Tillbaka
Barnkonventionen som svensk lag

Barnkonventionen som svensk lag

Välkommen till en rättsdogmatisk kurs om hur man ska tolka barnkonventionen i den svenska rätten som är svensk lag sen den 1:a januari 2020.
Offentlig rätt
Kurs
Barnkonventionen som svensk lag
Ämnesområde
Offentlig rätt
Föreläsare
Maria Grahn-Farley
Kurstimmar
6,5 h

Kursbeskrivning

Barnkonventionen är svensk lag sen den 1:a januari 2020 - och därmed ställs det ett högre krav på dig som kommer i kontakt med barnrättsfrågor om hur du tillämpar konventionen i din verksamhet.

Välkommen till en rättsdogmatisk kurs som behandlar hur barnkonventionen ska tolkas, artikel för artikel som svensk lag. Kursen ger svar på hur konventionen kommer påverka den dagliga yrkesutövningen och när den ska beaktas i kombination med den övriga rätten som rör din verksamhet.

Barnkonventionen behandlas utifrån en juridisk metod som kopplas till varje deltagares egen frågeställning och rättsområde. Som kursdeltagare få du själv ange vilket rättsområde,- problem eller rättslig fråga du vill att kursen ska behandla konventionen utifrån.

Efter kursen är målet att du som deltagare kan:

 • Behärska barnkonventionen på ett tillfredsställande sätt för din egna verksamhet
 • Förstå och tolka konventionen rättsdogmatiskt
 • Tillämpa konventionen i samband med annan svensk rätt på ett juridiskt korrekt sätt.
 • Förstå var i den egna verksamheten rättsläget är oklart när det kommer till konventionens tillämpning och därför förutse eventuella risker man tar med olika tolkningsval av konventionen.

Målgrupp

Kursen passar tjänstemän som arbetar med barnfrågor baserat på juridik (socionomer, lagstiftare, domare, advokater, handläggare m.m). Kursen riktar sig främst till dig som är jurist eller har kännedom om det rättsliga systemet inom ditt egna verksamhetsområde.

Föreläsare

Maria Grahn-Farley

Maria Grahn-Farley

Maria Grahn-Farley är ledande barnrättsexpert som arbetar som docent vid juridiska fakulteten vid Uppsala Universitet. Hon doktorerade (S.J.D) i barnrätt och folkrätt på Harvard Law School, USA och har en Jur.Kand från Göteborgs Universitet.

Maria har undervisat i barnrätt internationellt samt i Sverige i 20 års tid och är tidigare ledamot i Rädda Barnens riksförbundsstyrelse. Hon har dessutom skrivit boken "Barnkonventionen, en kommentar" (Studentlitteratur), som är den enda lagkommentar som finns på konventionen.

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering
09:00 - 10:30
 • Barnkonventionen som folkrättsligt traktat
 • Barnkonventionens övervakningsmekanismer

10:30 - 10:45
Kaffepaus
10:45 - 12:00
 • Principer
 • Målstadganden
 • Fasta rättigheter
12:00 - 12:45

Lunchpaus

12:45 - 13:45
 • Svensk praxis
 • Surrogatmålen
 • Folkbokföringsmålet
 • Umgängesstöd
 • Hinder mot utlämning
13:45 - 14:00
Kaffepaus
14:00 - 15:00
 • Tolkningstekniker
 • Fördagskonformtolkning
 • Dynamisktolkning
 • Normprövning
15.00 - 15:15
Kaffepaus
15:15 -16:30
Frågor och diskussion
16:30
Kursen avslutas
Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning

Tillfälliga avbokningsregler

Just nu erbjuder vi kostnadsfria avbokningar t.o.m. 10 dagar innan kurstillfället. Du kan därför känna dig trygg med att säkra din kursplats redan idag och senare kunna av- eller omboka om situationen skulle kräva det. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas senast dagen innan kursen. Vid avbokning inom 10 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se