Välkommen!

Varmt välkommen till Miljörättsdagen 2020! Här hittar du till våra valbara pass och andra länkar relaterade till nyhetsdagen såsom allt material.
 
Observera att Miljörättsdagen börjar gemensamt i SPÅR 1 kl. 09.30. Registreringen utgår, logga in i god tid så att du vet att allt fungerar som det ska. Behöver du hjälp? Maila oss på utbildning@nj.se
Här hittar du allt material

Teamslänkar


Spår 1

 • 9.30 Registrering
 • 9.30-10.00 Jan Darpö Nyheter och trender
 • 10.00-10.40 Susanne Gerland Aktuellt från miljödepartementet
 • 11.00-12.00 A1 Strandskydd och äganderätt
 • 13.00-13.40 Johan Kuylenstierna Tema Klimat
 • 13.50-14.50 Panelsamtal
 • 15.10-16.00 B1 Artskyddet i praxis - om artskyddet i svensk och europeisk praxis
 • 16.10-17.00 C1 Klimatprocesser mot staten och mot miljöfarliga verksamheter – är det möjligt i Sverige?

Spår 2

 • 11.00-12.00 A2 Miljöbalkens hushållningsbestämmelser, ett verktyg för att nå en Cirkulär ekonomi
 • 15.10-16.00 B2 Intressanta avgöranden inom PBL-området
 • 16.10- 17.00 C2 Mark- och miljööverdomstolens praxis under det gångna året

Spår 3

 • 11.00-12.00 A3 Girjasdomen och dess konsekvenser för mark- och miljörätten
 • 15.10-16.00 B3 Naturvårdsverkets vägledning om 2 kap. miljöbalken
 • 16.10-17.00 C3 Gruvverksamheter och ekonomiska säkerheterdolor