Tillbaka
15 oktober / Digital livesändning

Pensionsstiftelser 2020

Svenska Pensionsstiftelsers Förening (SPFA) och Norstedts Juridik presenterar årets nyhetsdag om pensionsstiftelser!


Nyhetsdagen kommer att livesändas. 

Välkommen till Pensionsstiftelser!

Styrelseledamöter och suppleanter i pensionsstiftelser tillträder oftast sina poster med liten eller helt utan kunskap om tryggande av pensionsutfästelser och pensionsstiftelser.

Pensionsstiftelser 2020 utvecklar dina kunskaper om ämnet, uppdaterar dig om den senaste rättsutvecklingen samt ger möjlighet  att diskutera och nätverka med andra branschkollegor och experter. Välkommen!

Vad säger tidigare deltagare?

Bra information med utmärkta exempel från verkligheten. Ovanligt bra att hålla samtliga tider! Bra med flera korta pauser och att det fanns dricka, frukt osv

Thomas

Mycket positiv upplevelse. Intressanta presentationer med både grundlig och detaljerad beskrivning av pensionsstiftelsers syfte och arbetsuppgifter

Oskar

Bra översikt om de olika regelverken och samtidigt intressanta diskussioner från olika typer av inriktningar för placeringar i olika företag

Elisabeth

Vem bör gå på nyhetsdagen?

Nyhetsdagen riktar sig i första hand till nya styrelseledamöter och suppleanter i pensionsstiftelser, men även till ledamöter som vill uppdatera sina kunskaper samt till dem som arbetar med tryggandefrågor av arbetsgivares pensionsåtaganden.