Tillbaka

Talare

IT-rättsdagen 2022 | Datum: 13 december | Sista bokningsdag: 3 december

Varmt välkommen!

Se årets välrenommerade talare på IT-rättsdagen här nedan.

Agne Lindberg

Agne Lindberg

Agne är advokat och delägare på Advokatfirman Delphi där han ansvarar för byråns grupp för Tech & IP. Han har lång och bred erfarenhet av IT-rätten.

Anders Bergsten

Anders Bergsten

Anders är advokat och delägare inom Mannheimer Swartlings Corporate Commercial, Tech och IP-grupp, med fokus på IT- och teknikområdet.

Daniel Eriksson

Daniel Eriksson

Daniel är advokat på Advokatfirman Cederquist och Specialist Data Privacy. Han arbetar med IT-affärer och har särskilt fokus på dataskyddsfrågor.

Daniel Westman

Daniel Westman

Daniel är oberoende rådgivare och forskare specialiserad på it- och medierätt. Han arbetar bl.a. med dataskydd, upphovsrätt, yttrandefrihet och ansvar på nätet, e-förvaltningsjuridik samt it-avtal. Han har varit expert i ett flertal statliga utredningar, bl.a. Digitaliseringskommissionen, Mediegrundlagskommittén och...

Läs mer ›

Johanna Linder

Johanna Linder

Johanna är partner på Advokatfirman Cederquist. Hon IT-rättsspecialist och arbetar brett med affärer och frågor som rör IT, informationssäkerhet och dataskydd

Josefine Rembsgård

Josefine Rembsgård

Josefine arbetar som juridisk koordinator för Lindholmen Science Park och initiativet AI Sweden.

Karin Schurmann

Karin Schurmann

Karin Schurmann är advokat och partner på MAQS Advokatbyrå och är specialiserad inom integritet & dataskydd. Hon har omfattande erfarenhet av branschöverskridande strategisk rådgivning på området och håller regelbundet föreläsningar och utbildningar samt leder juridiska nätverk inom sina specialistområden.

Läs mer ›

Linda Lindström

Linda Lindström

Linda är jurist på eSamverkansprogrammet (eSam) och har en lång erfarenhet av juridiska frågor inom den offentliga förvaltningen.

Louise Wikström

Louise Wikström

Louise är jurist på DIGG och arbetar bland annat med juridisk vägledning i digitaliseringsfrågor och digital infrastruktur.

Magnus Tonell

Magnus Tonell

Magnus Tonell är advokat och delägare i Next Advokater. Magnus är specialiserad på immaterialrätt, företagshemligheter och agent- och återförsäljarrätt. Han är en flitigt anlitad föreläsare och har skrivit ett flertal artiklar inom nämnda områden.

Läs mer ›

Rikard Karlsson Alverhill

Rikard Karlsson Alverhill

Rikard är juris doktor och universitetslektor i juridik vid Mittuniversitetet. Han forskar inom områdena offentlighet, sekretess och dataskydd.

Susanne Svanholm

Susanne Svanholm

Susanne har mångårig erfarenhet av dataskydds-och integritetsfrågor kopplat till digitalisering och IToch har arbetat som expert inom dessa områden både inom offentlig och privat sektor.Hon har implementerat dataskyddsförordningen i både stora och små organisationer, agerat dataskyddsombudoch utfört regeringsuppdrag.

Gå 3 personer till priset av 2!

Är ni fler som vill delta på nyhetsdagen inom IT-rätt? Ta del av vår grupprabatt och gå 3 personer till priset av 2 genom att ange kampanjkod "3för2" vid bokning*.
*Går ej att kombinera med andra erbjudanden. Bokningen behöver genomföras samtidigt.