Vi anpassar vår verksamhet löpande för att säkertställa att du tryggt kan genomföra din utbildning trots rådande situation. Läs mer här >>

Tillbaka

Program

Välkommen till Stiftelser 2021! Programmet offentliggörs inom kort. 

Programmet nedan är från 2020 för att du ska få en uppfattning om hur dagen såg ut.

08:30 - 09:00

Registrering, kaffe och smörgås

09:00-09:10

Inledning - Program

09:10 - 09:40

Minskad utdelning - hur bör styrelsen tänka?

Christer Jönsson och Kerstin Fagerberg

09:40 - 09:45

Bensträckare

09:45 - 10:10

Digitala möten - problem och möjligheter

Kerstin Fagerberg

10:10 - 10:25

Kaffepaus

10:25 - 10:55

Aktuellt på redovisningsområdet

 Kerstin Fagerberg

10:55 - 11:00

Bensträckare

11:00 - 12:00

Kan man lita på en trust?

Ändringsförbehåll

Katarina Olsson

12:00 - 13:00

Lunch

13:00 - 13:45

Aktuellt på civilrättsområdet

Brita Löfgren Lewin och Lynda Ondrasek Olofsson

13:45 - 14:00

Aktuellt på skatteområdet

Brita Löfgren Lewin och Lynda Ondrasek Olofsson

14:00 - 14:15

Kaffepaus

13:45 - 14:00

Aktuellt på skatteområdet - fortsättning

Brita Löfgren Lewin och Lynda Ondrasek Olofsson

14:55 - 15:15

Fullföljdskravet

Rickard Andersson

15:15 - 15:35

Bidrag från en stiftelse till ett aktiebolag - går det?

Lynda Ondrasek Olofsson

15:35 - 15:45

Sammanfattning och avslutning

Kerstin Fagerberg och Brita Löfgren Lewin

Boka din plats idag

Nätverka och diskutera med branschkollegor och ledande experter och få en omfattande uppdatering kring ämnet. 

Boka nu