Vi anpassar vår verksamhet löpande för att säkertställa att du tryggt kan genomföra din utbildning trots rådande situation. Läs mer här >>

Tillbaka

Talare

Talarlistan uppdateras kontinuerligt.

Vi fyller dagen med ledande experter i ämnet

Genom att välja ledande och erfarna juridiska experter som talare under dagen kan du vara säker på att nyhetsdagens innehåll är aktuellt och relevant. Årets talarlista uppdateras kontinuerligt.

Brita Löfgren Lewin

Läs mer ›

Brita Löfgren Lewin

Brita Löfgren Lewin arbetar sedan drygt 10 år tillbaka som skattejurist på SEB. Hon arbetar också med att bilda nya stiftelser, ansöka om permutation m.m. Läs mer ›

Kerstin Fagerberg

Läs mer ›

Kerstin Fagerberg

Kerstin Fagerberg arbetar sedan drygt 15 år tillbaka som redovisningsexpert på SEB. Hon är bl.a. ordförande i Föreningen Stiftelser i Samverkan och sitter me...

Läs mer ›

Vad tidigare deltagare har sagt

Samtliga programpunkter var mkt aktuella och väl genomtänkta! Bra föreläsare som har fångat upp innehållet på ett praktiskt och tillämpbart sätt och duktiga på att presentera på ett intressant och pedagogiskt sätt

Peter, stiftelsansvarig

En kurs som väckte framtida tankar om hur vi konkret skall hantera innehållet i vårt stiftelsearbete

Claes, handläggare

Väldigt bra upplagt och genomfört

Marie, stiftelseekonom

Vilka kommer på nyhetsdagen?

Nyhetsdagen riktar sig mot dig som förvaltar stiftelser eller medverkar med rådgivning till stiftelser. Som deltagare får du, utöver aktuell kompetensutveckling, nätverka och utbyta erfarenheter med både branschkollegor och experter. 

Boka nu