Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
arbetsratt-tva-webb-1000x520
18/04

Arbetsrätt 2 (3 dagar)

Arbetsrätt 2 är en fördjupningskurs på 3 dagar som behandlar nyheter och pågående utredningar på arbetsrättens område. Kursen går även igenom ett urval av specifika arbetsrättsliga områden där man idag möter tillämpningsproblem.

Arbetsrätt och arbetsliv
Kurs
Arbetsrätt 2 (3 dagar)
Ämnesområde
Arbetsrätt och arbetsliv
Föreläsare
Annika Elmér, Erik Danhard, Sophie Thörne, Henric Diefke
Kurstimmar
21h

Kursbeskrivning

Under kursen utvecklas många av de frågor som behandlas under Arbetsrätt 1 och deltagande förutsätter därför praktisk erfarenhet samt förkunskaper motsvarande Arbetsrätt 1.

Kursen behandlar:

 • Nyheter och trender på arbetsrättens område
 • Anställningsskyddet och de personliga skälen
 • Diskrimineringslagarna
 • Lönen och löneskyddet
 • Turordningskretsar och begreppet tillräckliga kvalifikationer
 • Arbetsrättsliga problem vid övergång av verksamhet

Målgrupp

Advokater, jurister, ombudsmän och andra fackliga företrädare, personalchefer och personalfunktionärer samt till andra som önskar förbättra eller uppdatera sina kunskaper i arbetsrätt. Kursen förutsätter att deltagarna har praktisk erfarenhet samt förkunskaper motsvarande Arbetsrätt 1. 

Vi har arbetsrättskurser i fler nivåer

Arbeträtt 3| Fördjupningskurs på 2 dagar. Du som deltar förväntas ha mycket goda kunskaper inom arbetsrättens område. Läs mer.

Arbetsrätt 1 |Tvådagars grundkurs för dig som vill få en grundläggande förståelse för arbetsrätt eller är i behov av en repetition av regelverken. Läs mer.

Föreläsare

Annika Elmér

Annika Elmér

Annika Elmér är advokat, specialiserad på arbetsrätt sedan mer än 20 år, och verksam vid Gro Advokatbyrå. Annika är regelbundet ombud i domstol och utsedd skiljeman, ger löpande rådgivning och leder/ingår i specifika arbetsrättsliga projekt och transaktioner (M&A). Annika är även en uppskattad föreläsare.

Erik Danhard

Erik Danhard

Erik Danhard är advokat och arbetsrättsexpert verksam vid Kanter Advokatbyrå. Han är sedan många år specialiserad på arbetsrätt och förekommer som ombud och skiljeman i många arbetsrättsliga mål. Han har även skrivit flertalet böcker och artiklar i ämnet.

Sophie Thörne

Sophie Thörne

Sophie Thörne är arbetsrättsjurist på Almega. Sophie har lång erfarenhet av arbetsrätt, rådgivning och domstolsprocesser. Hon har även varit chef under många år med fokus på arbetsrätt och kollektivavtal, arbetsmiljö, diskriminering och den svenska arbetsmarknadsmodellen i ett EU-perspektiv.

Henric Diefke

Henric Diefke

Henric Diefke är advokat och partner på Mannheimer Swartling Advokatbyrå, där han leder byråns specialistgrupp för Arbetsrätt och pensioner. Han har mer än 20 års erfarenhet av komplex arbetsrättslig rådgivning till svenska och utländska arbetsgivare inom i stort sett alla branscher. Henric är regelbundet anlitad som föreläsare inom arbetsrätt.

Omdömen

"Denna kurs var mkt bra! För mig var det precis vad jag behövde gällande uppdateringar."
Maud
Förhandlare/Rådgivare
"Väldigt bra innehåll i kursen. Kul med synpunkter från olika organisationer."
Daniel
Biträdande jurist

Kursprogram

DAG 1
Från 08:30

Registrering, kaffe och smörgås

09:00 - 10:00

Nyheter och trender på arbetsrättens område

Annika Elmér
10:00 - 10:30

Anställningsavtalet

 • Avtalets ingående
 • Avtalets innehåll
 • Anställningsformer
 • Omplacering inom ramen för anställningen
Annika Elmér
10:30 - 10:45

Kaffepaus

10:45 - 11:15

Fortsättning anställningsavtalet

Annika Elmér
11:15 - 12:45

Anställningsskyddet – Personliga skäl

 • Uppsägning
 • Avsked
 • Formalia
 • Processförutsättningar
 • Skadestånd m.m.
Annika Elmér
12:45 - 13:45

Lunch

13:45 -15:00

Fortsättning anställningsskyddet – Personliga skäl

Annika Elmér
15:00 - 15:15

Kaffepaus

15:15 - 16:45

Fortsättning anställningsskyddet - personliga skäl

Annika Elmér 
DAG 2
08:30 - 09:00

Kaffe och smörgås

09:00 - 10:10

Lönen och löneskyddet

 • kvittning, justering, löneavdrag
 • kollektivavtalets löneskydd
Erik Danhard
10:10 - 10:30

Kaffepaus

10:30 - 12:45

Fortsättning lönen och löneskyddet
Speciella problem vid turordning, turordningskretsar, begreppet tillräckliga kvalifikationer

Erik Danhard
12:45 - 13:45

Lunch

13:45 - 14:45

Fortsättning speciella problem vid turordning, turordningskretsar, begreppet tillräckliga kvalifikationer
Kollektivavtalsrätt, bundenhet, rättsverkningar, gränsdragningsfrågor

Erik Danhard
14:45 - 15:00

kaffepaus

15:00 - 16:00

Fortsättning kollektivavtalsrätt, bundenhet, rättsverkningar, gränsdragningsfrågor

Erik Danhard
16:00 - 16:45

Perspektiv på den svenska arbetsrätten

Erik Danhard
DAG 3
08:30 - 09:00

Kaffe och smörgås

09:00 - 10:30

Lojalitetsplikt, företagshemligheter och konkurrensklausuler

Henric Diefke
10:30 - 10:45

Kaffepaus

10:45 - 11:15

Fortsättning lojalitetsplikt, företagshemligheter och konkurrensklausuler

Henric Diefke
11:15 - 12:45

Speciella arbetsrättsliga problem vid företagsöverlåtelse och annan övergång av verksamhet

Henric Diefke
12:45 - 13:45

Lunch

13:45 - 14:45

MBL - några förhandlingsfrågor. Facklig förtroendeman

Sophie Thörne
14:45 - 15:15

Diskriminering. Lagar, direktiv, konventioner, praxis

Sophie Thörne
15:15 - 15:30

Kaffepaus

15:30 - 16:30

Forts. Diskriminering. Lagar, direktiv, konventioner, praxis

Sophie Thörne
Skriv ut

Allmän information

Sista bokningsdag

Sista bokningsdag är alltid 10 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Allmänna villkor

Gå till allmänna villkor här

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 21 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Avbokningsregler

Norstedts Juridik har fri avbokning av kurser t.o.m. trettio (30) dagar före kursstart. Vid avbokning mellan trettio (30) och fjorton (14) dagar före kursstart, ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 50 % av kursavgiften. Vid avbokning mindre än fjorton (14) dagar före kursstart ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse ska alltid ske skriftligt till utbildning@nj.se