Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Grundkurs i arbetsrätt
14/02

Arbetsrätt 1 (2 dagar)

Välkommen till en tvådagarskurs om de grundläggande arbetsrättsliga begreppen, den arbetsrättsliga lagstiftningen och kollektivavtalsrätten.
Arbetsrätt och arbetsliv
Kurs
Arbetsrätt 1 (2 dagar)
Ämnesområde
Arbetsrätt och arbetsliv
Föreläsare
Birgitta Nyström, Tom Johansson
Kurstimmar
13.5h

Kursbeskrivning

Det vardagliga arbetet inom organisationer har i allt större utsträckning delegerats. Det är många som tilldelats arbetsuppgifter som inbegriper att tolka och tillämpa arbetsrättsliga regler. Dessutom har det blivit allt viktigare för andra befattningshavare att ha grundläggande kunskaper om arbetsrättens område. Med en högre kunskapsnivå inom sin organisation kan man lösa flera konfliktsituationer på plats som t.ex. rör anställningen, kollektivavtal, medbestämmande m.m.

Första dagen kommer behandla de grundläggande arbetsrättsliga begreppen, den arbetsrättsliga lagstiftningen och kollektivavtalsrätten. Under dag 2 får du även en genomgång och viss fördjupning inom anställningsformerna och anställningsskyddet inklusive arbetsdomstolens praxis på området.

Kursen behandlar bland annat:

 • Arbetstagarbegreppet
 • Kollektivavtal – formkrav, rättsverkan och tolkning
 • Medbestämmandelagen – förhandlings- och informationsskyldighet, tolkningsföreträde, vetorätt, medbestämmandeavtal m.m.
 • Anställningsavtalet och LAS/LOA
 • Uppsägning av anställning – saklig grund, omplacering, personliga skäl, arbetsbrist m.m

Målgrupp

Alla som arbetar med arbetsrättsliga frågor och behöver ökad kunskap om arbetsrätt eller är i behov av en repetition av regelverken.

Vi har arbetsrättskurser i fler nivåer

Arbetsrätt 2 | Fördjupningskurs på 3 dagar. Förutsätter praktisk erfarenhet samt förkunskaper motsvarande Arbetsrätt 1. Läs mer 

Arbeträtt 3 | Fördjupningskurs på 2 dagar. Du som deltar förväntas ha mycket goda kunskaper inom arbetsrättens område. Läs mer

Föreläsare

Birgitta Nyström

Birgitta Nyström

Birgitta Nyström är professor i civilrätt vid Lunds universitet. Hennes främsta intresseområde är arbetsrätt i ett europeiskt perspektiv. Hon har innehaft Fortes specialprofessur i arbetsrätt och varit ledamot av Europarådets sociala kommitté. Hon har en omfattande arbetsrättslig forskningsproduktion som ofta har en förmögenhetsrättslig inriktning. Hon har även erfarenhet av arbetsrättslig utrednings- och lagstiftningsverksamhet.

Tom Johansson

Tom Johansson

Tom Johansson är advokat och specialist inom arbetsrätt och tvistlösning vid Tom Johansson Advokatbyrå. Han har blivit topprankad av Chambers Europe inom arbetsrätt där de beskriver honom som en väldigt erfaren och duktig processförare. Han har även en bred tidigare erfarenhet som advokat och delägare på flera stora advokatbyråer.

Omdömen

"Intressant, bra upplägg innehållsmässigt särskilt med historiken, dvs framväxten av arbetsrätten."
Marie
Förbundsjurist
"Kursen var väldigt informativ och föreläsarna oerhört kompetenta på sitt område"
Carina
Förhandlingschef

Kursprogram

DAG 1
Från 08:30

Registrering, kaffe och smörgås

09:00-12:45

Inledning och kollektivavtalet (inkl. kaffepaus)

 • En bakgrund till dagens arbetsrätt
 • Arbetstagarbegreppet
 • Förenings- och förhandlingsrätt
 • Vad regleras och varför?
 • Kollektivavtalet
 • Ursprung
 • Kollektivavtalet som regleringsform
 • Formkrav, rättsverkan och tolkning
12:45-13:45

Lunch

13:45-17:00

Medbestämmandelagen, MBL och arbetstvister (inkl. kaffepaus)

 • Medbestämmandelagen
 • Primär förhandlingsskyldighet
 • Information
 • Tolkningsföreträde
 • Vetorätt
 • Medbestämmandeavtal
 • Arbetstvister
 • Påföljder
 • Tvisteförhandlingar
 • Rättegång
 • Avtalstvister -stridsåtgärder
DAG 2
Från 08:30

Kaffe och smörgås

09:00-12:45

Anställningsavtalet inkl. kaffepaus

 • Tillkomst
 • Innehåll
 • Upphörande
 • Anställningsavtalet och LAS/LOA
 • Anställningsformer
 • Information om villkor
 • Övergång av verksamhet
12:45-13:45

Lunch

13:45-16:30

Anställningsavtalet och LAS/LOA inkl. kaffepaus

 • Uppsägning av anställning
 • Sakliga grundbegrepp
 • Omplacering
 • Personliga skäl
 • Arbetsbrist - turordning
 • Tvister och preskription
16:30

Kursen avslutas

Skriv ut

Allmän information

Sista bokningsdag

Sista bokningsdag är alltid 10 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Allmänna villkor

Gå till allmänna villkor här

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 13,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Avbokningsregler

Norstedts Juridik har fri avbokning av kurser t.o.m. trettio (30) dagar före kursstart. Vid avbokning mellan trettio (30) och fjorton (14) dagar före kursstart, ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 50 % av kursavgiften. Vid avbokning mindre än fjorton (14) dagar före kursstart ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse ska alltid ske skriftligt till utbildning@nj.se