Vi anpassar vår verksamhet löpande för att säkertställa att du tryggt kan genomföra din utbildning trots rådande situation. Läs mer här >>

Tillbaka
7 oktober / Hybrid

Barnkonventionsdagen 2021

Varmt välkommen till barnkonventionsdagen 2021! Dagen genomförs i hybridformat vilket innebär att du själv bestämmer om du vill delta på plats i Stockholm eller via den digitala livesändningen.

Vi presenterar Barnkoventionsdagen 2021!

En nyhet bland våra nyhetsdagar.  Barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020. Följ utvecklingen av praxis och ta del av vägledande avgöranden vad gäller tillämpningen av barnkonventionen som lag. Under nyhetsdagen får du även fördjupad kunskap om tolkning och tillämpning av barnkonventionen samt den senaste kunskapen om rättsutvecklingen på området. Varmt välkommen!

Se talare

Vilka kommer på nyhetsdagen?

Nyhetsdagen riktar sig till domare, advokater, åklagare och rättstillämpare i myndigheter.

Säkra din plats idag

Nätverka och diskutera med branschkollegor och ledande experter och få en omfattande uppdatering kring ämnet. Du väljer om du vill delta på plats eller digitalt.

Boka nu