Till övergripande innehåll för webbplatsen

Tidskrifter i Zeteo

Ett flertal tidskkrifter i Zeteo håller dig uppdaterad.

Tryckt eller digital - du väljer

Svensk Skattetidning kommer ut med tio nummer per år. Den finns även som praktisk sökbar internettjänst och går att köpa som en del av Zeteo, Norstedts Juridiks arbetsverktyg på internet.

Läs merSvensk Skattetidnings redaktionskommitté

Ansvarig utgivare
Isabel Carendi

Huvudredaktörer
Docenten Jan Bjuvberg
Juris doktorn Jari Burmeister

Biträdande redaktör
Skattejuristen Maria Ekström

Skattechefen Johan Fall
Advokaten Cecilia Gunne
Skatterådgivaren Frida Haglund
Skatterådgivaren Mikael Hall
Skatterådgivaren Ulf Hedström
Justitierådet Margit Knutsson
Skatterådgivaren Jan Källqvist
Docenten Jérôme Monsenego
Justitiesekreteraren Stina Pettersson
Rådmannen David Wahren
Departementsrådet Ingela Willfors
Föredraganden vid skatterättsnämndens kansli Erika Örbom (Redaktör för skatterättsnämndens förhandsbesked m.m.)