Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Kurs om den straffrättsliga lagen om penningtvätt - i teori och praktik
23/08

Den straffrättsliga lagen om penningtvätt - i teori och praktik

Välkommen på kurs med Marie Wallin. Detta är en unik kurs där du som kursdeltagare får en genomgång av de straffrättsliga reglerna som finns i Sverige i den straffrättsliga lagen om penningtvätt från 2014. Du får även en genomgång av hur dessa regler hänger mycket nära samman med de regler som finns i den andra lagen, den administrativa Penningtvättslagen från 2017, där finansiella bolag, bland andra, har krav på konkret riskhantering av ”penningtvättssituationer".

Förmögenhetsrätt Bank- och finansmarknadsrätt Straffrätt
Kurs
Den straffrättsliga lagen om penningtvätt - i teori och praktik
Ämnesområde
Förmögenhetsrätt, Bank- och finansmarknadsrätt, Straffrätt
Föreläsare
Marie Wallin
Kurstimmar
6.5h

Kursbeskrivning

Penningtvättsbrotten ökar och blir alltmer prioriterade att både förebygga och bekämpa såväl nationellt som internationellt. Detta är en aktuell kurs där du får en översikt med fokus på dels brottens teoretiska uppbyggnad, dels på den praktiska tillämpningen av den straffrättsliga dimensionen i arbetet mot finansiell brottslighet. Under denna kurs får du konkret kunskap om vad som gäller straffrättsligt om penningtvätt och hur detta regelverk direkt påverkar riskhanteringen enligt Penningtvättslagen från 2017.

Syftet med kursen är att öka dina kunskaper om hur de straffrättsliga reglerna är sammankopplade med de regler som finns i Penningtvättslagen från 2017. Kursen kommer även öka dina kunskaper om vilka risker du behöver kartlägga och arbeta med i din verksamhet, baserad på framför allt brottet näringspenningvätt, för att leva upp till de krav som ställs enligt Penningtvättslagen.

Du lär dig också vad som utgör de olika brotten ”penningtvättsbrott”; de är många och olika. Till exempel krävs inte ett så kallat förbrott som bedrägeri eller annat vinningsbrott för ett ”penningtvättsbrott". Det krävs inte heller att transaktionen sker med penningtvättssyfte eller med brottsliga pengar för att vara brottet ”näringspenningtvätt”.

Kursen behandlar bl.a.:

 • Regelverket i den straffrättsliga lagen från 2014 om penningtvätt. Vad är straffbart?
 • Regelverket i Penningtvättslagen från 2017 med fokus på den straffrättsliga dimensionen. Vilken kunskap om de straffrättsliga reglerna behövs för att kunna vidta rätt åtgärder enligt Penningtvättslagen?
 • Genomgång och klargörande av tre vanliga missförstånd:
  1) Att det skulle krävas ett så kallat förbrott (som till exempel ett bedrägeri eller annat vinningsbrott) för att ett straffrättsligt penningtvättsbrott ska föreligga
  2) Att det måste finnas ett bevisat penningtvättssyfte för att ett straffrättsligt penningtvättsbrott ska föreligga och
  3) Att det måste vara så kallade brottspengar som hanteras för att ett straffrättsligt penningtvätstbrott, ”näringspenningtvätt”, ska föreligga.
 • Mer om brottet näringspenningtvätt och vad ett ”klandervärt risktagande” innebär enligt den straffrättsliga lagen.
 • Konkret genomgång av hur riskhantering kan/bör ske kopplad mot de straffrättsliga reglerna
 • Ett ärendes gång, från dispositionsförbud till fällande dom och de olika aktörernas roll i rättskedjan.
 • Översiktlig genomgång av praxis i svensk domstol om penningtvättsbrott och brottet näringspenningtvätt

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som är verksamma inom de branscher som omfattas av penningtvättsregelverken enligt Penningtvättslagen från 2017. Alla övriga företagare samt jurister i övriga branscher som kommer i kontakt med risker i samband med hantering av pengar och finansiella transaktioner. (Mäklare, revisorer som två exempel.) Bolagsjurister, försäkringsjurister, bankjurister och alla andra som också kommer i kontakt med att ge råd om risker/transaktioner osv.

