Skadestånd vid myndighetsutövning

Ett stort ansvar ligger på myndigheter vid handläggning av och beslut i ärenden som rör myndighetsutövning. I nya e-kursen Skadestånd vid myndighetsutövning går Christian Arnbom igenom skadeståndslagens bestämmelser om fel och försummelse vid myndighetsutövning. Fokus är på de centrala begreppen myndighetsutövning och innebörden av fel och försummelse.

Se en kort film om e-kursen ›
Skadestånd vid myndighetsutövning

Testa din kunskap!

Vad kan du egentligen om skadestånd vid myndighetsutövning? Besvara fyra snabba frågor och du får snart veta.

Lycka till!

Fråga 1 av 4

Vilka verksamheter utgör ”myndighetsutövning” enligt skadeståndslagen?

Välj ett eller flera alternativ
Fråga 2 av 4

Undgår myndigheten ansvar om försummelsen beror på fel som gjorts av en annan myndighet?

Välj ett eller flera alternativ
Fråga 3 av 4

Från vilken tidpunkt ska preskription räknas i ett detaljplaneärende?

Välj ett eller flera alternativ
Fråga 4 av 4

Kan skadestånd krävas för kostnader som uppkommit efter att ett gynnande beslut fattats men innan det vunnit laga kraft?

Välj ett eller flera alternativ

Ditt resultat

/4 rätt
Aj då!

Det märks att du kan lära dig mer - gå Christian Arnboms nya e-kurs Skadestånd vid myndighetsutövning och du får snabbt och enkelt den kunskap du behöver. Dessutom får du ett intyg på din kunskap.

Mer om kursens innehåll ›

Uppdatera dina kunskaper!

Det märks att du kan lära dig mer - gå Christian Arnboms nya e-kurs Skadestånd vid myndighetsutövning och du får snabbt och enkelt den kunskap du behöver. Dessutom får du ett intyg på din kunskap.

Mer om kursens innehåll ›

Alla rätt, bra jobbat!

Du verkar kunna det här! Gå hela kursen Skadestånd vid myndighetsutövning för att få ett intyg på din kunskap eller kolla in andra kurser i vårt kursutbud.

Mer om kursen ›

Se hela kursutbudet ›

Visa rätta svar
1: Vilka verksamheter utgör ”myndighetsutövning” enligt skadeståndslagen?
All offentlig verksamhet är myndighetsutövning
En bedömning måste göras i det enskilda fallet
Enbart kommunala förvaltningsmyndigheters verksamheter omfattas
2: Undgår myndigheten ansvar om försummelsen beror på fel som gjorts av en annan myndighet?
Ja, det anses inte vara försumligt att lita på uppgifter som inhämtats från andra myndigheter
Nej, myndigheten ansvarar för de uppgifter som hämtats in
Ja, men endast om det föreligger skäl för myndigheten att misstro uppgifterna
3: Från vilken tidpunkt ska preskription räknas i ett detaljplaneärende?
Från tidpunkten då bygglov söks
Från tidpunkten för lagakraft vunnen detaljplan
Preskription inträder inte eftersom skadan är pågående
4: Kan skadestånd krävas för kostnader som uppkommit efter att ett gynnande beslut fattats men innan det vunnit laga kraft?
Nej
Ja, men vållandebedömningen är mild och skadeståndet kan jämkas
Ja, bedömningen görs oberoende om beslutet vunnit laga kraft eller inte