Vi anpassar vår verksamhet löpande för att säkertställa att du tryggt kan genomföra din utbildning trots rådande situation. Läs mer här >>

Tillbaka

Talare

Årets talarlista uppdateras kontinuerligt.

Vi fyller dagen med ledande experter i ämnet

Genom att välja ledande och erfarna juridiska experter som talare under dagen kan du vara säker på att nyhetsdagens innehåll är aktuellt och relevant. Årets talarlista uppdateras kontinuerligt. 

Kalle Larsson

Läs mer ›

Kalle Larsson

Kalle Larsson, arbetar som förbundsjurist på SKR med ansvar för överförmyndarfrågor, dödsboutredning, dödsboanm&aum...

Läs mer ›

Ulf Bergquist

Läs mer ›

Ulf Bergquist

Ulf Bergquist är senior partner på Bergquist & Partners Advokatbyrå AB.

Han har varit ledamot av de expertgrupper, som på up...

Läs mer ›

Emma Dahlén

Emma Dahlén

Emma Dahlén arbetar som jurist med specialistkompetens inom surrogatjuridik. Hon driver juristbyrån Dahlén Juristbyrå.

Eva von Schéele

Läs mer ›

Eva von Schéele

Eva von Schéele har varit förbundsjurist vid Sveriges Kommuner och Landsting och har arbetat med familjerätt och förmynderskapsfrå...

Läs mer ›

Vad tidigare deltagare har sagt

Bra fördelning inom olika rättsområden. Jättebra föreläsare

Tidigare deltagare

Detta var nog en av de bästa kurser jag varit på hos er (och jag har varit på ett 20-tal de senaste två åren). Mycket kompetenta föreläsare och resonemang på en hög nivå [...]

Tidigare deltagare

Ljud och bild, länkar mm fungerade jättebra. Bra att det fanns möjlighet att ställa frågor mm. Mycket smidigt och bra för oss som bor ute i landet att kunna delta på distans istället för att behöva åka och lägga tid på resa och övernattning mm. Fortsätt gärna med detta kursformat!

Tidigare deltagare

Boka din plats idag

Nyhetsdagen genomförs i hybridformat vilket innebär att du själv bestämmer om du vill delta på plats i Stockholm eller digitalt. 

Boka nu