Inga förkunskaper om straff- och/eller processrätt krävs.

Föreläsare

Marie Wallin

Marie Wallin

Marie Wallin, jur.kand., Rätt Nu AB

Marie har gedigen erfarenhet av förundersökningsledning efter att ha varit anställd både som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten och som specialist inom Polisen. Marie har även varit sakkunnig hos Polisens internrevision i två granskningar avseende Polisens arbete med förundersökningar och utredningar. Marie har även arbetat som adjunkt i juridik vid både Stockholms universitet och på Polishögskolan. Marie utbildar fortfarande polisanställda inom Polisens utredningsverksamhet, varför hon också har en...

Kursprogram

Från 08:55 | Uppkoppling

Insläpp är från 5 minuter innan kursstart. Koppla gärna upp dig innan för att testa tekniken.

09:00-10:30

Introduktion till regelverket

 • Bakgrund och syfte med att kriminalisera penningtvätt genom den straffrättsliga lagen från 2014
 • Hur hänger den straffrättsliga lagen samman med regelverket i lagen från 2017 om penningtvätt och finansiering av terrorism?
 • Vad är penningtvättsbrott?
 • Vad innebär näringspenningtvätt?
 • Krävs alltid ett bevisat penningtvättssyfte för att ett förfarande ska vara straffbart?
 • Krävs alltid ett konkret förbrott för att ett förfarande ska vara straffbart?
 • Krävs alltid att bevisade brottspengar hanterats för att ett förfarande ska vara straffbart?
10:30 - 10:45
Kaffepaus
10:45 - 12:00

Från upptäckt risk/möjligt brott till nästa steg – ett ärendes gång och rättskedjans olika aktörer

 • Hur ett riskbaserat förhållningssätt enligt lagen från 2017 kräver kunskap om den straffrättsliga dimensionen
 • Konsten att göra en bra riskbedömning - också utifrån vad som är brottsligt
 • Vad innebär ett klandervärt risktagande enligt den straffrättsliga lagen?
 • När kan ett dispositionsförbud användas?
 • Vad har Finanspolisen för roll?
 • Vad har Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten för roll?
 • Hur kommer det straffprocessuella tvångsmedlet penningbeslag in i detta sammanhang?
12:00 - 12:05

Bensträckare

12:05 - 12:45

Från upptäckt risk/möjligt brott till agerande - ett exempel påbörjas

 • Risken/brottet? upptäcks, dispositionsförbud meddelas, ärendet går vidare till förundersökning, åtal och till fällande dom.
 • Ett konkret ärende bryts ned från början till slut
12:45 - 13:45

Lunchpaus

13:45 - 15:00

Från upptäckt risk/möjligt brott till agerande - ett exempel forsätter

Från upptäckt risk och ett icke-agerande i stället - exemplet ovan används motsatt 

 • Vad kan ett icke-agerande i samma situation som ovan innebära i förhållande till kravet på ett riskbaserat förhållningssätt enligt lagen från 2017?
15:00 - 15:15

Kaffepaus

15:15 - 16:30

Nulägesbild - praxis och statistik

 • Omvärldsbevakning - domstolspraxis på området 
 • Nulägesbild avseende statistik med mera
 • Tid för övriga diskussioner
16:30

Kursen avslutas

Skriv ut

Allmän information

Sista bokningsdag

Sista bokningsdag är alltid 10 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Allmänna villkor

Gå till allmänna villkor här

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg. Kaffe och smörgås, lunch och fika ingår vid deltagande på plats i Stockholm.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning

Avbokningsregler

Norstedts Juridik har fri avbokning av kurser t.o.m. trettio (30) dagar före kursstart. Vid avbokning mellan trettio (30) och fjorton (14) dagar före kursstart, ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 50 % av kursavgiften. Vid avbokning mindre än fjorton (14) dagar före kursstart ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse ska alltid ske skriftligt till utbildning@nj.se