Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
frukostseminarium om anställningsvillkor vid övergång av verksamhet.

Anställningsvillkor vid övergång av verksamhet

Välkommen till ett frukostseminarium om anställningsvillkor vid övergång av verksamhet med Jonas Malmberg, ordförande i Arbetsdomstolen. Seminariet syftar till att belysa samspelet mellan olika regler som finns vid övergång av verksamhet. 

Arbetsrätt och arbetsliv
Kurs
Anställningsvillkor vid övergång av verksamhet
Ämnesområde
Arbetsrätt och arbetsliv
Föreläsare
Jonas Malmberg
Kurstimmar
2h

Kursbeskrivning

Detta seminarium behandlar frågor om anställningsvillkor vid övergång av verksamhet. I anställningsskyddslagen anges att vid övergång av verksamhet så övergår rättigheter och skyldigheter på grund av anställningsförhållanden på den nya arbetsgivaren. I medbestämmandelagen finns särskilda regler om övergång av kollektivavtal. Reglerna har delvis sin bakgrund i EU:s s.k. överlåtelsedirektiv. Seminariet syftar till belysa samspelet mellan dessa regler. Varmt välkommen!

Målgrupp

Seminariet riktar sig till jurister inom arbetsmarknadens organisationer och på advokatbyråer och andra som handlägger arbetstvister.

Föreläsare

Jonas Malmberg

Jonas Malmberg

Jonas Malmberg är ordförande i Arbetsdomstolen. Han har tidigare varit professor vid Uppsala universitet och Arbetslivsinstitutet. Jonas Malmberg har publicerat böcker och artiklar om svensk och europeisk arbetsrätt och har ofta anlitats i statliga utredningar och som expert av Europeiska kommissionen.

Kursprogram

07:45 - 08:00

Registrering

08:00 - 10:00

Anställningsvillkor vid övergång av verksamhet

  • Anställningsskyddslagen - skyldigheter och rättigheter
  • Medbestämmandelagen - särskilda regler om övergång av kollektivavtal
  • EU:s s.k. överlåtelsedirektiv
Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg. För dig som deltar på plats i Stockholm ingår även kaffe och smörgås. 

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 2 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Tillfälliga avbokningsregler

Just nu erbjuder vi kostnadsfria avbokningar t.o.m. 10 dagar innan kurstillfället. Du kan därför känna dig trygg med att säkra din kursplats redan idag och senare kunna av- eller omboka om situationen skulle kräva det. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas senast dagen innan kursen. Vid avbokning inom 10 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se