Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
gdpr-ett-webb-1000x520
09/05  |  09/05  |  30/08  |  30/08  |  08/11  |  08/11

GDPR 1 - Rättslig reglering och praktisk tillämpning av dataskyddsförordningen

Kursen behandlar dataskyddets grunder med praktiska tillämpningsfrågor och ger en genomgång av de centrala bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning. Varmt välkommen!
Immaterial- och marknadsrätt
Kurs
GDPR 1 - rättslig reglering och praktisk tillämpning av dataskyddsförordningen
Ämnesområde
Immaterial- och marknadsrätt
Föreläsare
Sören Öman, Daniel Westman
Kurstimmar
6h

Kursbeskrivning

Den rättsliga regleringen av hur personuppgifter får behandlas – dataskyddslagstiftningen – blir alltmer betydelsefull. Samtidigt är EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) och den nationella kompletterande regleringen inte helt lättillgänglig.

Kursen ger en introduktion till dataskyddslagstiftningens grunder och en genomgång av dataskyddsförordningens centrala bestämmelser. Dessutom diskuteras hur de olika reglerna kan tillämpas i praktiken.

Under en del av eftermiddagen ges möjlighet att välja mellan en offentligrättslig och en privaträttslig grupp. I detta sammanhang finns tillfälle att ställa frågor.

Kursen avslutas med en praktisk checklista för dataskyddsarbetet.

Kursen behandlar:

 • Dataskyddets grunder: Begrepp, grundläggande regler och rättskällor.
 • Översikt över olika dataskyddsregler.
 • Dataskyddsförordningens centrala bestämmelser.
 • När är GDPRtillämplig? Vad är en personuppgift?
 • När är behandlingen av personuppgifter tillåten?
 • Särskilda regler om känsliga personuppgifter och lagöverträdelser.
 • Nya rättigheter enligt förordningen: Rätten till radering, dataportabilitet m.m.
 • Krav på dataskyddsombud, incidentrapportering, konsekvensbedömning avseende dataskydd, förteckning över behandling m.m.
 • Praktisk tillämpning i privat respektive offentlig sektor.Möjlighet att ställa konkreta frågor.
 • Förhållandettill offentlighetsprincipen och yttrandefriheten.
 • Behandling för marknadsföringsändamål.
 • Överföring av personuppgifter till tredje land.
 • Nationell kompletterande reglering, t.ex. dataskyddslagen och kamerabevakningslagen.
 • Sanktioner vid överträdelser.
 • Checklista för det praktiska dataskyddsarbetet.

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater, jurister, personuppgiftsombud, personuppgiftsansvariga, compliance officers samt andra som hanterar personuppgiftsfrågor.

Föreläsare

Sören Öman

Sören Öman

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen. Han är också skiljeman, föreläsare och författare. Han har lång erfarenhet från arbete i Regeringskansliet och omfattande erfarenhet av utredningar inom olika juridiska områden, såsom arbetsrätt och personuppgiftsskydd.
Daniel Westman

Daniel Westman

Daniel är oberoende rådgivare och forskare specialiserad på it- och medierätt. Han arbetar bl.a. med dataskydd, upphovsrätt, yttrandefrihet och ansvar på nätet, e-förvaltningsjuridik samt it-avtal. Han har varit expert i ett flertal statliga utredningar, bl.a. Digitaliseringskommissionen, Mediegrundlagskommittén och Dataskyddsutredningen.

Omdömen

"Bra kurs med relevant innehåll och kunniga föreläsare. Intensivt, men bra upplägg med gott om utrymme för frågor."
Tidigare deltagare
"Mycket bra helhetsinformation som gav en bra bakgrund till lagstiftningen. Bra när exempel togs upp som anknyter till verkligheten."
Tidigare deltagare

Kursprogram

Från 09:00 | Registrering, kaffe och smörgås för dig som deltar på plats i Stockholm.
Från 09:25 | Insläpp för deltagare på distans.

09:30 - 10:45 | Kursen startar

Dataskyddets grunder

 • Begrepp, grundläggande regler och rättskällor.
10:45 - 11:00

Kaffepaus

11:00 - 12:45
Genomgång av dataskyddsförordningen
12:45 - 13:45

Lunchpaus

13:45 - 15:00
Genomgång av dataskyddsförordningen
15:00 - 15:15
Kaffepaus
15:15 - 16:05

SPÅR 1 - Offentlig sektor
SPÅR 2 - Privat sektor

16:05 - 16:30

Praktisk checklista och frågor

16:30
Kursen avslutas
Skriv ut

Allmän information

Sista bokningsdag

Sista bokningsdag är alltid 10 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Allmänna villkor

Gå till allmänna villkor här

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg. Kaffe och smörgås, lunch och fika ingår för deltagare på plats i Stockholm.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Avbokningsregler

Norstedts Juridik har fri avbokning av kurser t.o.m. trettio (30) dagar före kursstart. Vid avbokning mellan trettio (30) och fjorton (14) dagar före kursstart, ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 50 % av kursavgiften. Vid avbokning mindre än fjorton (14) dagar före kursstart ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse ska alltid ske skriftligt till utbildning@nj.se