Vi har just nu tekniska problem på vår webbsida och vissa kurstillfällen kanske därför inte syns under nj.se/utbildning. Kontakta utbildning@nj.se om du vill gå en kurs du inte hittar under tiden. Vi jobbar för att åtgärda detta så snabbt som möjligt.

Tillbaka

Talare

Årets talare under Kampen mot den organiserade brottsligheten uppdateras löpande.

Sveriges ledande experter

För att få en allsidig belysning av varje ämne som behandlas modereras samtliga panelsamtal och debatter av experter inom respektive område. 

Amir Rostami

Amir Rostami

Fil.dr. i sociologi vid sociologiska institutionen på Stockholms universitet och forskare på Institutet för Framtidsstudier. Amir Rostami kommer att medverka i ...

Christina Gellerbrant Hagberg

Foto: Jeanette Andersson

Christina Gellerbrant Hagberg

Rikskronofogde, Kronofogdemyndigheten

Daniel Vesterhav

Foto: Liselotte van der Meijs

Daniel Vesterhav

Enhetschef, Enheten för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet. Daniel kommer att föreläsa under programpunkten "Vad säger Brås forskning om organi...

Eva Thunegard

Eva Thunegard

Chefsåklagare / Tf områdeschef, Åklagarmyndigheten. Eva kommer att medverka under panelsamtalet "Påföljdssystemets utformning – möjligheter/utmaningar"

Ghita Hadding Wiberg

Ghita Hadding Wiberg

Advokat/Delägare KRIM advokater HB. Ghita Hadding Wiberg är advokat och delägare i KRIM advokater. Hon arbetar mest med brottmål. Ghita har suttit med i flera u...

Johanna Skinnari

Foto: Liselotte van der Meijs

Johanna Skinnari

Bitr. enhetschef, Enheten för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet, Brå.

Karoline Fridolf

Karoline Fridolf

Hovrättsråd vice ordf, Avdelning 1, Hovrätten över Skåne och Blekinge. Karoline kommer att medverka under panelsamtalet "Påföljdssystemets utformning – möjlighe...

Morgan Johansson

Morgan Johansson

Justitie- och migrationsminister. Morgan kommer att medverka i huvuddebatten "kampen mot den organiserade brottsligheten" och är Justitie- och migrationsministe...

Petra Lundh

Foto: Thomas Carlgren

Petra Lundh

Riksåklagare. Petra Lundh kommer att medverka i huvuddebatten "Kampen mot den organiserade brottsligheten".

Willy Silberstein

Willy Silberstein

Moderator till huvuddebatten. Willy har arbetat många år som journalist, främst på Sveriges Radios ekoredaktion. Numera är han en av de moderatorer som anlitas ...

Representant från Advokatsamfundet

Presenteras inom kort. 

Representant från Advokatsamfundet

Boka din plats idag

Säkra din digitala plats