Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
arbetsratt-tva-webb-1000x520
05/04 Stockholm

Arbetsrätt 2 (3 dagar)

Arbetsrätt 2 är en fördjupningskurs på 3 dagar som behandlar nyheter och pågående utredningar på arbetsrättens område. Kursen går även igenom ett urval av specifika arbetsrättsliga områden där man idag möter tillämpningsproblem.

Arbetsrätt och arbetsliv
Kurs
Arbetsrätt 2, 3 dgr
Ämnesområde
Arbetsrätt och arbetsliv
Föreläsare
Anders Nordström, Annika Elmér, Erik Danhard, Lars Bäckström
Kurstimmar
21 h

Kursbeskrivning

Under kursen utvecklas många av de frågor som behandlas under Arbetsrätt 1 och deltagande förutsätter därför praktisk erfarenhet samt förkunskaper motsvarande Arbetsrätt 1.

Kursen behandlar:

 • Nyheter och trender på arbetsrättens område
 • Anställningsskyddet och de personliga skälen
 • Diskrimineringslagarna
 • Lönen och löneskyddet
 • Turordningskretsar och begreppet tillräckliga kvalifikationer
 • Arbetsrättsliga problem vid övergång av verksamhet

Målgrupp

Advokater, jurister, ombudsmän och andra fackliga företrädare, personalchefer och personalfunktionärer samt till andra som önskar förbättra eller uppdatera sina kunskaper i arbetsrätt. Kursen förutsätter att deltagarna har praktisk erfarenhet samt förkunskaper motsvarande Arbetsrätt 1. 

Vi har arbetsrättskurser i fler nivåer

Arbeträtt 3| Fördjupningskurs på 2 dagar. Du som deltar förväntas ha mycket goda kunskaper inom arbetsrättens område. Läs mer.

Arbetsrätt 1 | Tvådagars grundkurs för dig som vill utveckla dina kunskaper i arbetsrätt eller är i behov av en repetition av regelverken. Läs mer.

Föreläsare

Anders Nordström

Anders Nordström

Anders Nordström arbetar på Mannheimer Swartling Advokatbyrå där han är partner i verksamhetsgruppen Arbetsrätt och pensioner. Han är specialiserad på arbetsrättsliga frågor i ett brett perspektiv.

Med över 20 års erfarenhet av arbetsrättsliga frågor, inklusive tjänstgöring vid Arbetsdomstolen och arbete som expert inom en statlig kommitté som föreslog viktiga förändringar av den arbetsrättsliga lagstiftningen, är Anders allmänt betraktad som en av Sveriges ledande arbetsrättsadvokater.

Annika Elmér

Annika Elmér

Annika Elmér är advokat och specialiserad inom arbetsrätt. Annika är en av grundarna till EmpLaw Advokater och hon företräder klienter över hela Sverige.

Annika företräder klienter inför domstol och skiljenämnd, ger löpande rådgivning och leder/ingår i specifika arbetsrättsliga projekt och transaktioner (M&A). Annika är även en uppskattad föreläsare.

Erik Danhard

Erik Danhard

Erik Danhard är advokat och arbetsrättsexpert verksam vid Kanter Advokatbyrå. Han är sedan många år specialiserad på arbetsrätt och förekommer som ombud och skiljeman i många arbetsrättsliga mål. Han har även skrivit flertalet böcker och artiklar i ämnet.

Lars Bäckström

Lars Bäckström

Lars Bäckström är arbetsrättsjurist på Almega och arbetar i huvudsak med processer i Arbetsdomstolen och tingsrätter. Lars har tidigare bl.a. arbetat som åklagare.

Omdömen

"Denna kurs var mkt bra! För mig var det precis vad jag behövde gällande uppdateringar."
Maud
Förhandlare/Rådgivare
"Väldigt bra innehåll i kursen. Kul med synpunkter från olika organisationer."
Daniel
Biträdande jurist

Kursprogram

DAG 1
08:30 -09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 10:00

Nyheter och trender på arbetsrättens område

Anders Nordström

10:00 -10:20
Kaffepaus
10:20-12:00

Anställningsformer

 • Anställningsavtalets ingående och innehåll
  Annika Elmér
12:00-13:00
Lunch
13:00 -14:30

Anställningsavtalet ingående och innehåll (fortsättning)

 • Anställningsskyddet och de personliga skälen

 • Några problemområden

Annika Elmér

14:30 -14:45

Kaffepaus

14:45 -17:00

Diskrimineringslagarna

 • EU-rättens inflytande

 • Lag om diskriminering

Lars Bäckström

DAG 2
08:30 -09:00
Kaffe och smörgås
09:00-10:10

Lönen och löneskyddet

 • Kvittning, justering och löneavdrag
 • Kollektivavtalets löneskydd

Erik Danhard

10:10 -10:30
Kaffepaus
10:30-12:30

Speciella problem vid turordning, turordningskretsar, begreppet tillräckliga kvalifikationer

Erik Danhard

12:30-13:30
Lunch
13:30-14:45

Kollektivavtalsrätt, bundenhet, rättsverkningar, gränsdragningsfrågor

Erik Danhard

14:45 -15:00
Kaffepaus
15:00-15:45

Kollektivavtalsrätt, bundenhet, rättsverkningar, gränsdragningsfrågor forts.

Erik Danhard

15:45-16:45

Perspektiv på den svenska arbetsrätten, nyare/viktig praxis.

Erik Danhard

DAG 3
08:30 -09:00
Kaffe och smörgås
09:00-10:00

Medinflytande

Lars Bäckström

10:00 -10:20
Kaffepaus
10:20-11:30

Lojalitetsplikt, företagshemligheter och konkurrensklausuler

Anders Nordström

11:30-12:30
Lunch
12:30-14:15

Speciella arbetsrättsliga problem vid företagsöverlåtelse eller annan övergång av verksamhet

Anders Nordström

14:15 -14:40

Kaffepaus

14:40-16:00 ca

Aktuella frågor/frågestund

Anders Nordström, Erik Danhard, Annika Elmér, Lars Bäckström

Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 21 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Tillfälliga avbokningsregler

Just nu erbjuder vi kostnadsfria avbokningar t.o.m. 10 dagar innan kurstillfället. Du kan därför känna dig trygg med att säkra din kursplats redan idag och senare kunna av- eller omboka om situationen skulle kräva det. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas senast dagen innan kursen. Vid avbokning inom 10 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se