Tillbaka

Årets talare

Barnkonventionsdagen 2021 | 7 oktober

För att få en allsidig belysning av varje ämne som behandlas modereras samtliga panelsamtal och debatter av experter inom respektive område.

Anders Hagsgård

Anders Hagsgård

Hovrättspresident, Hovrätten för Västra Sverige. Tidigare lagman i tingsrätt och lagman i förvaltningsrätt. Anders har även varit särskild utredare i Barnkonven...

Anna-Karin Lindblom

Anna-Karin Lindblom

Särskild utredare i Utredningen om inrättande av ett Institut för mänskliga rättigheter. Hon är departementsråd i Regeringskansliet.

Arnfinn Bårdsen

Arnfinn Bårdsen

Arnfinn Bårdsen är Dr. juris fra Det juridiske fakultet i Bergen. Dommer ved Norges Høyesterett fra 2008. Siden 2019 dommer ved Den Europeiske Menneskerettsdoms...

Charlotte Palmstierna

Läs mer ›

Charlotte Palmstierna

Charlotte Palmstierna är i dag rådgivare i barnrättsfrågor och doktorand i rättssociologi vid Lunds universitet med fokus på...

Läs mer ›

Charlotta Törnell

Charlotta Törnell

Justitiesekreterare, Högsta domstolen. Charlotta Törnell är i grunden hovrättsassessor från Hovrätten för Västra Sverige. Hon har tidigare arbetat som bolagsjur...

Christofer Gatenheim

Christofer Gatenheim

Rådman vid Göteborgs tingsrätt. Han var utredningssekreterare i Barnkonventionsutredningen och har även haft andra uppdrag inom utredningsväsendet.

Elisabeth Dahlin

Foto: Magnus Sandberg

Elisabeth Dahlin

Barnombudsman sedan sep 2018. Tidigare generalsekreterare för Rädda Barnen samt haft globala uppdrag inom FN för barns rättigheter och våld mot barn.

Karin Åhman

Läs mer ›

Karin Åhman

Karin Åhman är universitetslektor i Statsrätt vis Stockholms universitet, tidigare anställd som professor i offentlig rätt vid Uppsala universitet.

Läs mer ›

Maria Hernroth

Maria Hernroth

Peabs hållbarhetschef, arbetat med ungas rättigheter i över 20 år och med konkreta åtgärder för att näringslivet ska bidra till att unga inkluderas i samhället

Mia Edwall Insulander

Foto: Micke Lundström

Mia Edwall Insulander

Advokat, Generalsekreterare - Sveriges Advokatsamfund

Pernilla Baralt

Foto: Melker Dahlstrand

Pernilla Baralt

Generalsekreterare för UNICEF Sverige. Bred erfarenhet av barnrättsfrågor. Tidigare statssekreterare till barn-, äldre- och jämställdhetsministern

Boka din plats idag

Ta del av erfarenheter och diskussioner med ledande experter och få en omfattande uppdatering kring ämnet.