Tillbaka

Talare

Varmt välkommen till Barnkonventionsdagen 2021! Talarlistan uppdateras kontinuerligt. 

Talare 2021

För att få en allsidig belysning av varje ämne som behandlas modereras samtliga panelsamtal och debatter av experter inom respektive område.

Anders Hagsgård

Anders Hagsgård

Hovrättspresident, Hovrätten för Västra Sverige. Tidigare lagman i tingsrätt och lagman i förvaltningsrätt. Anders har även varit särskild utredare i Barnkonven...

Arnfinn Bårdsen

Arnfinn Bårdsen

Domare i Europadomstolen

Charlotte Palmstierna

Läs mer ›

Charlotte Palmstierna

Charlotte Palmstierna är i dag rådgivare i barnrättsfrågor och doktorand i rättssociologi vid Lunds universitet med fokus på...

Läs mer ›

Charlotta Törnell

Charlotta Törnell

Justitiesekreterare, Högsta domstolen. Charlotta Törnell är i grunden hovrättsassessor från Hovrätten för Västra Sverige. Hon har tidigare arbetat som bolagsjur...

Karin Åhman

Läs mer ›

Karin Åhman

Karin Åhman är universitetslektor i Statsrätt vis Stockholms universitet, tidigare anställd som professor i offentlig rätt vid Uppsala universitet.

Läs mer ›

Sara Philipson

Sara Philipson

Jurist med lång erfarenhet av arbete med barnets rättigheter internationellt och i Sverige, bl.a. i Regeringskansliet och hos Barnombudsmannen. Har också varit ...

Boka din plats idag!

Boka din plats här