Program

Välkommen till Stiftelser 2020! Programmet uppdateras löpande. 

08:30 - 09:30

Registrering, kaffe och smörgås

Kaffe och smörgås ingår för dig som köpt en fysisk kursplats.
09:00 - 11:30

 • Inledning – program
 • Minskad utdelning – hur bör styrelsen tänka?
 • Digitala möten – problem och möjligheter
 • Aktuellt på redovisningsområdet
  (Paus ca 10.00-10.15)
11:30 - 12:30

Lunch

Lunch ingår för dig som köpt en fysisk kursplats.
12:30 - 16:30

 • Fullföljdskravet – en utmaning under en pandemi
 • Aktuellt på skatteområdet
 • Aktuellt på civilrättsområdet
 • Kan man lita på en trust?
 • Bidrag från en stiftelse till aktiebolag – går det?
  (Paus ca 14.10-14.30)
16:30

Avslutning och summering av dagen

Boka din plats idag

Nätverka och diskutera med branschkollegor och ledande experter och få en omfattande uppdatering kring ämnet. 

Boka nu