20% på alla kurser! Ange kampanjkod: VINTER20. Är ni fler än 3 så får ni ett ännu förmånligare pris. Läs mer >>

Tillbaka

Program

Inget nytt datum för nyhetsdagen är bestämt. Nytt datum kommer uppdateras här när det är satt. Vänligen kontakta utbildning@nj.se för eventuella frågor.

Programmet nedan är från Miljörättsdagen som ägde rum den 10 november 2021.

08:15 - 09:00

Registrering

09:00 - 09:10

Inledning

Norstedts Juridik
09:10 - 09:55

Nyheter och trender

Jan Darpö, professor i miljörätt, Juridiska fakulteten på Uppsala universitet
10:00 - 10:40

Aktuellt från Miljödepartementet

Susanne Gerland, Linnéa Klefbäck och Anna Josefsson, ämnesråd och gruppchefer på Miljödepartementets rättssekretariat
10:40 - 11:00

Kaffepaus

11:00 - 12:00

Välj ett spår

A1: Reptiler, indiankultur och långa fängelsestraff - Artskyddsbrott i Sverige 2021

Christer B. Jarlås, Senior åklagare, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål
Anna Bergquist, Kriminalinspektör/utredare, Artskydds- och kulturarvsbrott, NOA/utredningssektionen
 

A2: Plan- och bygglagen - utmaningar nu och framöver

  • Ny lagstiftning
  • Ny praxis
  • Utblick mot framtiden - särskilt utifrån Bygglovsutredningens förslag
Jesper Blomberg, Kammarrättsråd, Kammarrätten i Jönköping

Camilla Adolfsson, Jurist och huvudsekreterare i Bygglovsutredningen (Fi 2020:1)

A3: IED idag och imorgon - revidering pågår

Efter en kort genomgång av den pågående revideringen av IED och den europeiska gröna given (nya sektorer och parametrar såsom klimat, energi, cirkulär ekonomi och innovation) analyseras några konsekvenser för svensk lagstiftning och för näringslivet, där ett exempel ges från stålindustrin. När transformation till fossilfritt ska ingå i tillstånden breddas direktivet från miljö till näringspolitik och andra politikområden. Hur kan SE agera för att komma in tidigt i processerna för att värna miljö och konkurrenskraft och hur tidsplanen ut?
 
Eva Blixt, Forskningschef, Jernkontoret

12:00 - 12:05

Bensträckare

12:05 - 12:45

TEMA: Artskydd - inledning

Christina Olsen Lundh, Chefsrådman på mark- och miljödomstolen i Vänersborg
12:45 - 13:45

Lunchpaus

13:45 - 14:50

TEMA: Panelsamtal - Artskydd

Moderator: Jan Darpö, professor i miljörätt, Juridiska fakulteten på Uppsala universitet

Paneldeltagare:
Magnus Pettersson, Skogsstyrelsen
Linda Eriksson, Jägmästare, Skogsindustrierna
Erik Westholm, Kulturgeograf, professor emeritus vid Institutionen för Stad och Land, SLU, forskare om skoglig kunskapsproduktion, skogsägare
Josia Hort, Naturskyddsföreningen
Christina Olsen Lundh, Chefsrådman på mark- och miljödomstolen i Vänersborg

14:50 - 15:10

Kaffepaus

15:10 - 16:00

Välj ett spår

B1: Snabbare tillstånd med bibehållet miljöskydd? – Samtal med Miljöprövningsutredningen

- Grönt ljus för grön förtur?

  • Presentation med efterföljande paneldiskussion
  • Minihearing där du som kursdeltagare får delta i diskussionen
  • Fokus på frågorna i tilläggsdirektiven om grön förtur och verktygen omprövning/tidsbegränsning
Länk till direktiven:
En modern och effektiv miljöprövning >>

Tilläggsdirektiv till Miljöprövningsutredningen (M 2020:06) >>
 

Peter Ardö, särskild utredare
Miljöprövningsutredningen och chefsrådman MMD Växjö
Erika Ekman, huvudsekreterare Miljöprövningsutredningen (stf chefsrådman MMD Nacka)
Torunn Hofset, utredningssekreterare Miljöprövningsutredningen (miljöjurist Naturvårdsverket)
David Berggård, miljöingenjör, Länsstyrelsen Norrbottens län
Kerstin Brinnen, bolagsjurist, LKAB

Fler deltagare uppdateras inom kort

B2: Kraven på MKB ökar

MKB:n är en processförutsättning att vara uppmärksam på i tillståndsprocesser och vid detaljplaner. Vi går igenom några aktuella exempel ur praxis. Ändringar i Plan och bygglagen p.g.a. MKB-direktivet ger ännu fler krav att beakta.

Pia Pehrson, Advokat och partner, Foyen Advokatfirma
16:00 - 16:10

Bensträckare

16:10 - 17:00

Årets rättspraxis från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD)

Med inriktning på M-mål men i den mån det är av intresse också redovisa P- och F-mål. Tidsspannet är 31 oktober 2020 - 30 september 2021
 
Anna Tiberg, Hovrättsråd vice ordf, Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen
Christina Ericson, Hovrättsråd samt beredningschef, Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen

17:00 - 19:00

Mingel