Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Brott i nära relationer- 1000x520
14/02  |  14/02

Brott i nära relationer

Med ett starkt engagemang och ett praktiskt förhållningssätt redogör Marie Wallin för vad som gäller vid förundersökningar vid brott i nära relationer. Här lär du dig både om de brott som förekommer i dessa ärenden och hur det praktiska förundersökningsarbetet – inklusive samspelet mellan de olika aktörerna i en sådan – sker. Välkommen!

Processrätt Straffrätt
Kurs
Brott i nära relationer
Ämnesområde
Processrätt, Straffrätt
Föreläsare
Marie Wallin
Kurstimmar
6.5h

Kursbeskrivning

Kursen ger dels en grundläggande kunskap om de straffrättsliga reglerna som handlar om brott i nära relationer, dels konkreta exempel på hur viktigt det är att alla som möter dessa brottsoffer och får information om påstådda brott vet hur de på ett rättssäkert sätt ska hantera dessa uppgifter.
Kursen har en praktisk inriktning varför de senaste rättsfallen från hovrätter och Högsta domstolen har en central roll i kursen. Allt i syfte att förtydliga den konkreta innebörden av de vanligaste brotten som drabbar en utsatt person med en förövare som är en närstående och vad som krävs för att leda dessa i bevisning.

Kursen behandlar bland annat:

 • Straffbara gärningar enligt Brottsbalken för brott i nära relationer
 • Genomgång av brotten grov kvinnofridskränkning, grov fridskränkning och olaga förföljelse (skillnader och olika tillämpningsområden)
 • Processrättsliga och bevismässiga utmaningar vid utredning av brotten
 • Hur brotten utreds på bästa sätt, så kallad Best practice
 • Vikten av att åtgärder som sker inom bland annat vården/inom ramen för frivillighetsorganisationers arbete sker med kunskap om helheten i rättskedjan
 • Regelverket i lagen om kontaktförbud. Vad gäller för ett sådant och vilka konsekvenser kan en överträdelse få?

Målgrupp

Kursen väder sig till advokater och jurister – målsägandebiträden och offentliga försvarare.
Vårdpersonal och personal inom socialtjänsten som kommer i kontakt med vuxna som blivit utsatta för brott av en närstående.
Personer verksamma vid olika ideella organisationer som kommer i kontakt med vuxna som blivit utsatta för brott av en närstående.

Föreläsare

Marie Wallin

Marie Wallin

Marie Wallin, jur.kand., Rätt Nu AB

Marie har gedigen erfarenhet av förundersökningsledning efter att ha varit anställd både som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten och som specialist inom Polisen. Marie har även varit sakkunnig hos Polisens internrevision i två granskningar avseende Polisens arbete med förundersökningar och utredningar. Marie har även arbetat som adjunkt i juridik vid både Stockholms universitet och på Polishögskolan. Marie utbildar fortfarande polisanställda inom Polisens utredningsverksamhet, varför hon också har en...

Kursprogram

Från 08:30 | Registrering, kaffe och smörgås för dig som deltar på plats i Stockholm.
Från 08:55 | Insläpp för deltagare på distans.

09:00-10:30 | Kursen startar

Grundläggande om reglerna

 • Genomgång av kursens upplägg – kursen börjar med en mer teoretisk del och en genomgång av reglerna/rekvisiten för brotten och går sedan igenom mer praktiskt hur förundersökningsarbetet går till i dessa brott och hur domstolspraxis ser ut på området.
 • Vilka är – typiskt sett – brotten som sker i en nära relation mellan vuxna?
 • Hur kommer – det relativt nya – barnfridsbrottet in i detta?
 • När kan det bli aktuellt med ett kontaktförbud?
10:30 - 10:45
Kaffepaus
10:45 - 12:45 (inkl. bensträckare)

Hur förundersökningsarbetet sker – om vikten av objektivitet, om de olika rollerna hos de olika aktörerna och om hur bevisinhämtning sker på ett rättssäkert sätt

 • Förundersökningsarbetet och kravet på objektivitet för åklagare och polis
 • Målsägandens roll och misstänkts roll (där endast den misstänkte som huvudregel är part)
 • Samspelet mellan målsägandebiträdet och den offentliga försvararen (som inte – jämfört med åklagare och polis - har krav på att vara objektiva) och förundersökningsledaren i utredningarna om dessa brott.
 • Målsäganden kan biträda åtalet – vad innebär det?
 • Hur säkrar vi bevisning (både muntlig och skriftlig) på ett rättssäkert sätt?
 • Vad innebär att lagändringar med nya regler om tidiga förhör införts? (Skedde den 1 januari 2022.)
 • Vad innebär det att beslagsförbudet tagits bort? (Sker den 1 juni 2022.)
 • Vad innebär det att straffminimum för fridskränkningsbrotten har höjts till ett år? (Skedde den 1 januari 2022.)
  • Vad kan det relativt nya barnfridsbrottet (infördes den 1 juli 2021) få för påverkan för arbetet med dessa förundersökningar?
 • Vi börjar titta på exempel från domstolarnas praxis.
12:45 - 13:45
Lunch
13:45 - 15:00

Genomgång av domstolspraxis

 • Vi fortsätter titta på exempel från domstolarnas praxis
 • Beviskravet i brottmål/utredningskravet i en förundersökning
15:00 - 15:15
Kaffepaus
15:15 - 16:30

Best practice – lärdomar om framgångsfaktorer

 • Sju framgångsfaktorer
 • Vad händer/ska hända om vi inte arbetar rättssäkert med anmälda/påstådda brott? (Med andra ord om vi inte arbetar enligt Best practice?)
 • Övrigt/frågor
16:30
Kursen avslutas
Skriv ut

Allmän information

Sista bokningsdag

Sista bokningsdag är alltid 10 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Allmänna villkor

Gå till allmänna villkor här

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg. Kaffe och smörgås, lunch och fika ingår vid deltagande på plats i Stockholm.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Avbokningsregler

Norstedts Juridik har fri avbokning av kurser t.o.m. trettio (30) dagar före kursstart. Vid avbokning mellan trettio (30) och fjorton (14) dagar före kursstart, ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 50 % av kursavgiften. Vid avbokning mindre än fjorton (14) dagar före kursstart ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse ska alltid ske skriftligt till utbildning@nj.se