Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Kurs om Brott och skadeståndskrav - det här gäller då!

Brott och skadeståndskrav - Det här gäller då!

Välkommen på en ny och aktuell förmiddagskurs. I nuläget lär ingen annan ut om detta och det är ett aktuellt ämne eftersom Polisens och åklagarnas resurs att utreda brott är ansträngd. Vilket leder till att många anmälda brott med därtill hörande ekonomisk skada läggs ned. Kursen ger dig direkt praktiska, juridiska verktyg för att kunna 1) göra en mer kvalitativ polisanmälan och 2) kvalitetssäkra hanteringen av ett redan anmält brott och 3) se till att din talan om skadestånd i anledning av brott tas om hand som den ska av polis och åklagare. 

Straffrätt
Kurs
Brott och skadeståndskrav - Det här gäller då!
Ämnesområde
Straffrätt
Föreläsare
Marie Wallin
Kurstimmar
3h

Kursbeskrivning

Kursen ger dig en genomgång av de regler som styr en förundersökning i Sverige, om polisens skyldighet att ta upp en anmälan och om polis och åklagares långtgående skyldigheter att även driva målsägandens skadeståndstalan. Du får även en genomgång av förundersökningsplikt och åtalsplikt och om hur olika typer av bevisning värderas. Vad du som anmäler ett brott kan göra redan i samband med anmälan för att ärendet ska bli lättare för Polisen att utreda. Både vad gäller brottet i sig och för skadeståndstalan. Vad du har för rättigheter att begära ut handlingar ur en nedlagd förundersökning och vad du har för rättigheter att begära omprövning av en nedlagd förundersökning som ett beslut av en åklagare att inte föra din skadeståndstalan. Vad som händer efter att du fått en dom på skadestånd och att du då kan begära hjälp från Kronofogdemyndigheten att driva in det.

Kursens syfte är att öka dina kunskaper om de regler som styr en förundersökning - både vad gäller brottmålet och det tvistemål (talan om skadestånd) som faktiskt också startar parallellt i de allra flesta fall. Vi går igenom vad som gör att vissa ärenden typiskt sett leder till en fällande dom med beslut om skadestånd och andra inte. Att öka deltagarnas kunskaper om att de själva kan påverka kvaliteten av den polisanmälan de gör om brott och om skadestånd i anledning av brottet. Att öka deltagarnas kunskaper om de rättigheter som följer vid en anmälan om brott och under en förundersökning. Allt i det större syftet att öka rättssäkerheten i samband med att 1) anmälningar om brott görs, 2) förundersökningar om brott läggs ned och 3) domar med skadeståndsskyldighet för den dömde meddelas.

Kursen behandlar bl.a.:

 • Regelverket bakom Polisens rapporteringsskyldighet av brott som faller under allmänt åtal.
 • Reglerna om förundersökningsplikt och åtalsplikt.
 • Reglerna om skyldigheten för polis och åklagare att föra målsägandens – och den som trätt i målsägandens ställe – talan om skadestånd
 • De viktigaste rättsliga principerna i en förundersökning.
 • Reglerna om förundersökningsbegränsning.
 • Rätten att begära ut handlingar ur en nedlagd förundersökning.
 • Rätten att begära överprövning av ett beslut om en inte inledd förundersökning/en nedlagd förundersökning/ett beslut av en åklagare att inte föra målsägandens talan om skadestånd
 • Rätten att få Kronofogdemyndighetens hjälp att driva in ett utdömt skadestånd i anledning av brott.

Målgrupp

Kursen vänder sig till företagare inom alla branscher såsom bolagsjurister, försäkringsjurister, bankjurister och alla andra som kommer i kontakt med att behöva anmäla ett brott och med det också ha rätt till skadestånd i anledning av brottet. 

Föreläsare

Marie Wallin

Marie Wallin

Marie Wallin, jur.kand., Rätt Nu AB

Marie har gedigen erfarenhet av förundersökningsledning efter att ha varit anställd både som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten och som specialist inom Polisen. Marie har även varit sakkunnig hos Polisens internrevision i två granskningar avseende Polisens arbete med förundersökningar och utredningar. Marie har även arbetat som adjunkt i juridik vid både Stockholms universitet och på Polishögskolan. Marie utbildar fortfarande polisanställda inom Polisens utredningsverksamhet, varför hon också har en...

Kursprogram

Från 08:30 | Registrering, kaffe och smörgås för dig som deltar på plats i Stockholm.
Från 08:55 | Insläpp för deltagare på distans.

09:00-10:00 | Kursen startar

Grundläggande förundersökningsregler

 • Polisens skyldighet att ta upp en anmälan om brott.
 • Polis och åklagares skyldigheter att föra målsägandens talan om skadestånd.
 • Vad innebär ”brott under allmänt åtal”?
 • Reglerna om förundersökningsplikt/åtalsplikt.
 • Kravet på objektivitet inom en förundersökning.
 • Hur olika typer av bevisning värderas.

10:00 - 10:05

Bensträckare

10:05 - 10:30

Vissa brott utreds inte trots att det finns en känd gärningsperson och bra bevisning. Varför då?

 • Reglerna om förundersökningsbegränsning. (Med exempel på beslut om nedlagda förundersökningar.)
 • Vad är ”straffrabatt” och ”mängdrabatt” egentligen?
10:30 - 10:45

Kaffepaus

10:45 - 12:00

Hur du kan kvalitetssäkra arbetet i en förundersökning

 • Hur en polisanmälan kan göras mer kvalitativ – både vad gäller brottet som skadeståndet.
 • Hur du kan få polisen att direkt sätta i gång att arbeta med ditt skadeståndsanspråk.
 • Rätten att begära ut handlingar ur en nedlagd förundersökning och hur det görs.
 • Rätten att begära överprövning av en nedlagd förundersökning och hur det görs.
 • Rätten att begära överprövning av åklagarens beslut om att inte föra målsägandens talan om skadestånd
 • Rätten att få hjälp av Kronofogdemyndigheten att driva in ett utdömt skadestånd i anledning av brott
12:00

Kursen avslutas

Skriv ut

Allmän information

Sista bokningsdag

Sista bokningsdag är alltid 10 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Allmänna villkor

Gå till allmänna villkor här

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation. Kaffe, smörgås. lunch och fika ingår för dig som deltar på plats i Stockholm.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 3 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Avbokningsregler

Norstedts Juridik har fri avbokning av kurser t.o.m. trettio (30) dagar före kursstart. Vid avbokning mellan trettio (30) och fjorton (14) dagar före kursstart, ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 50 % av kursavgiften. Vid avbokning mindre än fjorton (14) dagar före kursstart ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse ska alltid ske skriftligt till utbildning@nj.se