Advokaten och penningtvättslagstiftningen

Advokater kom att omfattas av penningtvättslagstiftningen 2005. Utvecklingen sedan dess har inneburit fler och mer omfattande skyldigheter för advokaten i sin verksamhet.

Ulrika Forsbergs aktuella e-kurs Advokaten och penningtvättslagstiftningen håller dig uppdaterad på vilka bestämmelser som gäller.

Se en kort film om e-kursen ›
Penningtvättslagstiftningen

Testa din kunskap!

Vad har du egentligen för kunskap om advokaten och penningtvättslagstiftningen? Besvara fyra snabba frågor och du får snart veta. Ett eller flera svarsalternativ kan vara rätt.

Lycka till!

Fråga 1 av 4

Vilka av nedanstående skyldigheter åvilar en advokat enligt PTL?

Välj ett eller flera alternativ
Fråga 2 av 4

När omfattas inte advokater och oberoende jurister av PTL:s skyldigheter?

Välj ett eller flera alternativ
Fråga 3 av 4

När ska skärpta åtgärder vidtas?

Välj ett eller flera alternativ
Fråga 4 av 4

Vilka anställda ska utbildas enligt PTL?

Välj ett eller flera alternativ

Ditt resultat

/4 rätt
Aj då!

Det märks att du kan lära dig mer - gå e-kursen. Gå Ulrika Forsbergs nya e-kurs Advokaten och penningtvättslagstiftningen och du får snabbt och enkelt den kunskap du behöver. Dessutom får du ett intyg på din kunskap.

Mer om kursens innehåll ›

Uppdatera dina kunskaper!

Det märks att du kan lära dig mer - gå e-kursen Advokaten och penningtvättslagstiftningen under ledning av Ulrika Forsberg och du blir snabbt uppdaterad. Du får dessutom ett intyg på din kunskap.

Mer om kursens innehåll ›

Alla rätt, bra jobbat!

Du verkar kunna det här! Gå hela kursen Advokaten och penningtvättslagstiftningen för att få ett intyg på din kunskap eller kolla in andra kurser i vårt kursutbud.

Mer om kursen ›

Se hela kursutbudet ›

Visa rätta svar
1: Vilka av nedanstående skyldigheter åvilar en advokat enligt PTL?
Rapporteringsplikt
Uppgiftsskyldighet
Utbilda anställda
Anmäla verklig huvudman till Bolagsverket
2: När omfattas inte advokater och oberoende jurister av PTL:s skyldigheter?
Upprättande av anställningsavtal
Försäljning av fastighet
Tvist
Förlikning med förlikningslikvid
3: När ska skärpta åtgärder vidtas?
Klienten är en PEP
Verklig huvudman är en PEP
Klienten etablerad i högrisktredjeland
Högriskfaktor föreligger
4: Vilka anställda ska utbildas enligt PTL?
Alla
Endast jurister
Endast administrativ personal
Endast personal på ekonomiavdelningen