EU:s bodelningsförordning, IBL och LIMF

EU:s bodelningsförordning berör miljoner makar med internationella anknytningar av olika slag i 18 EU-länder inklusive Sverige. Ulf Bergquist kurs i ämnet presenterar huvuddragen av förordningen samt den kompletterande svenska internationella bodelningslagen IBL.

Se en kort film om e-kursen ›
EU:s bodelningsförordning

Testa din kunskap!

Nu har du chansen att briljera, fyra snabba frågor visar hur stark din kunskap är om EU:s bodelningsförordning, IBL och LIMF.

Lycka till!

Fråga 1 av 4

När trädde bodelningsförordningen i kraft?

Välj ett eller flera alternativ
Fråga 2 av 4

Vilket/vilka av följande länder är ej bundet/bundna av bodelningsförordningen?

Välj ett eller flera alternativ
Fråga 3 av 4

Vilken domstol är behörig att besluta om bodelning när ena maken avlidit?

Välj ett eller flera alternativ
Fråga 4 av 4

Vilken/vilka av dessa domstolar kan vara behöriga att handlägga bodelning vid äktenskapsskillnad?

Välj ett eller flera alternativ

Ditt resultat

/4 rätt
Aj då!

Det märks att du behöver lära dig mer - gå Ulf Bergquists nya e-kurs EU:s bodelningsförordning, IBL och LIMF och du får snabbt och enkelt den kunskap du behöver. Dessutom får du ett intyg på din kunskap.

Mer om kursens innehåll ›

Uppdatera dina kunskaper!

Det märks att du kan lära dig mer - gå Ulf Bergquists nya e-kurs EU:s bodelningsförordning, IBL och LIMF och du får snabbt och enkelt den kunskap du behöver. Dessutom får du ett intyg på din kunskap.

Mer om kursens innehåll ›

Alla rätt, bra jobbat!

Du verkar kunna det här! Gå hela kursen EU:s bodelningsförordning, IBL och LIMF och briljera med ett intyg på din kunskap eller kolla in andra kurser i vårt kursutbud.

Mer om kursen ›

Se hela kursutbudet ›

Visa rätta svar
1: När trädde bodelningsförordningen i kraft?
24 juni 2016
1 januari 2019
29 januari 2019
2: Vilket/vilka av följande länder är ej bundet/bundna av bodelningsförordningen?
Sverige
Storbritannien
Schweiz
3: Vilken domstol är behörig att besluta om bodelning när ena maken avlidit?
Domstol i den avlidnes medborgarstat
Den domstol som handlägger arvet
Domstolen på den ort där makarna hade hemvist
4: Vilken/vilka av dessa domstolar kan vara behöriga att handlägga bodelning vid äktenskapsskillnad?
Domstol där makarna har sitt gemensamma hemvist
Domstol där svaranden har sitt hemvist
Domstol i den stat där båda makarna är medborgare