Tillbaka

Program

Inget nytt datum för nyhetsdagen är bestämt. Nytt datum kommer uppdateras här när det är satt. Vänligen kontakta utbildning@nj.se för eventuella frågor.

Programmet nedan är från Familjerätt som ägde rum den 15 december 2021.

08:30 - 09:00

Registrering

09:00-09:15

Inledning

Norstedts Juridik och moderator Eva von Schéele
09:15 - 10:15

Ställföreträdarskap enligt föräldrabalken idag och i framtiden

 • Utmaningar och rättsutveckling avseende ställföreträdarskap enligt föräldrabalken.
 • Ställföreträdarutredningen och dess förslag
Kalle Larsson , Förbundsjurist, SKR
10:15-10:30

Kaffepaus

10:30 - 11:30

Nya skärpta lagregler för barnäktenskap och månggifte

Föreläsningen kommer först att behandla de (relativt) nya reglerna om icke-erkännande av barnäktenskap ingångna i utlandet. Reglerna trädde i kraft 2019-01-01. Därefter behandlas de kommande reglerna om icke-erkännande av utländska månggiften. Reglerna kommer (högst sannolikt) att träda i kraft 2021-07-01.
 
Ulf Bergquist, Senior partner, Bergquist & Partners Advokatbyrå AB
11:30 - 12:30

Lunch

12:30 - 13:30

Surrogatmödraskap ur ett juridiskt perspektiv

Emma Dahlén, Jurist
13:30-13:40

Bensträckare

13:40 - 14:40

Bodelning och dold samäganderätt

 • Bodelning för makar och sambor
 • Dold samäganderätt
 • Aktuell praxis
 • Hur ska vi hantera dold samäganderätt vid bodelningar?
Caroline Elander Knip, Advokat, delägare och grundare av Elander Advokatbyrå
14:40-15:00

Kaffepaus

15:00 - 15:50

Föräldraalienation

 • Föräldraalienation innebär att barn förmås ta avstånd från en förälder utan sakliga skäl därför och på grund av den andra förälderns påverkan.
 • Vad är föräldraalienation och varför är det farligt?
 • Hur identifierarna alienerade barn och drivande föräldrar?
 • Rättsregler och domar
Anna Lytsy, Frilansjournalist och författare
Christina Bergenstein, Advokat och delägare i Advokatfirman SSW
15:55 - 16:45

17 kap. FB Anhörigas behörighet att rättshandla i vissa fall - fungerar lagstiftningen?

 • Vad innebär 17 kap.?
 • Har lagstiftningen nått sitt syfte?
 • Finns kunskapen om 17 kap. hos t.ex. banker eller myndigheter?
 • Föreläsningen kommer att ge en bild av bestämmelserna och hur dessa används – eller inte – idag.
Eva von Schéele, f.d. förbundsjurist vid Sveriges Kommuner och Landsting
16:45

Avslutning och summering av dagen