Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
arbetsmiljon-och-juridiken-webb-1000x520
05/05 Digital   |   05/05 Stockholm

Arbetsmiljön och juridiken

- En kurs om arbetsmiljörätt

Välkommen på kurs där syftet är att ge kunskaper om arbetsmiljölagstiftningen och om hur lagstiftningen ska tillämpas i samband med vanliga praktiska problem i arbetsmiljön. Kursen ges i form av föreläsningar med inslag av praktiska övningar. 

Arbetsrätt och arbetsliv
Kurs
Arbetsmiljön och juridiken
Ämnesområde
Arbetsrätt och arbetsliv
Föreläsare
Peter Ramsjö
Kurstimmar
6.5h

Kursbeskrivning

Kursens syfte är att ge kunskaper om arbetsmiljölagstiftningen och om hur lagstiftningen ska tillämpas i samband med vanliga praktiska problem i arbetsmiljön. Sådana kunskaper är av stor betydelse i arbetslivet. Arbetsmiljölagstiftningen reglerar hur arbetsgivaren ska utforma den fysiska och psykosociala arbetsmiljön för arbetstagare. Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar gäller både på arbetsplatsen och vid distansarbete, vilket är särskilt relevant för branscher där utbrottet av Covid-19 har medfört ökat arbete hemifrån. Om arbetsgivaren inte lever upp till arbetsmiljölagstiftningen hotar föreläggande, förbud eller sanktionsavgifter från Arbetsmiljöverket och eventuellt straffrättsliga sanktioner i domstol.

Denna kurs handlar i korthet om arbetsmiljölagstiftningens uppbyggnad, arbetsmiljölagstiftningens centrala krav och konsekvenserna av att inte leva upp till dessa krav. Under kursen berörs också aktuella ämnen inom arbetsmiljörätten, t.ex. vad gäller krav på arbetsmiljön med koppling till Covid-19, ”digital arbetsmiljö” och gig-arbete. Kursen ges i form av föreläsningar med inslag av praktiska övningar, där deltagarna kommer i kontakt med vanliga tillämpningsproblem inom arbetsmiljörätten.

Kursen kan t.ex. komma till nytta för arbetsgivaren i det dagliga arbetsmiljöarbetet eller inför Arbetsmiljöverkets inspektioner, för skyddsombud vid framställan av krav på arbetsmiljön gentemot arbetsgivaren eller Arbetsmiljöverket samt för konsulter vid juridisk rådgivning kring arbetsmiljölagstiftningen.

Kursen behandlar bl.a.:
 • Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar
 • Samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud
 • Sanktioner vid överträdelse av arbetsmiljölagstiftningen
 • Ny praxis och aktuella regeländringar inom arbetsmiljörätten

Vad du som kursdeltagare lärt dig efter kursen:

 • Kunskaper om arbetsmiljölagstiftningens centrala delar
 • Kunskaper om vanliga tillämpningsproblem inom arbetsmiljörätten.
 • Kunskaper om ny praxis, kommande regeländringar och andra aktuella frågor inom arbetsmiljörätten

Målgrupp

Kursen riktar sig till konsulter eller rådgivare (internt eller externt) i frågor som rör arbetsmiljölagstiftningen (t.ex. arbetsrättsjurister, HR-personal eller konsulter inom företagshälsovården). Kursen kan också komma till användning för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare (t.ex. styrelseledamöter och chefer) samt för fackliga företrädare som tillämpar arbetsmiljölagstiftningen i sitt uppdrag (t.ex. skyddsombud).

Inga förkunskaper krävs. Kursen passar för alla branscher, oavsett om det handlar om privat eller offentlig sektor.

Föreläsare

Peter Ramsjö

Peter Ramsjö

Peter Ramsjö är jurist och doktorand vid Juridiska institutionen vid Uppsala universitet, där han forskar om arbetsmiljörätt. Han undervisar på juristprogrammet och rektorsprogrammet vid Uppsala universitet och har hållit kurser inom arbetsmiljörätt för fackförbund. Peter Ramsjö har tidigare arbetat på Arbetsmiljöverket, på fackförbund och inom kommunal verksamhet.

Kursprogram

08:30 - 09:00

Registrering, kaffe och smörgås

09:00-10:30
 • Vad är arbetsmiljörätt? Bakgrund om arbetsmiljörättens uppbyggnad och grunddrag.
 • Vad innebär arbetsmiljöansvaret och vem är ansvarig? Nedslag i lagstiftningen.
 • Hur ska arbetsgivare och arbetstagare samverka?
 • Övning med praktiska problem.
10:30 - 10:45

Kaffepaus

10:45 - 12:45
Fortsättning på förmiddagspasset
12:45 - 13:45

Lunchpaus

13:45 - 14:45
 • Arbetsmiljöverkets tillsyn
 • Sanktioner och andra rättsföljder i arbetsmiljörätten
 • Ny praxis och kommande regeländringar
  – användbara framtidsspaningar inom arbetsmiljörätten
 • Övning med praktiska problem.
14:45 - 15:00

Kaffepaus

15:00 - 16:30
Fortsättning på eftermiddagspasset
16:30

Kursen avslutas

Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika. 

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Tillfälliga avbokningsregler

Just nu erbjuder vi kostnadsfria avbokningar t.o.m. 10 dagar innan kurstillfället. Du kan därför känna dig trygg med att säkra din kursplats redan idag och senare kunna av- eller omboka om situationen skulle kräva det. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas senast dagen innan kursen. Vid avbokning inom 10 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se