Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Kurs om aktieägaravtalet

Aktieägaravtalet - tolkning och civilrättsliga verkningar

Få en överblick över de problem som aktieägaravtal aktualiserar, och lär dig lösa och undvika dessa problem. Välkommen till en kurs med tyngdpunkten på utvecklingen i rättspraxis!
Associationsrätt
Kurs
Aktieägaravtalet
Ämnesområde
Associationsrätt
Föreläsare
Johan Adestam, Niklas Arvidsson
Kurstimmar
6,5 h

Kursbeskrivning

Kursens övergripande tema är aktieägaravtal och deras civilrättsliga verkningar. Syftet med kursen är att ge dig som deltar en överblick över de problem som aktieägaravtal aktualiserar samt kunskaper och färdigheter att lösa eller undvika dessa problem.

Kursen fokuserar både på avtalsrättsliga och aktiebolagsrättsliga aspekter. Bland annat uppmärksammas den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen och dess konsekvenser samt en mängd frågor om avtalsfriheten och dess inskränkningar på aktiebolagsrättens område. 

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

 • Aktieägaravtalets innehåll
 • Aktieägaravtal som enkla bolag
 • Aktieägaravtalets tolkning
 • Aktieägaravtal och bolagsordning
 • Avtalsfrihet och bolagsordningsfrihet
 • Den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen och dess rättsverkningar
 • Borgenärsskydd och avtalsfrihet
 • Minioritetsskydd och avtalsfrihet
 • Den aktiebolagsrättsliga samtyckesprincipen och dess rättsverkningar
 • Överlåtelsebegränsningar i bolagsordning och avtal
 • Förhands och efterhansavståenden från rättigheter enligt ABL eller bolagsordning

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som har behov av kunskap om aktieägaravtal och deras rättsliga verkningar, däribland domare, skiljemän, advokater, biträdande jurister och bolagsjurister.

Föreläsare

Johan Adestam

Johan Adestam

Johan Adestam är verksam som lärare och forskare vid institutionen för Juridik, Psykologi och Samhälle vid Örebro universitet, med huvudsaklig inriktning mot avtalsrätt, fordringsrätt och associationsrätt. Han disputerade år 2015 med avhandlingen Den dokumentvillkorade garantin, som behandlar ett särskilt slags garantier som förekommer i internationell handel, och har därefter bedrivit forskning om uppdragsavtal.

Niklas Arvidsson

Niklas Arvidsson

Niklas Arvidsson är professor i handelsrätt vid Institutionen för handelsrätt, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Han forskar om och undervisar i associationsrätt och central förmögenhetsrätt och har publicerat ett flertal artiklar inom affärsrättens område.

Kursprogram

08:30 - 09:00

Registrering

09:00 - 10:30

Allmänt om aktieägaravtal

 • Avtalsformen och dess variationer
 • Aktieägaravtalet som enkelt bolag
 • Problem och utmaningar för avtalsförfattare och domstolar
10:30 - 10:45

Kaffepaus

10:45 - 12:00

Aktiebolagsrättsliga frågor

 • Separationsprincipen och dess tillämpningsomfång
 • Avtalens betydelse för tolkning av ABL och bolagsordning
 • Samtyckesprincipen
12:00 - 12:45

Avtalsfriheten på området

 • Borgenärsskyddets betydelse
 • Minoritetsskyddets betydelse
 • Ledningsbindningar
12:45 - 13:45

Lunchpaus

13:45 - 15:00

Avtalstolkningsfrågor I

 • Allmänt om avtalstolkning
 • Tolkning av flerpartsavtal
 • Avtalad efterverkan
15:00 - 15:15

Kaffepaus

15:15 - 16:00

Avtalstolkningsfrågor II

 • ABL:s och bolagsordningens betydelse för avtalstolkningen
 • Giltighetsregeln
 • Omtolkning
 • Grovhet (bristande finhet)
16:00 - 16:30
Diskussion
16:30

Kursen avslutas

Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås samt lunch och fika samt boken "Aktieägaravtal". Aktieägaravtal_978-91-7610-400-2

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Tillfälliga avbokningsregler

Just nu erbjuder vi kostnadsfria avbokningar t.o.m. 10 dagar innan kurstillfället. Du kan därför känna dig trygg med att säkra din kursplats redan idag och senare kunna av- eller omboka om situationen skulle kräva det. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas senast dagen innan kursen. Vid avbokning inom 10 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se