Tillbaka

Talare

Inget nytt datum för nyhetsdagen är bestämt. Nytt datum kommer uppdateras här när det är satt. Vänligen kontakta utbildning@nj.se för eventuella frågor.

Talarna på Stiftelser som ägde rum den 16 november 2021.

Brita Löfgren Lewin

Läs mer ›

Brita Löfgren Lewin

Brita Löfgren Lewin arbetar sedan drygt 10 år tillbaka som skattejurist på SEB. Hon arbetar också med att bilda nya stiftelser, ansöka om permutation m.m.true

Läs mer ›

Joel Amram

Läs mer ›

Joel Amram

Joel Amram arbetar som jurist vid SEB Stiftelser. Han har 15 års erfarenhet av arbete med stiftelser hos bland andra Länsstyrelsen, Kammarkollegiet ochtrue

Läs mer ›

Kent Berg

Kent Berg

Akademiräntmästare och Vd. Har sedan 1996 jobbat med stiftelser anknutna till Uppsala universitet och är Ekonom med ett förflutet som revisor och ekonomichef.

Kerstin Fagerberg

Läs mer ›

Kerstin Fagerberg

Kerstin Fagerberg arbetar sedan drygt 15 år tillbaka som redovisningsexpert på SEB. Hon är bl.a. ordförande i Föreningen Stiftelser i Samverkan och sitter medtrue

Läs mer ›

Larisa Serdioukova

Larisa Serdioukova

Arbetar som advokatfiskal på Kammarkollegiet med bland annat stiftelsefrågor.

Lynda Ondrasek Olofsson

Läs mer ›

Lynda Ondrasek Olofsson

Lynda Ondrasek Olofsson arbetar som Managing Partner på Unum Tax med särskild inriktning mot stiftelser och ideella föreningar. Hon har tidigare arbetat somtrue

Läs mer ›

Martin Berglund

Martin Berglund

Docent i finansrätt, Uppsala universitet. Har senaste åren arbetat med ett rättsvetenskapligt bokprojekt om beskattning av stiftelser(publiceras i augusti 2021)