Tillbaka

Årets talare

Inget nytt datum för nyhetsdagen är bestämt. Nytt datum kommer uppdateras här när det är satt. Vänligen kontakta utbildning@nj.se för eventuella frågor.

Talarna på Barnkonventionsdagen som ägde rum den 7 oktober 2021. 

Anders Hagsgård

Anders Hagsgård

Hovrättspresident, Hovrätten för Västra Sverige. Tidigare lagman i tingsrätt och lagman i förvaltningsrätt. Anders har även varit särskild utredare i Barnkonven...

Anna-Karin Lindblom

Anna-Karin Lindblom

Särskild utredare i Utredningen om inrättande av ett Institut för mänskliga rättigheter. Hon är departementsråd i Regeringskansliet.

Arnfinn Bårdsen

Arnfinn Bårdsen

Arnfinn Bårdsen är Dr. juris fra Det juridiske fakultet i Bergen. Dommer ved Norges Høyesterett fra 2008. Siden 2019 dommer ved Den Europeiske Menneskerettsdoms...

Charlotte Palmstierna

Läs mer ›

Charlotte Palmstierna

Charlotte Palmstierna är i dag rådgivare i barnrättsfrågor och doktorand i rättssociologi vid Lunds universitet med fokus på FN:s konvention om barnetstrue

Läs mer ›

Charlotta Törnell

Charlotta Törnell

Justitiesekreterare, Högsta domstolen. I grunden hovrättsassessor från Hovrätten för Västra Sverige. Arbetat som bolagsjurist och på affärsjuridisk advokatbyrå ...

Christofer Gatenheim

Christofer Gatenheim

Rådman vid Göteborgs tingsrätt. Han var utredningssekreterare i Barnkonventionsutredningen och har även haft andra uppdrag inom utredningsväsendet.

Elisabeth Dahlin

Foto: Magnus Sandberg

Elisabeth Dahlin

Barnombudsman sedan sep 2018. Tidigare generalsekreterare för Rädda Barnen samt haft globala uppdrag inom FN för barns rättigheter och våld mot barn.

Karin Åhman

Läs mer ›

Karin Åhman

Karin Åhman är universitetslektor i Statsrätt vis Stockholms universitet, tidigare anställd som professor i offentlig rätt vid Uppsala universitet.

Läs mer ›

Maria Hernroth

Maria Hernroth

Peabs hållbarhetschef, arbetat med ungas rättigheter i över 20 år och med konkreta åtgärder för att näringslivet ska bidra till att unga inkluderas i samhället

Mia Edwall Insulander

Foto: Micke Lundström

Mia Edwall Insulander

Advokat, Generalsekreterare - Sveriges Advokatsamfund

Pernilla Baralt

Foto: Melker Dahlstrand

Pernilla Baralt

Generalsekreterare för UNICEF Sverige. Bred erfarenhet av barnrättsfrågor. Tidigare statssekreterare till barn-, äldre- och jämställdhetsministern