Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Ägarskifte-i-fastighetsföretag-och-fåmansföretag-webb-1000x520
26/04 Stockholm   |   26/04 Digital

Ägarskifte i fastighetsföretag och fåmansföretag

Välkommen på kurs med experterna Peter Nilsson och Maria Rommerud! Kursen blandar teori med praktiska expempel där utgångspunkten kommer att vara olika case där vi följer överlåtelseprocessen stegvis.

Förmögenhetsrätt
Kurs
Ägarskifte i fastighetsföretag och fåmansföretag
Ämnesområde
Förmögenhetsrätt
Föreläsare
Maria Rommerud, Peter Nilsson
Kurstimmar
6,5 h

Kursbeskrivning

Många företag står inför ägarskiften och två alternativ är att överlåta företaget inom familjen eller till anställda. Ett ägarskifte innefattar flera olika frågeställningar och många av dem är komplexa att hantera. Som rådgivare krävs därför kunskap inom många olika områden, exempelvis, skatterätt, och civilrätt.

Skatterätten ändras ständigt och reglerna är svårtillämpade. I ett ägarskifte är det därför viktigt att ha med sig skattesituationen för både överlåtare och för förvärvare. Detsamma gäller exempelvis familje- och arvsrätten. I många delar samverkar skatterätten och civilrätten vilket kan göra ägarskiftet både komplicerat men också att möjligt med planering skapa bättre förutsättningar.

Kursen blandar teori med praktiska exempel där utgångspunkten kommer att vara olika case där vi följer överlåtelseprocessen stegvis.

Kursen behandlar bland annat:

 • Fångesklassificering ur både civil- och skatterättsligt perspektiv
 • Beskattningen vid gåva och andra underprisöverlåtelser
 • Effekter för överlåtare och övertagare, exempelvis vad gäller 3:12-reglerna
 • Rättvisefrågor ur ett civilrättsligt perspektiv såsom laglottskydd, förskott på arv vad gäller direkta och indirekta överlåtelser
 • Villkor vid gåva
 • Bolagsrättsliga frågor vid ett ägarskifte, exempelvis värdeöverföring och förbjudet lån
 • Möjligheter med olika ägarskiftesmodeller

Föreläsare

Maria Rommerud

Maria Rommerud

Maria Rommerud, jurist på LRF Konsult.

Erfaren rådgivare inom generationsskiftesområdet. Hon jobbar som jurist på LRF Konsult i Örebro med praktiskt generationsskiftesarbete samt håller utbildningar i ämnet.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Peter Nilsson jur. dr, är verksam inom Skattebyrån inom LRF Konsult AB respektive som bl.a. forskare vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Han har även deltagit som expert i ett flertal statliga utredningar och skrivit flera böcker och artiklar på skatte- och redovisningsområdet.

Kursprogram

08:30 - 09:00

Registrering, kaffe och smörgås

09:00-10:30

Gåva av företag

 • Introduktion av praktikfall
 • Processledning i ett ägarskifte
 • Överlåtelseformer – civil- och skatterättsligt
10:30-10:45

Kaffepaus

10:45-12:45

Underprisöverlåtelser benefika och onerösa

 • Förskott på arv
 • Villkor vid benefika fång
 • Inkomstskatterättsliga konsekvenser
12:45-13:45

Lunch

13:45-15:00

Överlåtelse av fåmansföretag

 • Fastighetsöverlåtelsen
 • 3:12-reglerna ur ett överlåtelseperspektiv
 • Andelsbyten och andra omstruktureringar andelsbyten
15:00-15:15

Kaffepaus

15:15-16:30

Modeller för överlåtelser

 • Holdingbolag
 • Förvärvarens beskattningssituation
 • Sammanfattning av praktikfall
16:30

Kursen avslutas

Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås. lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Tillfälliga avbokningsregler

Just nu erbjuder vi kostnadsfria avbokningar t.o.m. 10 dagar innan kurstillfället. Du kan därför känna dig trygg med att säkra din kursplats redan idag och senare kunna av- eller omboka om situationen skulle kräva det. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas senast dagen innan kursen. Vid avbokning inom 10 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se