Boka din kurs idag till 20 % rabatt! Nu har årets sommarerbjudande kickat igång ☀️ Ange kampanjkod: SOMMAR20 för att ta del av erbjudandet. Läs mer >>

Tillbaka
Kurs om Bevisprövning i förvaltningsprocessen

Bevisfrågor i förvaltningsprocessen

Vill du också minska risken för att göra fel när du bevisprövar ett ärende eller mål? Då bör du gå den här kursen med Gustav Lindkvist. Varmt välkommen! 

Offentlig rätt

Boka din kurs idag till 20 % rabatt! Nu har årets sommarerbjudande kickat igång ☀️ Ange kampanjkod: SOMMAR20 för att ta del av erbjudandet. Läs mer >>

Kurs
Bevisfrågor i förvaltningsprocessen
Ämnesområde
Offentlig rätt
Föreläsare
Gustav Lindkvist
Kurstimmar
6.5h

Kursbeskrivning

I de allra flesta fall har bevisfrågorna i ett ärende eller mål avgörande betydelse för en korrekt prövning och för utgången. Risken för att det blir fel är stor om man misstar sig om vem som har bevisbördan, hur högt beviskravet är eller om man gör ett logiskt felslut vid bevisprövningen.

Syftet med kursen är att på ett lättförståeligt och praktiskt användbart sätt minska risken för dessa fel. På kursen behandlas därför myndigheters och domstolars utredningsskyldighet samt bevisbörda, beviskrav och bevisprövning i förvaltningsprocessen.

Kursdeltagaren kommer att ha nytta av att ha gått kursen varje gång hen kommer i kontakt med en prövning av ett ärende eller mål.

Kursen behandlar frågor som bl.a.: 

 • När är ett ärende eller mål tillräckligt utrett för att sakprövning ska få ske?
 • Finns det någon huvudregel, och i så fall vilken, angående bevisbördans placering?
 • Hur bör man resonera för att fastställa vilket beviskrav som gäller då det inte klart framgår av rättskällorna?
 • Vilken är den närmare innebörden av olika beviskrav, t.ex. ”övervägande skäl”, ”sannolikt” och ”klart framgår”?
 • Hur gör man en korrekt bevisprövning?
        - Hur värderas enskilda bevis?
        - När är beviskravet uppfyllt?

Efter avslutad kurs har du som kursdeltagare lärt dig: 

 • Kursdeltagaren har lärt sig när ett ärende eller mål är tillräckligt utrett (för sakprövning) och hur man då bör resonera
 • Kursdeltagaren har lärt sig hur bevisbördan är placerad och hur man då bör resonera
 • Kursdeltagaren har lärt sig vilket beviskrav som ofta gäller och hur man bör resonera då beviskravet inte uttryckligen framgår av rättskällorna
 • Kursdeltagaren har lärt sig hur man gör en korrekt bevisprövning och vilka vanliga och viktiga misstag kan vara

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som kommer i kontakt med förvaltningsärenden/-mål, exempelvis handläggare/beslutsfattare och processförare på myndighet eller ombud för enskilda.

Det krävs inga andra förkunskaper än jur.kand. eller motsvarande

Föreläsare

Gustav Lindkvist

Gustav Lindkvist

Gustav Lindkvist är juris doktor med egen konsultverksamhet. Hans avhandling från 2018 har titeln Utredningsskyldighet, bevisbörda och beviskrav i förvaltningsprocessen. Utöver avhandlingen har Gustav som ensam författare skrivit Bevisfrågor i skatteprocessen - en översikt (2016), som huvudförfattare Skatte- och brottmål i kontantbranschen. Prövning och bevisprövning i mål om oredovisade löner och intäkter (2014) och som medförfattare till böckerna Bevisprövning i mål om osanna fakturor. En skatte- och straffrättslig studie, Norstedts...

Kursprogram

08:30 - 09:00

Registrering 

Kaffe och smörgås för dig som deltar på plats i Stockholm. 
09:00 - 10:30

Introduktion till ämnet, utredningsskyldighet och bevisbörda

 • Allmänt om bevisfrågor
 • Utredningsskyldighet
 • Huvudregeln om bevisbördans placering
10:30 - 10:45

Kaffepaus

10:45 - 12:45

Bevisbörda och beviskrav

 • ”Omvänd” bevisbörda
 • Vilket beviskrav gäller?
 • Vad innebär beviskravet?
12:45 - 13:45

Lunchpaus

13:45 - 15:00

Metod för bevisprövning

 • Hur går en korrekt prövning till?
 • Själva bevisvärderingen
 • Huvudbevis och motbevis
15:00 - 15:15

Kaffepaus

15:15 - 16:30

Bevisprövningen, fortsättning

 • Vanliga snedsteg
 • Särskilt om förklaringsbörda
 • När är beviskravet uppfyllt?
16:30

Kursen avslutas

Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är alltid 10 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg. För dig som deltar på plats i Stockholm kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Avbokningsregler

Norstedts Juridik har fri avbokning av kurser t.o.m. trettio (30) dagar före kursstart. Vid avbokning mellan trettio (30) och fjorton (14) dagar före kursstart, ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 50 % av kursavgiften. Vid avbokning mindre än fjorton (14) dagar före kursstart ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse ska alltid ske skriftligt till utbildning@nj.se