Tillbaka
7 oktober | Hybrid (Digitalt eller i Stockholm)

Barnkonventionsdagen 2021

En nyhetsdag för dig som vill fördjupa din kunskap om tolkning och tillämpning av barnkonventionen

Uppdateras om det senaste på området

En nyhet bland våra nyhetsdagar.  Barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020. Följ utvecklingen av praxis och ta del av vägledande avgöranden vad gäller tillämpningen av barnkonventionen som lag. Under nyhetsdagen får du även fördjupad kunskap om tolkning och tillämpning av barnkonventionen samt den senaste kunskapen om rättsutvecklingen på området. Varmt välkommen!

3 programpunkter du inte vill missa

Utveckling av praxis i Sverige

Reflektioner över utvecklingen,
Vägledande avgöranden,
Fördragskonform tolkning och direkt tillämplighet.

Anders Hagsgård, Hovrättspresident,
Hovrätten för Västra Sverige

Utveckling av praxis i Europadomstolen

Reflektioner över utvecklingen,
Exempel på avgöranden 

Arnfinn Bårdsen, domare
i Europadomstolen

Panelsamtal - Tolkning och tillämpning av barnkonventionen

Moderator: Charlotte Palmstierna 
Deltagare:
Karin Åhman
Anders Hagsgård 
Elisabeth Dahlin

Lyssna på experter inom området

Ett urval av nyhetsdagens talare

Mia Edwall Insulander

Advokat, Generalsekreterare, Sveriges Advokatsamfund

Foto: Micke Lundström

Pernilla Baralt

Generalsekreterare för UNICEF Sverige

 

Elisabeth Dahlin

Barnombudsman sedan sep 2018
Foto: Magnus Sandberg
 

Vilka kommer på nyhetsdagen?

  • Domare
  • Advokater

  • Åklagare
  • Rättstillämpare i myndigheter

Mängdrabatt

Är ni fler som vill delta på Barnkonventionsdagen 2021? Ta del av vår mängdrabatt och gå 3 för 2.