Vi anpassar vår verksamhet löpande för att säkertställa att du tryggt kan genomföra din utbildning trots rådande situation. Läs mer här >>

Tillbaka

Program

Välkommen till Familjerätt 2021! Programmet uppdateras kontinuerligt och tiderna är preliminära. 

08:30 - 09:00

Registrering, kaffe och smörgås

Kaffe och smörgås ingår för dig som deltar på plats. 
09:00-09:15

Inledning - Program

09:15 - 10:15

Ställföreträdarskap enligt föräldrabalken idag och i framtiden

  • Utmaningar och rättsutveckling avseende ställföreträdarskap enligt föräldrabalken.
  • Ställföreträdarutredningen och dess förslag
Kalle Larsson - Förbundsjurist, SKR
10:15-10:30

Kaffepaus

10:30 - 11:30

Nya skärpta lagregler för barnäktenskap och månggifte

Föreläsningen kommer först att behandla de (relativt) nya reglerna om icke-erkännande av barnäktenskap ingångna i utlandet. Reglerna trädde i kraft 2019-01-01. Därefter behandlas de kommande reglerna om icke-erkännande av utländska månggiften. Reglerna kommer (högst sannolikt) att träda i kraft 2021-07-01.
 
Ulf Bergquist - Senior partner, Bergquist & Partners Advokatbyrå AB
11:30 - 12:30

Lunch

Lunch ingår för dig som köpt en fysisk kursplats.
12:30 - 13:30

Surrogatmödraskap ur ett juridiskt perspektiv

Emma Dahlén, Jurist
13:30-13:40

Bensträckare

13:40 - 14:40

Pass 4

Uppdateras inom kort 
14:40-15:00

Kaffepaus

15:00 - 15:50

17 kap. FB Anhörigas behörighet att rättshandla i vissa fall - fungerar lagstiftningen?

  • Vad innebär 17 kap.?
  • Har lagstiftningen nått sitt syfte?
  • Finns kunskapen om 17 kap. hos t.ex. banker eller myndigheter?
  • Föreläsningen kommer att ge en bild av bestämmelserna och hur dessa används – eller inte – idag.
Eva von Schéele - f.d. förbundsjurist vid Sveriges Kommuner och Landsting
15:50

Avslutning och summering av dagen

Boka din plats idag

Nätverka och diskutera med branschkollegor och ledande experter och få en omfattande uppdatering kring ämnet. Du väljer om du vill delta på plats eller digitalt. 

Boka nu