Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
arbetsmiljon-och-juridiken-webb-1000x520
07/03  |  07/03

Arbetsmiljön och juridiken

- En kurs om arbetsmiljörätt

Välkommen på kurs där syftet är att ge kunskaper om arbetsmiljölagstiftningen och om hur lagstiftningen ska tillämpas i samband med vanliga praktiska problem i arbetsmiljön. Kursen ges i form av föreläsningar med inslag av praktiska övningar. 

Arbetsrätt och arbetsliv
Kurs
Arbetsmiljön och juridiken
Ämnesområde
Arbetsrätt och arbetsliv
Föreläsare
Peter Ramsjö
Kurstimmar
6.5h

Kursbeskrivning

Kursens syfte är att ge kunskaper om arbetsmiljölagstiftningen och om hur lagstiftningen ska tillämpas i samband med vanliga praktiska problem i arbetsmiljön. Sådana kunskaper är av stor betydelse i arbetslivet. Arbetsmiljölagstiftningen reglerar hur arbetsgivaren ska utforma den fysiska och psykosociala arbetsmiljön för arbetstagare. Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar gäller både på arbetsplatsen och vid distansarbete, vilket är särskilt relevant för branscher där utbrottet av Covid-19 har medfört ökat arbete hemifrån. Om arbetsgivaren inte lever upp till arbetsmiljölagstiftningen hotar föreläggande, förbud eller sanktionsavgifter från Arbetsmiljöverket och eventuellt straffrättsliga sanktioner i domstol.

Denna kurs handlar i korthet om arbetsmiljölagstiftningens uppbyggnad, arbetsmiljölagstiftningens centrala krav och konsekvenserna av att inte leva upp till dessa krav. Under kursen berörs också aktuella ämnen inom arbetsmiljörätten, t.ex. vad gäller krav på arbetsmiljön med koppling till Covid-19, ”digital arbetsmiljö” och gig-arbete. Kursen ges i form av föreläsningar med inslag av praktiska övningar, där deltagarna kommer i kontakt med vanliga tillämpningsproblem inom arbetsmiljörätten.

Kursen kan t.ex. komma till nytta för arbetsgivaren i det dagliga arbetsmiljöarbetet eller inför Arbetsmiljöverkets inspektioner, för skyddsombud vid framställan av krav på arbetsmiljön gentemot arbetsgivaren eller Arbetsmiljöverket samt för konsulter vid juridisk rådgivning kring arbetsmiljölagstiftningen.

Kursen behandlar bl.a.:

 • Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar
 • Samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud
 • Sanktioner vid överträdelse av arbetsmiljölagstiftningen
 • Ny praxis och aktuella regeländringar inom arbetsmiljörätten

Målgrupp

Kursen riktar sig till konsulter eller rådgivare (internt eller externt) i frågor som rör arbetsmiljölagstiftningen (t.ex. arbetsrättsjurister, HR-personal eller konsulter inom företagshälsovården). Kursen kan också komma till användning för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare (t.ex. styrelseledamöter och chefer) samt för fackliga företrädare som tillämpar arbetsmiljölagstiftningen i sitt uppdrag (t.ex. skyddsombud).

Inga förkunskaper krävs. Kursen passar för alla branscher, oavsett om det handlar om privat eller offentlig sektor.

Föreläsare

Peter Ramsjö

Peter Ramsjö

Peter Ramsjö är jurist och doktorand vid Juridiska institutionen vid Uppsala universitet, där han forskar om arbetsmiljörätt. Han undervisar på juristprogrammet och rektorsprogrammet vid Uppsala universitet och har hållit kurser inom arbetsmiljörätt för fackförbund. Peter Ramsjö har tidigare arbetat på Arbetsmiljöverket, på fackförbund och inom kommunal verksamhet.

Kursprogram

Från 08:30 | Registrering, kaffe och smörgås för dig som deltar på plats i Stockholm
Från 08:55 | Insläpp för deltagare på distans

09:00-10:30
 • Vad är arbetsmiljörätt? Bakgrund om arbetsmiljörättens uppbyggnad och grunddrag.
 • Vad innebär arbetsmiljöansvaret och vem är ansvarig? Nedslag i lagstiftningen.
 • Hur ska arbetsgivare och arbetstagare samverka?
 • Övning med praktiska problem.
10:30 - 10:45

Kaffepaus

10:45 - 12:45

Fortsättning på förmiddagspasset

12:45 - 13:45

Lunchpaus

13:45 - 14:45
 • Arbetsmiljöverkets tillsyn
 • Sanktioner och andra rättsföljder i arbetsmiljörätten
 • Ny praxis och kommande regeländringar
  – användbara framtidsspaningar inom arbetsmiljörätten
 • Övning med praktiska problem.
14:45 - 15:00

Kaffepaus

15:00 - 16:30

Fortsättning på eftermiddagspasset

16:30

Kursen avslutas

Skriv ut

Allmän information

Sista bokningsdag

Sista bokningsdag är alltid 10 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Allmänna villkor

Gå till allmänna villkor här

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg. Kaffe och smörgås, lunch och fika ingår för deltagare på plats i Stockholm.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Avbokningsregler

Norstedts Juridik har fri avbokning av kurser t.o.m. trettio (30) dagar före kursstart. Vid avbokning mellan trettio (30) och fjorton (14) dagar före kursstart, ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 50 % av kursavgiften. Vid avbokning mindre än fjorton (14) dagar före kursstart ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse ska alltid ske skriftligt till utbildning@nj.se