Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Kurs i avtalstolkning

Avtalstolkning i praktiken

Kursen ger dig praktiska kunskaper i avtalstolkning av de uppskattade föreläsarna Johan Adestam och Niklas Arvidsson. Välkommen!
Förmögenhetsrätt
Kurs
Avtalstolkning i praktiken
Ämnesområde
Förmögenhetsrätt
Föreläsare
Niklas Arvidsson, Johan Adestam
Kurstimmar
6,5 h

Kursbeskrivning

Kursen är inriktad på avtalstolkning med särskilt fokus på hur metoderna för avtalstolkning kommer till uttryck i prejudikat från Högsta domstolen. Kursens huvudsakliga inriktning ligger dels på metoderna för avtalstolkning, dels på den betydelse som dispositiv rätt i olika hänseenden kan ha för fastställandet av ett avtals rättsverkningar, bl.a. inom ramen för tolkningen.

Kursen utvecklar dina kunskaper i:

  • Vilka metoder tillämpar Högsta domstolen vid tolkning av avtal?
  • Vad innebär det, t.ex., att en tolkning ska göras mot bakgrund av avtalets systematik?
  • Vad innebär det att, som Högsta domstolen gjort i åtskilliga fall från senare tid, tolka ett avtal i ljuset av dispositiv rätt?
  • Vilken betydelse har den dispositiva utfyllande rätten när man fastställer rättsverkningarna av ett avtal?
  • Vad gäller vid tolkning av standardavtal? Hur har Högsta domstolen gått till väga för att tolka avtal hänförliga till den s.k. AB-familjen i senare års rättspraxis?
  • Vad gäller beträffande tredjemansavtal och vilken praktisk betydelse har sådana avtal? Vad krävs för att ett avtal ska tolkas som ett tredjemansavtal?
  • Vilken betydelse har avtalstolkningen för frågan om det är möjligt att vända sig med krav mot en avtalsparts avtalspart?
  • Skiljer sig tolkning av avtal från utfyllning av avtal och i så fall på vilket sätt?

Målgrupp

Du som i egenskap av advokat eller i övrigt är verksam inom ett rättsområde som gör att du kommer i kontakt med frågan hur avtal ska tolkas.

Föreläsare

Niklas Arvidsson

Niklas Arvidsson

Niklas Arvidsson är professor i handelsrätt vid Institutionen för handelsrätt, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Han forskar om och undervisar i associationsrätt och central förmögenhetsrätt och har publicerat ett flertal artiklar inom affärsrättens område.

Johan Adestam

Johan Adestam

Johan Adestam är verksam som lärare och forskare vid institutionen för Juridik, Psykologi och Samhälle vid Örebro universitet, med huvudsaklig inriktning mot avtalsrätt, fordringsrätt och associationsrätt. Han disputerade år 2015 med avhandlingen Den dokumentvillkorade garantin, som behandlar ett särskilt slags garantier som förekommer i internationell handel, och har därefter bedrivit forskning om uppdragsavtal.

Omdömen

"Duktiga och engagerade kursledare. Kul att de bjöd in till mycket diskussion och delaktighet för oss som deltagare."
Tidigare deltagare
"Mycket bra föeläsare och intressanta diskussioner."
Tidigare deltagare

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00-10:15
Introduktion och utgångspunkter för avtalstolkningen
10:15-10:30
Kaffepaus
10:30-12:00
Lydelsen i dess kontext. Närmare om olika tolkningsmetoder
12:00-12:45
Tolkningsfrågornas betydelse i avtalskedjor
12:45-13:45
Lunch
13:45-14:15
Tredjemansavtal
14:15-14:40
Tolkning, utfyllning och bevisning
14:40-15:00
Kaffepaus
15:00-16:30
Tolkning av standardavtal och flerpartsavtal
16:30
Kursen avslutas
Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Tillfälliga avbokningsregler

Just nu erbjuder vi kostnadsfria avbokningar t.o.m. 10 dagar innan kurstillfället. Du kan därför känna dig trygg med att säkra din kursplats redan idag och senare kunna av- eller omboka om situationen skulle kräva det. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas senast dagen innan kursen. Vid avbokning inom 10 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se