Tillbaka

Program

Miljörättsdagen 2021 | 10 november

Årets program uppdateras och fylls med aktuella ämnen löpande. Detta för att säkerställa att de viktigaste och mest aktuella ämnena följer med och diskuteras under dagen.

08:30 - 09:00

Registrering

09:00 - 09:10

Inledning

Norstedts Juridik
09:10 - 09:55

Nyheter och trender

Jan Darpö, professor i miljörätt, Juridiska fakulteten på Uppsala universitet
10:00 - 10:40

Aktuellt från Miljö- och energidepartementet

Departementet
10:40 - 11:00

Kaffepaus

11:00 - 12:00

A1: IED idag och imorgon - revidering pågår

Efter en kort genomgång av den pågående revideringen av IED och den europeiska gröna given (nya sektorer och parametrar såsom klimat, energi, cirkulär ekonomi och innovation) analyseras några konsekvenser för svensk lagstiftning och för näringslivet, där ett exempel ges från stålindustrin. När transformation till fossilfritt ska ingå i tillstånden breddas direktivet från miljö till näringspolitik och andra politikområden. Hur kan SE agera för att komma in tidigt i processerna för att värna miljö och konkurrenskraft och hur tidsplanen ut?
 
Eva Blixt, Forskningschef, Jernkontoret

A2: Plan- och bygglagen - utmaningar nu och framöver

  • Ny lagstiftning
  • Ny praxis
  • Utblick mot framtiden
Jesper Blomberg, Kammarrättsråd, Kammarrätten i Jönköping
Camilla Adolfsson, Jurist och huvudsekreterare i Bygglovsutredningen (Fi 2020:1)

A3: Ämne och föreläsare uppdateras inom kort

12:00 - 12:05

Bensträckare

12:05 - 12:45

TEMA: Artskydd - inledning

Christina Olsen Lundh, Rådman i mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt
12:45 - 13:45

Lunchpaus

13:45 - 14:50

TEMA: Panelsamtal - Artskydd

Föreläsare uppdateras inom kort
14:50 - 15:10

Kaffepaus

15:10 - 16:00

B1: Ämne och föreläsare uppdateras inom kort

B2: Ämne och föreläsare uppdateras inom kort

B3: Kraven på MKB ökar

MKB:n är en processförutsättning att vara uppmärksam på i tillståndsprocesser och vid detaljplaner. Vi går igenom några aktuella exempel ur praxis. Ändringar i Plan och bygglagen p.g.a. MKB-direktivet ger ännu fler krav att beakta.

Pia Pehrson, Advokat och partner, Foyen Advokatfirma
16:00 - 16:10

Bensträckare

16:10 - 17:00

C1: Ämne och föreläsare uppdateras inom kort

C2: Ämne och föreläsare uppdateras inom kort

C3: Ämne och föreläsare uppdateras inom kort

17:00 - 19:00

Mingel

Boka din plats idag

Träffa experter, mingla med branschkollegor och få en omfattande uppdatering kring aktuella juridiska frågeställningar.