Tillbaka

Program

Välkommen till Stiftelser 2020! 

08:30 - 09:00

Registrering, kaffe och smörgås

09:00-09:10

Inledning - Program

09:10 - 09:40

Minskad utdelning - hur bör styrelsen tänka?

Christer Jönsson och Kerstin Fagerberg

09:40 - 09:45

Bensträckare

09:45 - 10:10

Digitala möten - problem och möjligheter

Kerstin Fagerberg

10:10 - 10:25

Kaffepaus

10:25 - 10:55

Aktuellt på redovisningsområdet

 Kerstin Fagerberg

10:55 - 11:00

Bensträckare

11:00 - 12:00

Kan man lita på en trust?

Ändringsförbehåll

Katarina Olsson

12:00 - 13:00

Lunch

13:00 - 13:45

Aktuellt på civilrättsområdet

Brita Löfgren Lewin och Lynda Ondrasek Olofsson

13:45 - 14:00

Aktuellt på skatteområdet

Brita Löfgren Lewin och Lynda Ondrasek Olofsson

14:00 - 14:15

Kaffepaus

13:45 - 14:00

Aktuellt på skatteområdet - fortsättning

Brita Löfgren Lewin och Lynda Ondrasek Olofsson

14:55 - 15:15

Fullföljdskravet

Rickard Andersson

15:15 - 15:35

Bidrag från en stiftelse till ett aktiebolag - går det?

Lynda Ondrasek Olofsson

15:35 - 15:45

Sammanfattning och avslutning

Kerstin Fagerberg och Brita Löfgren Lewin

Boka din digitala plats idag

Nätverka och diskutera med branschkollegor och ledande experter och få en omfattande uppdatering kring ämnet. 

Boka nu