Boka din kurs idag till 20 % rabatt! Nu har årets sommarerbjudande kickat igång ☀️ Ange kampanjkod: SOMMAR20 för att ta del av erbjudandet. Läs mer >>

Tillbaka
Kurs i ett framgångsrikt försvar

Ett framgångsrikt försvar – Försvararens arbete under förundersökningen

Kursen ger dig som försvarsadvokat fördjupad kunskap om de olika momenten i försvararens arbete under förundersökningen och hur du rent praktiskt ska agera för att ge din klient ett framgångsrikt försvar. Välkommen på kurs!

Straffrätt

Boka din kurs idag till 20 % rabatt! Nu har årets sommarerbjudande kickat igång ☀️ Ange kampanjkod: SOMMAR20 för att ta del av erbjudandet. Läs mer >>

Kurs
Ett framgångsrikt försvar – Försvararens arbete under förundersökningen
Ämnesområde
Straffrätt
Föreläsare
Anna Dahlbom Langley
Kurstimmar
6,5 h

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att ge dig som försvarsadvokat praktisk och direkt användbar kunskap om arbetet som försvarare under förundersökningen och hur du på bästa sätt och med de verktyg som erbjuds, kan agera under förundersökningen för att få den nedlagd alternativt få ett framtida åtal begränsat på ett sätt som gynnar din klient.

Kursen berör viktiga moment i arbetet som försvarare under förundersökningen och fram till det att förundersökningen läggs ned eller att åtal väcks. Kursen utgår ifrån relevanta bestämmelser i Rättegångsbalken och förundersökningskungörelsen samt annan relevant lagstiftning, rättsfall och JO-avgöranden. Under genomgången av varje moment finns utrymme till diskussioner och frågor. Praktiska exempel och konkreta råd och tips kommer att levereras i hög utsträckning.

Kursen har ett tydligt praktiskt anslag gällande framförallt hur du som försvarare ska hantera häktade mål och det du lär dig kommer att vara direkt användbart nästa gång du får ett förordnande som offentlig försvarare, framförallt i situationer då klienten är anhållen.

Kursen ger dig:

 • En fullständig genomgång av de olika momenten i försvararens arbete under förundersökningen.
 • En fördjupad kunskap i de verktyg och de bestämmelser som försvararen kan använda sig av under förundersökningen för att bedriva ett framgångsrikt försvar.
 • Många konkreta råd och tips hur ett framgångsrikt försvar bedrivs under förundersökningen.
 • Möjlighet att utvecklas i din roll som försvarare under förundersökningen.
 • Förutsättningar att kunna omsätta dina nyvunna kunskaper om försvararens arbete under förundersökningen direkt vid nästa förordnande som offentlig försvarare.  

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till dig som är relativt ny som försvarsadvokat eller till dig som arbetat som försvarare en tid men som vill utveckla dina färdigheter när det gäller att företräda frihetsberövade klienter. Även du som är biträdande jurist och är på väg att snart bli advokat och vill arbeta med försvararuppdrag kommer att kunna ha nytta av kursen.

Föreläsare

Anna Dahlbom Langley

Anna Dahlbom Langley

Advokat Anna Dahlbom Langley är delägare och Managing Partner vid Lewis Langley & Partners Advokatbyrå. Hon arbetar huvudsakligen som försvarare och har stor erfarenhet av att bedriva ett framgångsrikt försvar under förundersökningen och utföra egna utredningar i brottmål. Hon har försvarat flera oskyldigt dömda som senare blivit frikända i massmedialt uppmärksammade mål. Advokat Anna Dahlbom Langley föreläser regelbundet för Domstolsverket och Domstolsakademin och är ofta anlitad som rättsexpert i media.

Omdömen

"Otroligt pedagogisk föreläsare som gick genom en omfattande del av försvarsadvokatens roll på ett lättförståeligt sätt. Att hon dessutom gav praktiska exempel kopplat till respektive avsnitt gav en än mer tydlig förståelse för respektive del hon berörde."
Tidigare deltagare
"Jättebra föreläsare! Sällan jag varit med om en föreläsare som är så strukturerad, väl förberedd och ändå fyller föreläsningen med exempel som gör den levande. Imponerande!"
Tidigare deltagare

Kursprogram

08:30-09:00

Registering

09:00 - 10:30

Inledande åtgärder vid förordnandet som försvarare samt första mötet med klienten och särskilt om anhållna klienter

 • Vilken rättslig research behöver du göra?
 • Vilken information bör du tar reda på och vilken information har du rätt att få del av?
 • Hur förbereder du och genomför det första mötet med klienten?
 • Vilka kontakter ska tas med omvärlden när klienten är anhållen?
10:30 - 10:45

Kaffepaus

10:45 - 12:45
Försvararens insatser inför och under polisförhör

 • Vad har du och klienten rätt att veta inför ett förhör?
 • Hur förbereder du klienten på ett polisförhör utifrån de rättigheter som klienten har vid förhör?
 • Hur lägger ni upp strategin i målet?
 • Hur agerar du som försvarare under förhöret och hur genomförs ett förhör på bästa sätt för din klient?
 • Ska klienten lämna uppgifter eller inte och vad styr dessa överväganden? Försvararens arbete inför häktningsförhandlingen
 • Hur arbetar du med misstanken och brottsrubriceringen?
 • Hur förbereder du klienten inför häktningsförhandlingen?
12:45 - 13:45

Lunchpaus

13:45 - 14:45
Försvararens arbete under häktningsförhandlingen

 • Hur genomför du häktningsförhandlingen rent praktiskt på ett så framgångsrikt sätt som möjligt?
 • Vilka alternativ finns till häktning och hur får du framgång med dessa argument?
14:45 - 15:00

Kaffepaus

15:00 - 16:30

Försvarararbetet under den fortsatta förundersökningen, arbete med erinran till förundersökningen och egna utredningar

 • Hur hanterar du klientkontakterna och de praktiska problem som kan uppstå gällande framförallt häktade klienter?
 • Hur kan du använda omhäktningar till klientens fördel och när ska de genomföras för att på bästa sätt gynna din klient?
 • Vilka egna utredningar ska göras och när ska de utföras?
 • Rättsmedicin, kriminalteknik och andra utredningar; hur kan du arbeta med detta till din klients fördel?
 • Hur upprättar du en erinran som får åklagaren att eventuellt lägga ned förundersökningen eller att i vart fall åtala för en mindre omfattande brottslighet?
16:30
Kursen slutar
Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är alltid 10 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Avbokningsregler

Norstedts Juridik har fri avbokning av kurser t.o.m. trettio (30) dagar före kursstart. Vid avbokning mellan trettio (30) och fjorton (14) dagar före kursstart, ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 50 % av kursavgiften. Vid avbokning mindre än fjorton (14) dagar före kursstart ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse ska alltid ske skriftligt till utbildning@nj.se