Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Artificiell intelligens i offentlig sektor 1000x520.jpg rätt
27/04  |  27/04

Artificiell intelligens i offentlig sektor

Intresset för hur artificiell intelligens (AI) kan användas för att förbättra och effektivisera den offentliga sektorns arbete är stort. Många myndigheter har redan infört lösningar på området eller överväger att göra det. Välkommen på kurs med Daniel Westman.
Immaterial- och marknadsrätt Offentlig rätt
Kurs
Artificiell intelligens i offentlig sektor
Ämnesområde
Immaterial- och marknadsrätt, Offentlig rätt
Föreläsare
Daniel Westman
Kurstimmar
6h

Kursbeskrivning

Användningen av AI aktualiserar rättsliga överväganden inom många olika områden. Kursen ger en översikt över relevanta regelverk och en möjlighet att diskuteras de bedömningar som måste göras. Särskild uppmärksamhet riktas mot dataskyddslagstiftningen (GDPR m.m.).

Dessutom beskrivs kommande EU-lagstiftning på området, framför allt den s.k. AI Act och föreslagna regler för att förbättra tillgången till och användningen av data (Data Act, Data Governance Act m.m.).

I det avslutande passet diskuteras det praktiska juridiska arbetet med AI-projekt. Det finns tillfälle för erfarenhetsutbyte och diskussion kring arbetssätt och juristen roll.

Kursinnehåll

 • Vad är AI? Olika typer av AI
 • Användningsområden inom offentlig verksamhet
 • Fördelar & risker
 • Principiella invändningar
 • AI och grundläggande offentligrättsliga principer
 • Automatiserat beslutsfattande
 • Diskriminering
 • Transparenskrav
 • Fördjupning om dataskyddslagstiftningen (GDPR m.m.)
 • Tillämpning på maskininlärning
 • Tillämpning på automatiserat beslutsfattande
 • Olika lösningar för att tillgodose dataskyddets krav
 • Andra regler om tillgång till och användning av data, t.ex. immaterialrätt
 • Ny reglering på gång
 • Förslaget till AI-förordning (AI Act)
 • Annat pågående lagstiftningsarbete (Data Act, Data Governance Act m.m.)
 • AI-projekt i praktiken
 • Juristens roll

Målgrupp

Kursen vänder sig till jurister eller andra yrkesgrupper inom offentlig sektor som vill få ökad förståelse för de rättsliga förutsättningarna att använda AI.

Föreläsare

Daniel Westman

Daniel Westman

Daniel är oberoende rådgivare och forskare specialiserad på it- och medierätt. Han arbetar bl.a. med dataskydd, upphovsrätt, yttrandefrihet och ansvar på nätet, e-förvaltningsjuridik samt it-avtal. Han har varit expert i ett flertal statliga utredningar, bl.a. Digitaliseringskommissionen, Mediegrundlagskommittén och Dataskyddsutredningen.

Omdömen

"Intressant område som har framtiden för sig. Mycket kunnig kursledare."
Tidigare deltagare
"Relevant innehåll presenterat på en lagom kondenserad nivå"
Tidigare deltagare

Kursprogram

Från 09:00 | Registrering, kaffe och smörgås för dig som deltar på plats i Stockholm.
Från 09:25 | Insläpp för deltagare på distans.

09:30-10:45

AI i offentlig sektor - begrepp, tillämpningar och risker m.m.

10:45-11:00

Paus

11:00-11:45

AI och offentligrättsliga principer

11:50-12:45

Fördjupning rörande dataskydd

12:45-13:45

Lunch

13:45-14:30

AI Act

14:30-15:00

Annan pågående lagstiftning, framför allt rörande data

15:00-15:15

Paus

15:15-16:30

Praktiskt arbete med AI samt frågor och diskussion

16:30

Avslut

Skriv ut

Allmän information

Sista bokningsdag

Sista bokningsdag är alltid 10 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Allmänna villkor

Gå till allmänna villkor här

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg. Kaffe och smörgås, lunch och fika ingår vid deltagande på plats i Stockholm.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Avbokningsregler

Norstedts Juridik har fri avbokning av kurser t.o.m. trettio (30) dagar före kursstart. Vid avbokning mellan trettio (30) och fjorton (14) dagar före kursstart, ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 50 % av kursavgiften. Vid avbokning mindre än fjorton (14) dagar före kursstart ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse ska alltid ske skriftligt till utbildning@nj.se