Tillbaka

Program

Offentlig upphandling 2021 | 13 oktober 

Dagen kommer att innehålla det senaste från upphandlingsvärlden, spännande debatter och intressanta föredrag. Dagen kommer starta med en spännande inledningstalare och avslutas med senaste nytt från HFD.

09:00-09:30

Registrering

Kaffe med smörgås ingår för dig som deltar på plats i Stockholm
09:30 - 10:00

Inledning

Norstedts Juridik och moderator Eva-Maj Mühlenbock
10:00 - 10:25

EU-rättslig praxis på Upphandlingsrätten

Erik Olsson
10:25 - 10:40

Senaste nytt om ramavtal - i ljuset av Coop service domen

Robin Heimdahl
10:40 - 11:00

Kaffepaus

11:00 - 11:30

Nya lagförslag och utredningar

Anna Ulfsdotter Forssell och Ellen Hausel Heldahl
11:30 - 12:00

Kort om sin avhandling och postcorona slutsatser

Pernilla Norman
12:00 - 12:15

Bensträckare med frukt

12:15 - 12:50

Vad händer hos Konkurrensverket och SKR

Rickard Jermsten
12:50 - 13:50

Lunch

13:50 - 14:40

Panelsamtal - Antikorruption och Compliance

Moderator:
Eva-Maj Mühlenbock
 
Deltagare:
Robert Engstedt
Biörn Riese
 
Fler deltagare kommer inom kort
14:45 - 14:50

Bensträckare

14:50 - 15:20

Direktupphandling vid överprövning

Joakim Lavér
15:20 - 15:40

Kaffepaus

15:40 - 16:15

Högsta förvaltningsdomstolen praxis

Helena Rosén Andersson
16:15

Dagen avslutas

Boka din plats idag

Träffa ledande experter inom offentlig upphandling, mingla med branschkollegor och ta del av senaste nytt från upphandlingsvärlden.