Årets exklusiva sommarerbjudande är här! Ange kampanjkod SOMMAR20 när du bokar din kursplats så får du 20% på ordinarie pris. Läs mer >>

Tillbaka

Talare

Varmt välkommen till Barnkonventionsdagen 2021! Talarlistan uppdateras kontinuerligt. 

Talare 2021

För att få en allsidig belysning av varje ämne som behandlas modereras samtliga panelsamtal och debatter av experter inom respektive område.

Anders Hagsgård

Anders Hagsgård

Hovrättspresident, Hovrätten för Västra Sverige. Tidigare lagman i tingsrätt och lagman i förvaltningsrätt. Anders har även varit särskild utredare i Barnkonven...

Anna-Karin Lindblom

Anna-Karin Lindblom

Särskild utredare i Utredningen om inrättande av ett Institut för mänskliga rättigheter. Hon är departementsråd i Regeringskansliet.

Arnfinn Bårdsen

Arnfinn Bårdsen

Arnfinn Bårdsen är Dr. juris fra Det juridiske fakultet i Bergen. Dommer ved Norges Høyesterett fra 2008. Siden 2019 dommer ved Den Europeiske Menneskerettsdoms...

Charlotte Palmstierna

Läs mer ›

Charlotte Palmstierna

Charlotte Palmstierna är i dag rådgivare i barnrättsfrågor och doktorand i rättssociologi vid Lunds universitet med fokus på...

Läs mer ›

Charlotta Törnell

Charlotta Törnell

Justitiesekreterare, Högsta domstolen. Charlotta Törnell är i grunden hovrättsassessor från Hovrätten för Västra Sverige. Hon har tidigare arbetat som bolagsjur...

Christofer Gatenheim

Christofer Gatenheim

Rådman vid Göteborgs tingsrätt. Han var utredningssekreterare i Barnkonventionsutredningen och har även haft andra uppdrag inom utredningsväsendet.

Elisabeth Dahlin

Foto: Magnus Sandberg

Elisabeth Dahlin

Barnombudsman sedan sep 2018. Tidigare generalsekreterare för Rädda Barnen samt haft globala uppdrag inom FN för barns rättigheter och våld mot barn.

Karin Åhman

Läs mer ›

Karin Åhman

Karin Åhman är universitetslektor i Statsrätt vis Stockholms universitet, tidigare anställd som professor i offentlig rätt vid Uppsala universitet.

Läs mer ›

Maria Hernroth

Maria Hernroth

Peabs hållbarhetschef, arbetat med ungas rättigheter i över 20 år och med konkreta åtgärder för att näringslivet ska bidra till att unga inkluderas i samhället

Mia Edwall Insulander

Foto: Micke Lundström

Mia Edwall Insulander

Advokat, Generalsekreterare - Sveriges Advokatsamfund

Pernilla Baralt

Pernilla Baralt

Generalsekreterare för UNICEF Sverige. Bred erfarenhet av barnrättsfrågor. Tidigare statssekreterare till barn-, äldre- och jämställdhetsministern

Sara Philipson

Sara Philipson

Jurist med lång erfarenhet av arbete med barnets rättigheter internationellt och i Sverige, bl.a. i Regeringskansliet och hos Barnombudsmannen. Har också varit ...

Boka din plats idag!

Boka din plats här