Tillbaka

IT-rätt 2021

Inget nytt datum för nyhetsdagen är bestämt. Nytt datum kommer uppdateras här när det är satt. Vänligen kontakta utbildning@nj.se för eventuella frågor.

Inblick inom det IT-rättsliga området

Vår årliga nyhetsdag inom IT-rätt uppdaterar dig om de senaste förändringarna och trenderna i ämnet och ger dig en god uppdatering, fördjupning och inblick inom det IT-rättsliga området tillsammans med aktuella och välrenommerad talare och experter. Dagen inleds med ett gediget nyhetsblock med fokus på ny lagstiftning och vägledande rättspraxis. Förslaget till en EU-förordning om artificiell intelligens (AI Act) presenteras och analyseras under förmiddagen och IT-branschens svar på Schrems II-domen undersöks. Efter lunch finns möjlighet att välja mellan två parallella spår där ett är inriktat på offentlig sektor och ett inriktat på privat sektor. Dagen avslutas med en expertpanel som diskuterar ”heta frågor”, trender och arbetssätt. Nyhetsdagen kommer att genomföras i hybridformat vilket innebär att du själv bestämmer om du vill delta på plats i Stockholm eller via den digitala livesändningen. Varmt välkommen!

Vad säger tidigare deltagare?

Kursen gav en bra inblick i vad som pågår och är på gång inom IT-rätten genom föredrag om praxis, utredningar, lagförslag, case och information om nyheter inom IT-tekniken

Det var en väldigt positiv upplevelse. Bra längd på kurserna och bra mottagande

Mycket intressant och matnyttigt för jurister som kommer i kontakt med IT-rättsliga frågor, särskilt bra med den inledande översikten över nyheter. Det gav mig en bra överblick och jag kan enkelt kolla vidare på det jag behöver fördjupa mig i.

Varierande, innehållsrikt och aktuellt.

Väldigt intressanta och inspirerande föreläsare

Vilka kommer på nyhetsdagen?

Nyhetsdagen riktar sig till dig som jobbar inom privat eller offentlig sektor och arbetar med IT-relaterade juridiska frågor såsom:

  • Advokater
  • Biträdande jurister
  • Bolagsjurister
  • Domare
  • Medlemmar i ledningsgruppen i IT-företag
  • Patentombud
  • IT- och säkerhetsansvariga vid företag och myndigheter
  • IT-chefer
  • Marknadschefer