Tillbaka

Program

Inget nytt datum för nyhetsdagen är bestämt. Nytt datum kommer uppdateras här när det är satt. Vänligen kontakta utbildning@nj.se för eventuella frågor.

Programmet nedan är från Stiftelser som ägde rum den 16 november 2021.

08:30 - 09:00

Registrering

Kaffe och smörgås ingår för dig som deltar på plats i Stockholm.
09:00-09:15

Inledning

Norstedts Juridik och moderatorerna Kerstin Fagerberg och Brita Löfgren Lewin
09:15 - 09:55

Aktuellt inom skatteområdet

Brita Löfgren Lewin, skattejurist, SEB
Lynda Ondrasek Olofsson, managing Partner, Unum Tax
09:55 - 10:05

Bensträckare

10:05 - 10:50

Inkomstskattefrågor vid verksamhet i egen regi

Martin Berglund, docent i finansrätt, Uppsala universitet
10:50 - 11:10

Kaffepaus

11:10 - 11:55

Kammarkollegiets prövning av permutationsansökan

Larisa Serdioukova, advokatfiskal, Kammarkollegiet
11:55 - 12:05

Bensträckare

12:05 - 12:45

Aktuellt på civilrättsområdet

Joel Amram
Brita Löfgren Lewin, skattejurist, SEB
Lynda Ondrasek Olofsson, managing Partner, Unum Tax
12:45 - 13:45

Lunch

13:45 - 15:05

Aktuellt på redovisnings- och revisionsområdet (inkl. bensträckare)

Kerstin Fagerberg, redovisningsexpert, SEB
15:05 - 15:25

Kaffepaus

15:25 - 16:15

Samförvaltning av stiftelser med anknuten förvaltning - Problem eller möjlighet?

Kent Berg, Akademiräntmästare och Vd, Uppsala Akademiförvaltning
16:15 - 16:30

Sammanfattning och avslutning