Kurs i dataskyddsförordningen (GDPR) - rättslig reglering och praktisk tillämpning
10/11 Stockholm   |   10/11   |   21/01 Stockholm

Dataskyddsförordningen (GDPR) - rättslig reglering och praktisk tillämpning

Kursen behandlar dataskyddets grunder med praktiska tillämpningsfrågor och ger en genomgång av de centrala bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning  Varmt välkommen!
GDPR IT-rätt och Immaterialrätt Offentlig rätt
Kurs
Dataskyddsförordningen (GDPR) - rättslig reglering och praktisk tillämpning
Ämnesområde
GDPR, IT-rätt och Immaterialrätt, Offentlig rätt
Föreläsare
Sören Öman, Daniel Westman
Kurstimmar
6 h
GDPR IT-rätt och Immaterialrätt Offentlig rätt

Kursbeskrivning

Den rättsliga regleringen av hur personuppgifter får behandlas – dataskyddslagstiftningen – blir alltmer betydelsefull. Samtidigt är EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) och den nationella kompletterande regleringen inte helt lättillgänglig.

Kursen ger en introduktion till dataskyddslagstiftningens grunder och en genomgång av dataskyddsförordningens centrala bestämmelser. Dessutom diskuteras hur de olika reglerna kan tillämpas i praktiken.

Under en del av eftermiddagen ges möjlighet att välja mellan en offentligrättslig och en privaträttslig grupp. I detta sammanhang finns tillfälle att ställa frågor.

Kursen avslutas med en praktisk checklista för dataskyddsarbetet.

Kursen behandlar:

 • Dataskyddets grunder: Begrepp, grundläggande regler och rättskällor.
 • Dataskyddsförordningens centrala bestämmelser.
 • När är GDPR tillämplig? Vad är en personuppgift?
 • När är behandlingen av personuppgifter tillåten?
 • Särskilda regler om känsliga personuppgifter och lagöverträdelser.
 • Nya rättigheter enligt förordningen: Rätten till radering, dataportabilitet m.m.
 • Krav på dataskyddsombud, incidentrapportering, konsekvensbedömning avseende dataskydd, förteckning över behandling m.m.
 • Praktisk tillämpning i privat respektive offentlig sektor.
 • Förhållande till offentlighetsprincipen och yttrandefriheten.
 • Behandling för marknadsföringsändamål.
 • Överföring av personuppgifter till tredje land
 • Nationell kompletterande reglering, t.ex. dataskyddslagen och kamerabevakningslagen.
 • Sanktioner vid överträdelser
 • Checklista för dataskyddsarbetet

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater, jurister, personuppgiftsombud, personuppgiftsansvariga, compliance officers samt andra som hanterar personuppgiftsfrågor.

Föreläsare

Sören Öman

Sören Öman

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen. Han är också skiljeman, föreläsare och författare. Han har lång erfarenhet från arbete i Regeringskansliet och omfattande erfarenhet av utredningar inom olika juridiska områden, såsom arbetsrätt och personuppgiftsskydd.
Daniel Westman

Daniel Westman

Daniel är specialiserad på IT- och medierätt. Han arbetar bl.a. med dataskydd, upphovsrätt, yttrandefrihet och ansvar på nätet, offentlighetsprincipen samt IT-avtal.Han är verksam som oberoende rådgivare till myndigheter och företag och som doktorand i rättsinformatik. Han är expert i flera statliga utredningar, bl.a. Dataskyddsutredningen.

Omdömen

"Bra kurs med relevant innehåll och kunniga föreläsare. Intensivt, men bra upplägg med gott om utrymme för frågor."
Tidigare deltagare
"Bra med frågestund och uppdelningen i privaträttslig och offentligrättslig del."
Tidigare deltagare

Kursprogram

09:00 - 09:30

Registrering

Kaffe och smörgås ingår vid fysiskt kurstillfälle.

09:30 - 10:45

Dataskyddets grunder

 • Begrepp, grundläggande regler och rättskällor.
10:45 - 11:00

Kaffepaus

11:00 - 12:45
Genomgång av dataskyddsförordningen
12:45 - 13:45

Lunchpaus

13:45 - 15:00
Genomgång av dataskyddsförordningen
15:00 - 15:15
Kaffepaus
15:15 - 16:05

SPÅR 1 - Offentlig sektor
SPÅR 2 - Privat sektor

16:05 - 16:30

Praktisk checklista och frågor

16:30
Kursen avslutas
Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg. Kaffe och smörgås, lunch och fika ingår vid fysiskt kurstillfälle.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se