Gå 3 personer till priset av 2! Ange kampanjkod "3för2" vid bokning för att ta del av mängdrabattenLäs mer.
Tillbaka

Program

15 november 2022

Varmt välkommen till Miljörättsdagen!

Obs! Vi utgår alltid från aktuell praxis på våra nyhetsdagar. Program och talare för Miljörättsdagen kommer därför inte vara helt klart förrän vi närmar oss kursdatumet.

Från 08:15

Från 08:15 | Registrering, kaffe och smörgås för dig som deltar på plats i Stockholm.
Från 08:55 | Insläpp för deltagare på distans

09:00 - 09:05

Välkommen till Miljörättsdagen 2022

Norstedts Juridik och Jan Darpö, moderator för dagen
09:05 - 09:45

Nyheter och Trender

Jan Darpö, professor, Juridiska fakulteten på Uppsala universitet
09:45 - 10:30

Aktuellt från Miljödepartementet

10:30 - 10:50

Kaffepaus

10:50 - 11:30

Valbara pass

A1: Uppdateras inom kort 

 

Helen Lindqvist, Naturvårdsverket
Kristina Widenberg, Naturvårdsverket

A2: Brukningsvärd jordbruksmark idag och i framtiden

 • Kort introduktion om jordbruksmarken i Sverige och världen idag och i framtiden.
 • Senare års praxis i frågan om brukningsvärd jordbruksmark och vad den innebär för bl.a. företag och kommuner.
 • Reflektion kring behovet av nya synsätt och justerade regler.
Åsa Hill, jurist, Lantbrukarnas Riksförbund

A3: Artskydd

 • Artskyddet under förändring
 • KEF = GYBS?
 • Framtida frågor för domstolarna
Mikael Schultz, f.d. tekniskt råd, Mark- och miljööverdomstolen i Svea hovrätt
Åsa Marklund Andersson, chefsrådman, Mark- och miljödomstolen i Nacka
 
11:30 - 12:30

Lunch

12:30 - 13:15

Valbara pass

B1: Effektivare miljöprocess

 • SOU 2022:33 Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen, betänkandet och axplock från remissinstansernas synpunkter
 • Hur går lagstiftningsprocessen om miljöprövningar vidare
 • Nu pågående utredningar om miljöprövningsprocessen
Peter Ardö, chefsrådman, Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt
Torunn Hofset, utredningssekreterare, Miljöprövningsutredningen Regeringskansliet

B2: Omprövning för moderna miljövillkor för vattenkraften – praktiska erfarenheter från de två första omgångarna med omprövningar

 • Hur går en ansökan om omprövning för moderna miljövillkor till, från första samverkansmötet till inlämnad ansökan?
 • Särskilt komplicerade delmoment eller frågeställningar såsom gränserna för omprövning, dammar som inte ingår i NAP, nyprövning i kombination med omprövning och problematiken kring rådighet.
 • Utrivning inom ramen för omprövning, hur detta kan göras och vad som skiljer emot att processen att erhålla moderna miljövillkor.
 • Möjligheterna att driva frågan om omprövning utifrån tesen att gällande miljökvalitetsnorm är fel och måste ändras.
 
Viktor Falkenström, advokat och delägare på Advokatbolaget Sjutton34

B3: Hur går det med tillstånden för gruvorna i Norrbotten?

 • Genomgång av senaste årets praxis samt det politiska läget i fråga om utvinning av metall och mineral
 • Redogörelse för regeringens beslut i Kallakfrågan, MMDs avgörande beträffande återkallelse av tillstånd för Kaunis Iron samt prövningen av LKABs miljötillstånd
 • De pågående miljötillståndsprövningarna av Kaunis, Copperstone och Talga
Maria Pettersson, professor och ämnesföreträdare, Luleå tekniska universitet
13:15 - 13:30

Teknikpaus - lokalbyte

13:30 - 14:15

Årets tema: Strandskydd

 • Hur ser strandskyddets framtid ut?
 • Vad krävs för att uppfylla strandskyddet?
 • Är strandskyddsreglernas utformning ett hinder för bostadsbyggandet?
14:15 - 14:45

Kaffepaus

14:45 - 15:55

Årets panel: Strandskydd

 • Behövs det ett rejält omtag för strandskyddet?
 • Vad väntas av strandskyddet?
Paneldeltagare:
Stefan Lundin, chefsjurist branschjuridik,Visita
Torgny Håstad, professor, Uppsala universitet
15:55 - 16:05

Teknikpaus - lokalbyte

16:05 - 17:00

Valbara pass

C1: Årets rättspraxis från MÖD

Anna Tiberg, hovrättsråd vice ordf, Avdelning 6, Mark- och miljööverdomstolen, Svea hovrätt
Christina Ericson, hovrättsråd, Avdelning 6, Svea hovrätt

C2: Vänligen stör ej - exploatering och ersättning för störningar

Bertil Bengtsson, f.d. justitieråd, Stockholms och Uppsala universitet.
Göran Stenman, rådman, Avdelning 2 Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt
17:00 - 19:00

Mingel

Gå 3 personer till priset av 2!

Är ni fler som vill delta på Miljörättsdagen? Ta del av vår mängdrabatt och gå 3 personer till priset av 2 genom att ange kampanjkod "3för2" vid bokning*.
*Går ej att kombinera med andra erbjudanden. Bokningen behöver genomföras samtidigt.