Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Kurs i dataskyddsförordningen (GDPR) - rättslig reglering och praktisk tillämpning
01/02 Digital   |   03/05 Digital   |   03/05 Stockholm

GDPR 1 - rättslig reglering och praktisk tillämpning av dataskyddsförordningen

Kursen behandlar dataskyddets grunder med praktiska tillämpningsfrågor och ger en genomgång av de centrala bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning  Varmt välkommen!
Immaterial- och marknadsrätt
Kurs
GDPR 1 - rättslig reglering och praktisk tillämpning av dataskyddsförordningen
Ämnesområde
Immaterial- och marknadsrätt
Föreläsare
Sören Öman, Daniel Westman
Kurstimmar
6 h

Kursbeskrivning

Den rättsliga regleringen av hur personuppgifter får behandlas – dataskyddslagstiftningen – blir alltmer betydelsefull. Samtidigt är EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) och den nationella kompletterande regleringen inte helt lättillgänglig.

Kursen ger en introduktion till dataskyddslagstiftningens grunder och en genomgång av dataskyddsförordningens centrala bestämmelser. Dessutom diskuteras hur de olika reglerna kan tillämpas i praktiken.

Under en del av eftermiddagen ges möjlighet att välja mellan en offentligrättslig och en privaträttslig grupp. I detta sammanhang finns tillfälle att ställa frågor.

Kursen avslutas med en praktisk checklista för dataskyddsarbetet.

Kursen behandlar:

 • Dataskyddets grunder: Begrepp, grundläggande regler och rättskällor.
 • Dataskyddsförordningens centrala bestämmelser.
 • När är GDPR tillämplig? Vad är en personuppgift?
 • När är behandlingen av personuppgifter tillåten?
 • Särskilda regler om känsliga personuppgifter och lagöverträdelser.
 • Nya rättigheter enligt förordningen: Rätten till radering, dataportabilitet m.m.
 • Krav på dataskyddsombud, incidentrapportering, konsekvensbedömning avseende dataskydd, förteckning över behandling m.m.
 • Praktisk tillämpning i privat respektive offentlig sektor.
 • Förhållande till offentlighetsprincipen och yttrandefriheten.
 • Behandling för marknadsföringsändamål.
 • Överföring av personuppgifter till tredje land
 • Nationell kompletterande reglering, t.ex. dataskyddslagen och kamerabevakningslagen.
 • Sanktioner vid överträdelser
 • Checklista för dataskyddsarbetet

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater, jurister, personuppgiftsombud, personuppgiftsansvariga, compliance officers samt andra som hanterar personuppgiftsfrågor.

Föreläsare

Sören Öman

Sören Öman

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen. Han är också skiljeman, föreläsare och författare. Han har lång erfarenhet från arbete i Regeringskansliet och omfattande erfarenhet av utredningar inom olika juridiska områden, såsom arbetsrätt och personuppgiftsskydd.
Daniel Westman

Daniel Westman

Daniel är oberoende rådgivare och forskare specialiserad på it- och medierätt. Han arbetar bl.a. med dataskydd, upphovsrätt, yttrandefrihet och ansvar på nätet, e-förvaltningsjuridik samt it-avtal. Han har varit expert i ett flertal statliga utredningar, bl.a. Digitaliseringskommissionen, Mediegrundlagskommittén och Dataskyddsutredningen."

Omdömen

"Bra kurs med relevant innehåll och kunniga föreläsare. Intensivt, men bra upplägg med gott om utrymme för frågor."
Tidigare deltagare
"Bra med frågestund och uppdelningen i privaträttslig och offentligrättslig del."
Tidigare deltagare

Kursprogram

09:00 - 09:30

Registrering

Kaffe och smörgås ingår vid fysiskt kurstillfälle.

09:30 - 10:45

Dataskyddets grunder

 • Begrepp, grundläggande regler och rättskällor.
10:45 - 11:00

Kaffepaus

11:00 - 12:45
Genomgång av dataskyddsförordningen
12:45 - 13:45

Lunchpaus

13:45 - 15:00
Genomgång av dataskyddsförordningen
15:00 - 15:15
Kaffepaus
15:15 - 16:05

SPÅR 1 - Offentlig sektor
SPÅR 2 - Privat sektor

16:05 - 16:30

Praktisk checklista och frågor

16:30
Kursen avslutas
Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg. Kaffe och smörgås, lunch och fika ingår vid fysiskt kurstillfälle.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Tillfälliga avbokningsregler

Just nu erbjuder vi kostnadsfria avbokningar t.o.m. 10 dagar innan kurstillfället. Du kan därför känna dig trygg med att säkra din kursplats redan idag och senare kunna av- eller omboka om situationen skulle kräva det. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas senast dagen innan kursen. Vid avbokning inom 10 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se