Sommarerbjudande! Boka flera kurser idag och spara 30 %. Ange kampanjkod: SOMMAR30. Se erbjudande >>

GRUPPRABATT: GÅ 3 PERSONER TILL PRISET AV 2! ANGE KAMPANJKOD "3FÖR2" VID BOKNING. LÄS MER.
Tillbaka
Stockholm, world trade center eller på distans

Program

Immaterialrättsdagen 2023 | 26 april
Sista bokningsdag: 16 april

Välkommen till Immaterialrättsdagen 2023

Vi fyller dagen med programpunkter som ger dig en gedigen uppdatering om nyheter, förändringar och trender på området.

Från 08:30 | Registrering, kaffe och smörgås för dig som deltar på plats i Stockholm.
Från 08:55 | Insläpp för deltagare på distans

09:00 - 09:10

Inledning

Välkommen till Immaterialrättsdagen 2023!

Norstedts Juridik och moderatorn Sanna Wolk
09:10 - 10:10

Aktuella frågor om digital upphovsrätt m.m.

Aktuella frågor om digital upphovsrätt och hur den belyses i lagstifningen jämte praxis. Det kommer tas upp de nya reglerna om överlåtelse av upphovsrätt, den senaste utvecklingen om upphovsrätt och AI, samt aktuella praxisbrytande rättsfall.

Johan Axhamn, universitetslektor, Lunds universitet
10:10 - 10:30

Kaffepaus

10:30 - 11:20

Varumärkesanvändning 2023

Numera är det allt viktigare att veta gränserna mellan tillåten och otillåten varumärkesanvändning eftersom det ofta står stora värden på spel. Föreläsningen ger en uppdatering om de senaste årens rättspraxis, med vägledning för hur parter bör argumentera i intrångstvister.

Stojan Arnerstål, advokat, Vinge
11:20 - 12:00

Marknadsföringslagen har stramats åt – kommer fler fällas för brott nu?

Tuffare regler om prisinformation och marknadsföring av miljöpåståenden, aktiva konsumentverk och konsumentgrupper och större risk för påföljder vid brott mot marknadsföringslagen. Vilken effekt har vi sett och kommer vi att se hos myndigheter och domstolar? Det har alltid varit lätt att begå brott mot marknadsföringslagen, blir det fler som fälls nu? 

Christina Berggren, Maqs   
12:00 - 13:00

Lunch

13:00 - 13:50

Patentåret 2022 – interimistiska vitesförbud i praxis

Patent är ett viktigt skydd för företag och vi komemr ta upp praxis från PMD och PMÖD med fokus på rättsutvecklingen avseende interimistiska vitesförbud. Hur tidigt går det att stämma för intrång? Ex parte och skyndsamma beslut – har möjligheterna för patenthavare att utverka vitesförbud förbättras? Vi avslutar med analys och framtidsspaning.

Christopher Tehrani, advokat & partner, Schjødt 
13:50 - 14:40

Anställdas uppfinningar

Många uppfinningar skapas av arbetstagare. Dessa är många gånger viktiga tillgångar i företaget, både som strategisk resurs och konkurrensverktyg. Arbetsgivaren vill självklart förvärva dessa uppfinningar samtidigt som allt fler arbetstagare begär ekonomiska ersättning. I beslut från domstolar och nämnder från de senaste åren har det utretts vilka ersättningar som anställda uppfinnare har rätt att erhålla och vilka som anses vara arbetsgivarens förvärv. 

Sanna Wolk, special advisor/professor, Schjødt 
14:40 - 15:00

Kaffepaus

15:00 - 16:00

Företagshemligheter

Sällan har skyddet för företagshemligheter varit så omdiskuterat som under de senaste åren. På EU-nivå är frågorna inte minst uppe i flera aktuella lagstiftningsärenden, såsom i framtagandet av rättslig reglering av AI. I denna del kommer en genomgång göras av aktuell rättspraxis samt en genomlysning av vad som sker på lagstiftningsområdet. Samtidigt som många företag upplever att företagshemligheterna är viktigare än någonsin kan det diskuteras om skyddet samtidigt undermineras.

Christina Wainikka, docent, Svenskt Näringsliv 
16:00 - 16:30

Diskussion och sammanfattning av dagen

Sanna Wolk, special advisor/professor, Schjødt

Gå 3 personer till priset av 2!

Är ni fler som vill delta på Immaterialrättsdagen? Ta del av vår grupprabatt och gå 3 personer till priset av 2 genom att ange kampanjkod "3för2" vid bokning*.
*Går ej att kombinera med andra erbjudanden. Bokningen behöver genomföras samtidigt.