Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
dodsboforvaltning-fordjupning-webb-1000x520
07/06 Stockholm   |   07/06 Digital

Dödsboförvaltning - fördjupning

Kursen ger en djupgående genomgång av dödsboförvaltningens olika aspekter såsom vem som företräder och kan företräda ett dödsbo. Välkommen!
Familjerätt
Kurs
Dödsboförvaltning - fördjupning
Ämnesområde
Familjerätt
Föreläsare
Johan Schüldt, Theddo Rother-Schirren
Kurstimmar
6,5 h

Kursbeskrivning

Den som har till uppgift att förvalta ett dödsbo ställs ofta inför svåra frågor och parter med motstridiga intressen. Ibland är det ett bo med omfattande tillgångar, som t.ex. fastigheter eller företag, vilket kräver särskilda förvaltningsåtgärder. Ibland är det brist på likvida medel, eller omfattande skuldsättning som är problemet. Under kursdagen ges en genomgång och djupdykning av dödsboförvaltningens olika aspekter.

Kursen behandlar:

 • Vem som företräder och kan företräda ett dödsbo
 • I vems intresse dödsboförvaltningen sker
 • Dödsboföreträdarens förvaltningsuppdrag samt gränserna för detta uppdrag
 • Förvaltarens redovisning
 • Preskriptionsfrågor
 • Ansvar för skada

Målgrupp

Kursen vänder sig till olika grupper av dödsboförvaltare såsom advokater, biträdande jurister, jurister vid begravningsbyråer, bankjurister, försäkringsjurister, revisorer m.fl. 

Föreläsare

Johan Schüldt

Johan Schüldt

Johan Schüldt har specialiserat sig på ekonomisk familjerätt och har främst uppdrag som boutredningsman och bodelningsförrättare.

Parallellt med advokatpraktiken har Johan under lång tid arbetet som lärare i juridik. Han undervisade på Juridisk Introduktionskurs vid Stockholms universitet under åren 1980 – 1995. Sedan början av 1990-talet innehar han tillsammans med Theddo Rother-Schirren en lektorstjänst i civilrätt. Han har också medverkat som medförfattare till flera läroböcker i familjerätt.

Johan anlitas regelbundet som föreläsare...

Theddo Rother-Schirren

Theddo Rother-Schirren

Advokat Theddo Rother-Schirren tog jur kand-examen i Stockholm 1981 och har alltsedan dess varit verksam på allmänpraktiserande advokatbyrå och är numera verksam enbart inom området ekonomisk familjerätt huvudsakligen som bodelningsförrättare vid bodelning och boutredningsman vid dödsboförvaltning.

Theddo Rother-Schirren sysslar även med undervisning och är sedan mer än 20 år verksam vid Stockholms universitet där han sedan 1994 innehar tjänst som universitetslektor i civilrätt. Han har medverkat vid utgivande avrättsfallssamlingar och...

Omdömen

"Utmärkt kurs. Föreläsarna tog upp mycket verklighetsnära fall och analyserade deltagarnas egna fall."
Anders
"Väldigt intressant och givande kurs. Den motsvarade kursbeskrivningen. Kursledarna är mycket kompetenta och inspirerande."
Tidigare deltagare

Kursprogram

08:30 - 09:00

Registrering

Vid fysiskt kurstillfälle ingår kaffe och smörgås.

09:00 - 10:45

Vem företräder dödsboet?

 • Delägarkretsen/delägarförvaltning
 • Testamentsexekutor
 • Boutredningsman
 • Övriga företrädare
10:45 - 11:00

Kaffepaus

11:00 - 12:45

Utreda

 • Inledande åtgärder
 • Bouppteckning
 • Samäganderätt
 • Oklara rättsförhållanden
 • Borgenärsintressen
12:45 - 13:45

Lunchpaus

13:45 - 14:45

Förvalta

 • Kapitalförvaltning
 • Tillsyn/vårdplikt
 • Företag/Jordbruk och annan rörelse
 • Fastigheter
 • Förskott till delägare

Avveckla

 • Försäljning
 • Bostad
 • Vapen
 • Skulder
 • Obestånd/konkurs
 • Inbördes auktion
 • Verkställighet av legat och ändamålsbestämmelser
14:45 - 15:00

Kaffepaus

15:00 - 16:15

Arvskifte

 • Lottläggning
 • Verkställighet
 • Uppdragets upphörande/slutförande
 • Delägarskifte
 • Tvångskifte
 • Delgivning/klander
 • Skadestånd
16:15 - 16:30
Avslutning
Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg. Vid fysiskt kurstillfälle ingår kaffe och smörgås, lunch och fika. 

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Tillfälliga avbokningsregler

Just nu erbjuder vi kostnadsfria avbokningar t.o.m. 10 dagar innan kurstillfället. Du kan därför känna dig trygg med att säkra din kursplats redan idag och senare kunna av- eller omboka om situationen skulle kräva det. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas senast dagen innan kursen. Vid avbokning inom 10 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se