshetsersättning i de nya huvudavtalen i privat sektor.
 • Det nya statliga omställningsstudiestödet och de kompletterande reglerna i huvudavtalen.
 • Det nya statliga grundläggande omställnings- och kompetensstödet.
Patrik Pedersen, Unionen
13:30 - 13:40

Bensträckare

13:40 - 14:30

Valbara pass:


Plattformsarbetet och arbetsrätten – ny EU-lagstiftning och aktuella tvistefrågor

 • Vad är status för direktivet om bättre villkor för plattformsarbete? Hur blir reglerna i svensk rätt?
 • Var går gränserna mellan plattformsarbete, anställning, personalinhyrning och egenanställning?
 • Hur ser arbetsmiljöansvaret ut i gig-ekonomin och för den som ”anlitar” arbetskraft?
 • SOU 2022:45, praxis samt AI och algoritmisk arbetsledning.
Niklas Selberg, Lunds universitet


Den arbetsrättsliga immaterialrätten i förändring – nya regler utmanar kollektivavtalen

 • Vad innebär rätten till skälig ersättning i den nya upphovsrättslagen?
 • Hur kommer möjligheten att begära ”succétillägg” i efterhand påverka avtal om upphovsrättsliga nyttjanden?
 • Varför är det extra viktigt att skilja på arbetstagare och uppdragstagare för företag vars verksamhet omfattar upphovsrättsliga prestationer?

Maria Grundtman, Svensk scenkonst
Sofia Halliday Bruno, Gro Advokatbyrå

14:30 - 15:00

Eftermiddagskaffe

15:00 - 15:50

Valbara pass:


Vaccinationstvång – vägs ände för arbetsledningsrätten?

 • Vad är ett kroppsligt ingrepp?
 • Regeringsformens och europakonventionens betydelse?
 • Ett intrikat samspel av risk, ansvar och rättigheter
Petra Herzfeld Olsson, Stockholms universitet


Nya frågor för organisationer och kollektiv arbetsrätt på en förändrad arbetsmarknad

 • Fackföreningars bestämmanderätt om inre angelägenheter och medlemskap: uteslutningsmålet. Europakonventionens betydelse.
 • Konkurrerande kollektivavtal och konkurrerande arbetstagarorganisationer. Gula fackföreningar.
 • EU-rätten går in i föreningsrätten och parternas utrymme att reglera genom kollektivavtal. Samtidigt tar arbetsmarknadsorganisationerna plats som lagstiftare i Sverige.
Lena Maier Söderberg, VD/chefsjurist, LO-TCO Rättsskydd AB, kommenterar
Niklas Selberg, forskare i arbetsrätt, Lunds universitet, inleder
15:50 - 16:00

Bensträckare

16:00 - 16:45

Nya LAS – Var står vi nu?

 • Nya LAS har varit i kraft i knappt ett halvår, blev det som förväntat?
 • Vad har kravet på ”sakliga skäl” för en uppsägning inneburit?
 • Nya anställningsformer orsakar nya tvister – hur ser framtiden ut?
Erik Danhard, Kanter Advokatbyrå
16:45

Avslutning

Gå 3 personer till priset av 2!

Är ni fler som vill delta på Arbetsrätt 2023? Ta del av vår grupprabatt och gå 3 personer till priset av 2 genom att ange kampanjkod "3för2" vid bokning*.


*Går ej att kombinera med andra erbjudanden. Bokningen behöver genomföras samtidigt.