Tillbaka
20 januari / Digital livesändning

Stiftelser 2020

Varmt välkommen att delta via vår digitala livesändning! 

Välkommen till årets nyhetsdag inom stiftelseområdet!

Nyhetsdagen behandlar aktuell praxis, nyheter och trender på området och ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper i specifika och aktuella ämnen. Utöver en gedigen kompetensutveckling får du även möjlighet att nätverka med juridiska experter inom området samt med andra branschkollegor. Varmt välkommen!

Se talare

Vad tidigare deltagare säger:

Samtliga programpunkter var mkt aktuella och väl genomtänkta! Bra föreläsare som har fångat upp innehållet på ett praktiskt och tillämpbart sätt och duktiga på att presentera på ett intressant och pedagogiskt sätt

Peter, stiftelsansvarig

Väldigt bra upplagt och genomfört

Marie, stiftelseekonom

En kurs som väckte framtida tankar om hur vi konkret skall hantera innehållet i vårt stiftelsearbete

Claes, handläggare

Vilka kommer på nyhetsdagen?

Nyhetsdagen riktar sig mot dig som förvaltar stiftelser eller medverkar med rådgivning till stiftelser.  Som deltagare får du, utöver aktuell kompetensutveckling, nätverka och utbyta erfarenheter med både branschkollegor och experter. 

Se våra erbjudanden och priser