Tillbaka

Program

Varmt välkommen till Barnkonventionsdagen 2021! Programmet uppdateras kontinuerligt. 

08:30 - 09:00

Registrering

09:00 - 09:15

Inledning

Presentation av Norstedts Juridik och moderatorn. 

09:15 - 10:10

Utveckling av praxis i Sverige

 • Reflektioner över utvecklingen
 • Vägledande avgöranden
 • Fördragskonform tolkning och direkt tillämplighet
Anders Hagsgård - Hovrättspresident, Hovrätten för Västra Sverige
10:10 - 10:30

Kaffepaus

10:30 - 11:30

Att tolka en inkorporerad konvention

 • Folkrättsliga källor
 • Direkt tillämplighet
 • Fördragskonform tolkning
Karin Åhman - Univeristetslektion i Statsrät vid Stockholms universitet 
Sara Philipson - Barnrättsjurist
11:30 - 12:30

Lunchpaus

12:30 - 14:00

Panelsamtal - Tolkning och tillämpning av barnkonventionen

 • Reflektioner över utvecklingen
 • Har vi tillräcklig kunskap?
 • Utmaningar och möjligheter?
Karin Åhman - Universitetslektor i Statsrätt vid Stockholms universitet,
Anders Hagsgård - Hovrättspresident, Hovrätten för Västra Sverige 
 
Fler talare presenteras inom kort. 
14:00 - 14:20

Kaffepaus

14:20 - 14:50

Utveckling av praxis i Europadomstolen

 • Reflektioner över utvecklingen
 • Exempel på avgöranden
Arnfinn Bårdsen - domare i Europadomstolen
14:50 - 15:25

Ämne kommer inom kort

Föreläsare presenteras inom kort.
15:30 - 16:30

Karnovkommentar om Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter

Anders Hagsgård - Hovrättspresident, Hovrätten för Västra Sverige
Charlotte Palmstierna - Barnrättsexpert och doktorand i rättssociologi
Charlotta Törnell - Justitiesekreterare, Högsta domstolen
 
Fler talare presenteras inom kort. 
16:30

Dagen avslutas

Boka din plats idag

Ta del av erfarenheter och diskussioner med ledande experter och få en omfattande uppdatering kring ämnet.

Boka nu