Tillbaka

Program

Stiftelser 2022 | 30 november
Sista bokningsdag: 20 november 2022

Välkommen till Stiftelser 2022

Vi fyller dagen med programpunkter som ger dig en gedigen uppdatering om nyheter, förändringar och trender på området.

Från 08:30

Från 08:30 | Registrering, kaffe och smörgås för dig som deltar på plats i Stockholm.
Från 08:55 | Insläpp för deltagare på distans

09:00-09:15

Inledning

Norstedts Juridik med moderatorerna Brita Löfgren Lewin, Kerstin Fagerberg och Lynda Ondrasek Olofsson

09:15-10:10

Aktuellt på redovisningsområdet

Kerstin Fagerberg, moderator, redovisningsexpert, SEB
10:10-10:30

Kaffepaus

10:30-11:30

Portföljens konstruktion - bortom risk, avkastning, etik och hållbarhet

  • Faktorer att beakta vid valet mellan enskilda värdepapper eller fond
  • Möjlighet och begränsning att skapa löpande avkastning
  • Regelverk, effektivitet och kostnader som påverkar den praktiska hanteringen av portföljen
Per Lundqvist, stiftelsespecialist, Swedbank
11:30-12:30

Lunch

12:30-13:20

Aktuellt på civilrättsområdet

Brita Löfgren Lewin, moderator, skattejurist, SEB
Lynda Ondrasek Olofsson, moderator, managing partner, Unum Tax 
13:20-13:25

Bensträckare

13:25-14:10

Ansökningshantering – från teori till praktik

  • Vad är viktigt att tänka på när du hanterar ansökningar till en stiftelse
  • Hur säkerställer styrelsen att de beviljade bidraget är i linje med stiftelsens ändamål
  • Bevilja medel till behövande, vad innebär det i praktiken?
Linn Eriksson, verksamhetschef, Föreningen FVO
14:10-14:30

Kaffepaus

14:30-15:20

Aktuellt på skatteområdet

Brita Löfgren Lewin, moderator, skattejurist, SEB
Lynda Ondrasek Olofsson, moderator, managing partner, Unum Tax
15:20-15:25

Bensträckare

15:25-16:15

Paneldiskussion:

Sponsring - risker och möjligheter

Paneldeltagare:
Brita Löfgren Lewin, moderator, skattejurist, SEB

Erika Roos, skattejurist, KPMG
Kerstin Fagerberg, moderator, redovisningsexpert, SEB
Lynda Ondrasek Olofsson, moderator,  managing partner, Unum Tax

16:15-16:30

Sammanfattning av dagen och avslut

Gå 3 personer till priset av 2!

Är ni fler som vill delta på Stiftelser 2022? Ta del av vår grupprabatt och gå 3 personer till priset av 2 genom att ange kampanjkod "3för2" vid bokning*.
*Går ej att kombinera med andra erbjudanden. Bokningen behöver genomföras samtidigt.