Tillbaka

Årets talare

Inget nytt datum för nyhetsdagen är bestämt. Nytt datum kommer uppdateras här när det är satt. Vänligen kontakta utbildning@nj.se för eventuella frågor.

Nedan presenteras talare från Konsumenträtt som ägde rum den 24 november 2021.

Agnes Hammarstrand

Läs mer ›

Agnes Hammarstrand

Agnes Hammarstrand är advokat inom IT-rätt samt e-handelsjuridik med mångårig erfarenhet att hjälpa företag med juridiska frågor inom e-handel och IT, t.ex.true

Läs mer ›

Anna Ersson

Läs mer ›

Anna Ersson

Anna Ersson är advokat inom konsument- och e-handelsjuridik. Hon har flera års erfarenhet av praktisk konsumenträtt och anlitas regelbundet som rådgivare inomtrue

Läs mer ›

Henrik Holmberg

Henrik Holmberg

Kansliråd på enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt i Justitiedepartementet. Sakkunnig i Utredningen om nya konsumentköpregler. Medverkar i att fra...

Jolanda Girzl

Jolanda Girzl

Näringspolitisk expert på Svensk Handel. Hon har över 20 års erfarenhet inom konsumenträtt, avtalsrätt, tvistlösning och internationellt policyarbete.

Louise Manestam

Louise Manestam

Legal Manager för IKEA bolagen i Sverige.Tidigare Chefsjurist på Ikano bank. Mångårig erfarenhet inom bl.a. konsumenträtt, avtalsrätt. Ledamot i ARN.

Marcus Isgren

Foto: Gabriel Liljevall

Marcus Isgren

Ordförande och chef för Allmänna reklamationsnämnden (ARN).Mångårig erfarenhet inom konsumenträtt och avtalsrätt. Tidigare domare vid Södertörns tingsrätt

Maria Wiezell

Maria Wiezell

Konsumentjuridisk expert, Sverige konsumenter. Suttit med i ett antal expertutredningar tex gällande nya konsumentköplagen och ett moderniserat konsumentskydd.

Mats Persson

Läs mer ›

Mats Persson

Mats Persson är jur.kand. och lärare vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan Göteborgs universitet. Mats är huvudförfattare/huvudredaktör till bokentrue

Läs mer ›

Torgny Håstad

Torgny Håstad

Professor i civilrätt vid Uppsala universitet och f.d. justitieråd i Högsta domstolen.

Åsa Henriksson

Åsa Henriksson

Legal Counsel på Spotify. Tidigare advokat på Advokatbyrå Roschier. Mångårig erfarenhet inom bl.a. konsumenträtt, marknadsföringsrätt och immaterialrätt.