Boka din kurs idag till 20 % rabatt! Nu har årets sommarerbjudande kickat igång ☀️ Ange kampanjkod: SOMMAR20 för att ta del av erbjudandet. Läs mer >>

Tillbaka
Kurs i beskattning av fastigheter
07/09   |   07/09

Beskattning av fastigheter - inkomstskatt, fastighetsskatt, stämpelskatt och mervärdesskatt

Vid beskattning av fastigheter måste rådgivaren ha en helhetssyn på de olika skatter och skattekonsekvenser som kan uppstå under ägandet och i transaktionssituationen. Kursen ger dig rätt verktyg att hantera dessa situationer. Varmt välkommen på kurs!
Skatterätt

Boka din kurs idag till 20 % rabatt! Nu har årets sommarerbjudande kickat igång ☀️ Ange kampanjkod: SOMMAR20 för att ta del av erbjudandet. Läs mer >>

Kurs
Beskattning av fastigheter
Ämnesområde
Skatterätt
Föreläsare
Peter Nilsson, Jan Kleerup
Kurstimmar
6,5 h

Kursbeskrivning

Fastigheten har använts som skatteobjekt under lång tid i vårt land. Det är många olika skatter som kommer ifråga när det gäller fastigheter såsom moms, stämpelskatt, inkomstskatt och beskattning vid försäljning m.fl.

Detta ställer stora krav på fastighetsägarens rådgivare som måste kunna ge rätt råd i rätt situation och navigera rätt i de snåriga reglerna. Rådgivaren måste ha en helhetssyn på de olika skatter och de olika skattekonsekvenser som kan uppstå och på olika sätt drabba en fastighetsägare såväl under ägandet som i en transaktionssituation.

Kursen syftar till att ge en god och i vissa delar fördjupad genomgång av de olika skatter som finns och kan uppstå vid olika situationer speciellt avseende en kommersiell fastighet.

Kursen behandlar bland annat:

 • Löpande beskattning – inkomstskatt
 • Löpande beskattning – mervärdesskatt
 • Fastighetstransaktioner och investeringar
 • Stämpelskatt

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, fastighets- och bolagsjurister samt till andra som kommer i kontakt med skattefrågor avseende främst kommersiella fastigheter. 

Föreläsare

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Peter Nilsson jur. dr, är verksam inom Skattebyrån inom LRF Konsult AB respektive som bl.a. forskare vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Han har även deltagit som expert i ett flertal statliga utredningar och skrivit flera böcker och artiklar på skatte- och redovisningsområdet.
Jan Kleerup

Jan Kleerup

Jan Kleerup är skattejurist på ER Legal i Stockholm. Han har mångårig erfarenhet inom skatterådgivning avseende moms. Jan har tidigare arbetat som Senior Adviser på Svalner samt varit skattechef och partner på Ernst & Young. Han är även en flitigt anlitad lärare samt har även skrivit böcker och publicerat flertalet artiklar inom mervärdesskatteområdet.

Omdömen

"Nyttig översiktlig genomgång av alla områden som berör beskattning av fastigheter!"
Peter
Vd
"Bra kurs, med bra föredragshållare"
Lars
Fastighetschef

Kursprogram

08:30 - 09:00

Registrering, kaffe och smörgås

09:00 - 10:40

Löpande beskattning - inkomstskatt

 • Koncernbeskattning; underprisöverlåtelser, koncernbidrag,
  etc.
 • Avskrivningsregler; byggnad, byggnadsinventarier, mark, markinventarier, markanläggning
 • Aktuella rättsfall, ställningstaganden från Skatteverket och lagstiftning
 • Pågående lagstiftningsärenden; företagsskatteutredningens förslag om ränteavdrag och paketering av fastigheter
10:40 - 11:00

Kaffepaus

11:00 - 12:45

Löpande beskattning - mervärdesskatt

 • Frivillig skattskyldighet; förutsättningar för moms på hyror, uthyrning till kommuner och landsting (vårdlokaler), uppförandeskede, avdragsrätt för ingående moms, jämkningsregler, m.m.
 • Obligatorisk skattskyldighet; parkeringsverksamhet, byggverksamhet, idrottslokaler, m.m.
 • Övrigt; koncernslussning, tjänster inom en koncern, vidarefakturering/utlägg, omvänd byggmoms, fastighetsskötsel, moms i exploateringsavtal
 • Aktuella rättsfall, ställningstaganden från Skatteverket och lagstiftning
12:45 - 13:45

Lunch

13:45 - 15:00

Fastighetstransaktioner och investeringar

 • Förvärv av fastighet; fördelning av avskrivningsunderlag, jämkningshandling, övertagande av momsplikt, mäklar- och advokatkostnader etc.
 • Förvärv av fastighetsbolag; viktiga aspekter att beakta/granska (due diligence), införlivande i befintlig koncern, jämkningsskyldighet, mäklar- och advokatkostnader etc.
 • Försäljning av fastighet; olika ägandeformer, avdragsrätt för kapitalförlust, jämkningsregler etc.
 • Försäljning av fastighetsbolag; olika ägandeformer, fastighetsaktiebolag, fastighetshandels-/kommanditbolag, paketering, handel med fastigheter, etc.
 • Aktuella rättsfall och lagstiftning
14:45 - 15:00

Kaffepaus

15:00 - 16:30

Stämpelskatt

 • Stämpelskattepliktiga fång; köp, byte, tillskott, gåva etc.
 • Stämpelsskattefria fång; fastighetsbildning, fusion, gåva etc.
 • Skattesats och skattens beräkning
 • Transportköp
 • Uppskov
 • Aktuella rättsfall och lagstiftning
16:30

Kursen avslutas

Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är alltid 10 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Avbokningsregler

Norstedts Juridik har fri avbokning av kurser t.o.m. trettio (30) dagar före kursstart. Vid avbokning mellan trettio (30) och fjorton (14) dagar före kursstart, ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 50 % av kursavgiften. Vid avbokning mindre än fjorton (14) dagar före kursstart ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse ska alltid ske skriftligt till utbildning@nj.se