Tillbaka

Program

Här ser du årets upplägg för Kampen mot den organiserade brottsligheten. Välkommen!

09:00 - 09:30

Registrering

09:30 - 10:40

Vad säger Brås forskning om organiserad brottslighet?

Utifrån BRÅs forskning ges en beskrivning av olika former av kriminella nätverk och grupperingar. Föredraget berör bland annat skjutningar i kriminella miljöer och organiserad ekobrottslighet. Dessutom förklaras betydelsen av skrämselkapital och tystnadskultur.

Johanna Skinnari - Bitr. enhetschef, Brå. 
Daniel Vesterhav - Enhetschef, Enheten för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet.

10:40 - 11:00

Paus

11:00 - 12:20

Polisens bekämpande av gängkriminalitet - hur ser verkligheten ut?

Niclas Andersson - Tf sektionschef Grova brott City, Region Stockholm
Anna Benedetti - Chef för operativa- strategiska sektionen på regionkansliet, Polismyndigheten Region Stockholm

12:20 - 13:30

Lunch

13:30 - 15:00

HUVUDDEBATT: Kampen mot den organiserade brottsligheten

Moderator:
Willy Silberstein

Medverkande:
Amir Rostami - Fil.dr. i sociologi vid sociologiska institutionen på Stockholms universitet och forskare på Institutet för Framtidsstudier
Christina Gellerbrant Hagberg -Rikskronofogde, Kronofogdemyndigheten
Daniel Vesterhav - Enhetschef, Enheten för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet
Johan Forssell - Rättspolitisk talesperson, Moderaterna 
Mats Löfving - Regionpolischef i Stockholm
Mia Edwall Insulander - Advokat och generalsekreterare, Sveriges Advokatsamfund
Morgan Johansson - Justitie- och migrationsminister
Petra Lundh - Riksåklagare

15:00 - 15:20

Paus

15:20 - 16:30

Panelsamtal: Påföljdssystemets utformning - möjligheter/utmaningar

Moderator:
Anders Perklev - Hovrättspresident, Administrativa enheten, Svea hovrätt

Medverkande:
Eva Thunegard - Chefsåklagare/tf områdeschef, Åklagarmyndigheten
Ghita Hadding Wiberg - Advokat/Delägare KRIM advokater HB 
Karoline Fridolf - Hovrättsråd vice ordf, Avdelning 1, Hovrätten över Skåne och Blekinge
Martin Borgeke - F.d. justitieråd

16:30

Avslut

Boka din digitala plats idag

Ta del av spännande panelsamtal, seminarier och debatter med väl utvalda representanter inom varje ämne från Sveriges riksdag, myndigheter och rättsväsendet.

Boka nu