Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
arbetsledningsrättens-förhållande-till-mänskliga-rättigheter-extra-600x320
16/02 Digital   |   16/02 Stockholm

Arbetsledningsrättens förhållande till mänskliga rättigheter

- Privatliv, yttrande- och religionsfrihet i praxis

Välkommen på kurs med förbundsjuristen Erik Grahn! Under kursen behandlas förhållandet mellan arbetsledningsrätten och arbetstagarens rätt till skydd för sina mänskliga rättigheter i svensk rätt. Fokus ligger på domstolspraxis som kommit sedan 2010 och rätten till privatliv, yttrandefrihet och religionsfrihet.

Arbetsrätt och arbetsliv
Kurs
Arbetsledningsrättens förhållande till mänskliga rättigheter
Ämnesområde
Arbetsrätt och arbetsliv
Föreläsare
Erik Grahn
Kurstimmar
6.5h

Kursbeskrivning

Att arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet och utfärda ordningsföreskrifter har länge varit en central princip i svensk arbetsrätt. I och med Europakonventionens ökande betydelse i svensk rätt har medvetenheten om de mänskliga rättigheterna ökat och dessa åberopas i allt högre utsträckning för att åstadkomma begränsningar i arbets- och företagsledningsrätten.

Detta har satt spår i rättspraxis och under de senaste tio åren har ett flertal avgöranden från Europadomstolen, EU-domstolen och Arbetsdomstolen satt ljuset på denna typ av konflikter och klargjort hur balansen mellan arbetsledningsrätt och mänskliga rättigheter ska betraktas rättsligt.

Genom att behandla denna rättspraxis i ett sammanhang är målet att du ska lära dig om vanliga argumentationslinjer och tendenser för att stärka din analysförmåga och din argumentation i konkreta tvister och bedömningssituationer. Kursen inleds också med en allmän orientering i förhållandet mellan europeisk och svensk rätt.

Efter kursen har du som deltagare lärt dig att bättre identifiera, analysera och argumentera kring konflikter mellan arbetsledningsrätten och mänskliga rättigheter. Dessutom får du en översiktsbild och kan snabbt orientera dig i central domstolspraxis på området. 

Kursen behandlar bland annat:

 • Var kan vi hitta ledning i frågan om vaccinationskrav på arbetstagare?
 • Vad säger domstolspraxis om elektronisk övervakning av arbetstagare?
 • Vad har domstolarna sagt om arbetstagares beteende på sociala medier?
 • Hur stort utrymme finns det för religionsuttryck på arbetet?

Målgrupp

Kursens vänder sig till jurister och förhandlare som kommer i kontakt med svåra arbetsledningsfrågor och/eller anställningsskyddstvister.
Deltagarna bör ha en grundläggande kunskap om svensk arbetsrätt särskilt om anställningsskyddslagen och diskrimineringslagen.

Föreläsare

Erik Grahn

Erik Grahn

Erik Grahn är för närvarande doktorand i civilrätt vid Uppsala universitet. Han har lång erfarenhet av arbetsrätt, främst som arbets- och processjurist på LO-TCO Rättsskydd. Vidare är han medförfattare till boken Anställdas integritetsskydd och till Lexinokommentaren till arbetstidslagen.

Omdömen

"Erik Grahn lyckas bibehålla engagemang och skärpa trots utmanande omständigheter med distanskurs. Mycket väl utformat kursinnehåll."
Tidigare deltagare
"Väldigt bra innehåll, otroligt omfattande utan att kännas överfullt."
Tidigare deltagare

Kursprogram

08:30 - 09:00

Registrering, kaffe och smörgås

09:00 - 10:30

Arbetsledningsrätten och dess gränser

 • Att organisera och leda arbetet
 • Lojalitetsplikt
 • Tolkningsföreträde
 • Kort om Europarättens förhållande till svensk rätt
10:30 - 10:45

Kaffepaus

10:45 - 12:45

Rätten till privatliv (inkl. bensträckare)

 •  Övervakning i arbetslivet
 • Arbetstagarens familj och dess betydelse för anställningen
 • Europadomstolens syn på vaccination
12:45 - 13:45

Lunch

13:45 - 15:00

Yttrandefriheten

 • Beteende på sociala medier – att vara influencer?
 • Kritikrätt
 • Beteende mot kollegor
15:00 - 15:15

Eftermiddagskaffe 

15:15 - 16:30

Religionsfriheten

 • Domstolarnas syn på religiösa symboler
 • Handskakningsmålet – hur ska vi se på det idag?
 • Vägran att utföra arbetsuppgifter
16:30

Kursen avslutas 

Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg. Deltar du på plats i Stockholm ingår även kaffe och smörgås, lunch och eftermiddagskaffe.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Tillfälliga avbokningsregler

Just nu erbjuder vi kostnadsfria avbokningar t.o.m. 10 dagar innan kurstillfället. Du kan därför känna dig trygg med att säkra din kursplats redan idag och senare kunna av- eller omboka om situationen skulle kräva det. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas senast dagen innan kursen. Vid avbokning inom 10 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se