Tillbaka

Program

Familjerätt 2021 | 15 december

08:30 - 09:00

Registrering

09:00-09:15

Inledning - Program

09:15 - 10:15

Ställföreträdarskap enligt föräldrabalken idag och i framtiden

  • Utmaningar och rättsutveckling avseende ställföreträdarskap enligt föräldrabalken.
  • Ställföreträdarutredningen och dess förslag
Kalle Larsson - Förbundsjurist, SKR
10:15-10:30

Kaffepaus

10:30 - 11:30

Nya skärpta lagregler för barnäktenskap och månggifte

Föreläsningen kommer först att behandla de (relativt) nya reglerna om icke-erkännande av barnäktenskap ingångna i utlandet. Reglerna trädde i kraft 2019-01-01. Därefter behandlas de kommande reglerna om icke-erkännande av utländska månggiften. Reglerna kommer (högst sannolikt) att träda i kraft 2021-07-01.
 
Ulf Bergquist - Senior partner, Bergquist & Partners Advokatbyrå AB
11:30 - 12:30

Lunch

12:30 - 13:30

Surrogatmödraskap ur ett juridiskt perspektiv

Emma Dahlén, Jurist
13:30-13:40

Bensträckare

13:40 - 14:40

Pass 4

Uppdateras inom kort 
14:40-15:00

Kaffepaus

15:00 - 15:50

17 kap. FB Anhörigas behörighet att rättshandla i vissa fall - fungerar lagstiftningen?

  • Vad innebär 17 kap.?
  • Har lagstiftningen nått sitt syfte?
  • Finns kunskapen om 17 kap. hos t.ex. banker eller myndigheter?
  • Föreläsningen kommer att ge en bild av bestämmelserna och hur dessa används – eller inte – idag.
Eva von Schéele - f.d. förbundsjurist vid Sveriges Kommuner och Landsting
15:50

Avslutning och summering av dagen

Boka din plats

Nätverka och diskutera med branschkollegor och ledande experter och få en omfattande uppdatering kring familjerättsområdet.