Boka din kurs idag till 20 % rabatt! Nu har årets sommarerbjudande kickat igång ☀️ Ange kampanjkod: SOMMAR20 för att ta del av erbjudandet. Läs mer >>

Tillbaka
Kurs om bildrätt från (anskaffning och) produktion till publicering

Bild och media

- Från produktion till publicering

Bilder spelar allt större roll som kommunikationsmedel. I denna kurs ger Anna Hammarén, Katarina Strömholm och Jens Forzelius en översikt över rättsliga aspekter på bildproduktion, för att sedan fokusera på rättsliga aspekter på bildpublikation. Välkommen!

Immaterial- och marknadsrätt

Boka din kurs idag till 20 % rabatt! Nu har årets sommarerbjudande kickat igång ☀️ Ange kampanjkod: SOMMAR20 för att ta del av erbjudandet. Läs mer >>

Kurs
Bild och media - från produktion till publicering
Ämnesområde
Immaterial- och marknadsrätt
Föreläsare
Anna Hammarén, Katarina Strömholm, Jens Forzelius
Kurstimmar
6.5h

Kursbeskrivning

Syftet med kursen är att deltagarna ska få en översikt över juridiska frågeställningar som aktualiseras i samband med bildproduktion och bildpublicering, särskilt avseende fotografi.

Bilder används i alla möjliga sammanhang. Såväl bildproduktion som bildpublicering rymmer en stor mängd juridiska frågor av olika karaktär. Regelbilden är komplex och svår att överblicka. I denna kurs får du en överblick över de regler som kan aktualiserar.

Allt fler använder andras bilder eller producerar själva bilder för att kommunicera och behöver då ha kunskap om vilka regler som gäller för framställning av bilder, särskilt genom fotografering. Frågor rör hur fotografering får gå till, objektet för fotografering och vem som är rättsinnehavaren till fotografiet.

Även publiceringen av bilden väcker frågor. Vilka rättsliga problem kan uppkomma som följd av bildpublicering? Vem är ansvarig? Spelar det någon roll för publiceringen hur bilderna är producerade? Upphovsrätt, GDPR och integritetsfrågor samt publicering av bilder i kommersiella sammanhang behandlas.

Kursen utvecklar dina kunskaper i bl.a.:

 • Hur/Var/vad får man fotografera? Plats? Objekt? Ansvar?
 • Upphovsrätt till bilder: Fotografiska verk, fotografiska bilder, illustrationer.
 • Publicering av bilder – rättsliga frågor kring upphovsrättigheter och skyddade bilder, fri bildanvändning, integritetsfrågor (GDPR), bildanvändning i reklam.
 • Ansvarsfrågor – vem har rättsligt ansvar för otillåten bildanvändning.
 • Rättsliga frågor som aktualiseras vid produktion av bilder, särskilt fotografier.
 • Upphovsrätt till bilder, särskilt fotografier.
 • Rättsliga frågor vid publicering av bilder.

Målgrupp

Kursen vänder sig till jurister av olika slag som vill skaffa sig en överblick över rättsområdet. Den vänder sig även till alla dem som står bakom eller på annat sätt kommer i kontakt med bildproduktion och bildpublicering, t.ex. fotografer, kommunikatörer, journalister, publicister, marknadsförare.

Föreläsare

Anna Hammarén

Anna Hammarén

Anna Hammarén (jur dr, lektor) har erfarenhet från bildrättsområdet som lärare i olika mediarättsliga sammanhang och genom sitt tidigare arbete som bolagsjurist på SVT.

Katarina Strömholm

Katarina Strömholm

Katarina Strömholm (advokat), har arbetat med rådgivning inom området för upphovsrätt och övrig immaterialrätt under många år, innefattande frågor om bildanvändning i olika sammanhang.

Jens Forzelius

Jens Forzelius

Jens Forzelius, advokat och delägare på Wikström & Partners Advokatbyrå. Har omfattande och lång erfarenhet av IT-rätt och dataskyddsfrågor (inbegripet GDPR). Undervisar samt skriver artiklar och böcker inom nämnda områden.

Kursprogram

08:30 - 09:00

Registrering 

Kaffe och smörgås för dig som deltar på plats i Stockholm
09:00 - 09:15

Introduktion till kursen

09:15 - 10:15

Produktion av bilder – rättsliga aspekter (inkl. bensträckare)

 • Hur får man fotografera (drönare, dold kamera mm)?
 • Var får man fotografera?
 • Vad får man inte fotografera (begränsningar i brottsbalken mm.)?
10:15 - 10:30

Kaffepaus

10:30 - 11:30

Upphovsrätt till bilder

 • Fotografiska verk, fotografiska bilder, illustrationer – hur skyddas de? Hur skiljer sig de olika rättigheterna åt?
 • Bilder som skapas i anställning eller vid uppdragsavtal – vem äger rättigheterna?
 • Bensträckare
11:30 - 12:15

Produktion och publicering av bilder – rättsliga aspekter ur ett GDPR-perspektiv

 • Allmän genomgång av GDPR
 • Vem är ansvarig för bildhanteringen?
 • På vilka sätt får man behandla bilder och vad är förutsättningarna?
 • Vad händer vid otillåten bildanvändning?
12:15 - 13:15

Lunchpaus

13:15 - 15:00

Publicering av bilder – upphovsrättsliga aspekter (inkl. bensträckare)

 • Intrång i annans upphovsrätt/fotografirätt
 • Inskränkningar i upphovsrätt – nyhetsrapportering, kritiska redogörelser, bearbetningar, parodier-satir, offentlig konst, bakgrundkonst mm
 • Fri bildanvändning – vad gäller för användning av bilder i sociala medier?
 • Bildanvändning genom länkning
 • Bildanvändning i kommersiella sammanhang – lagen om namn och bild i reklam mm.
 • Påföljder vid intrång – skadestånd mm.
 • Bildanvändning i praxis – några aktuella rättsfall
15:00 - 15:15

Kaffepaus

15:15 - 16:00

Publicering av bilder – straffrättsliga och yttrandefrihetsrättsliga aspekter

 • När kan bildpublicering bli straffbart (upphovsrätt, förtal mm)?
 • Vem är rättsligt ansvarig för publicering av bilder – i tryckta skrifter, på webbplatser, i sociala medier mm?
16:00 - 16:30

Frågor och avslutande kommentarer

16:30

Kursen avslutas

Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är alltid 10 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg. Kaffe och smörgås, lunch och fika ingår vid fysiskt kurstillfälle.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning

Avbokningsregler

Norstedts Juridik har fri avbokning av kurser t.o.m. trettio (30) dagar före kursstart. Vid avbokning mellan trettio (30) och fjorton (14) dagar före kursstart, ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 50 % av kursavgiften. Vid avbokning mindre än fjorton (14) dagar före kursstart ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse ska alltid ske skriftligt till utbildning@nj.se