Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Kurs om EUs nya visselblåsardirektiv
08/02 Digital

EU:s visselblåsardirektiv

- Rättslig reglering och tillämpning i svensk rätt

EU:s visselblåsardirektiv träder i kraft december 2021 och ställer en rad nya omfattande rättsliga krav på arbetsgivare. Under denna kurs med arbetsrättsjuristen Naiti del Sante får du en överblick över kommande regelverk om skydd för visselblåsare. Du får rättsliga verktyg att hantera såväl enskilda ärenden som rapporteringskanaler och förfaranden. 

Arbetsrätt och arbetsliv
Kurs
EU:s visselblåsardirektiv
Ämnesområde
Arbetsrätt och arbetsliv
Föreläsare
Naiti del Sante
Kurstimmar
6.5h

Kursbeskrivning

EU:s visselblåsardirektiv träder i kraft december 2021 och ställer en rad nya omfattande rättsliga krav på arbetsgivare att bland annat skydda den som rapporterar om missförhållanden och att införa särskilda rapporteringskanaler. Skadestånd- vites- och straffrättsliga sanktioner föreslås gälla vid brott av regelverket.

EU:s visselblåsardirektiv innebär att en vid krets personer kommer att skyddad kunna rapportera om missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet. Utöver ett skadeståndssanktionerat förbud mot repressalier och hindrande åtgärder införs en ansvarsfrihet vid överträdelse av tystnadsplikter samt vid anskaffande av information för att avslöja missförhållanden. En hierarki för rapportering föreslås.

En skyldighet införs att inrätta interna rapporteringskanaler och förfaranden för arbetsgivare med över 50 anställda. Endast oberoende och självständiga personer ska kunna hantera kanalerna. Därtill införs en återkoppling- och uppföljningsskyldighet. Krav ställs på skydd för uppgifter som kan avslöja visselblåsarens identitet eller andra enskilda. Såväl vite som straffrättsliga sanktioner kan bli aktuella. Vissa myndigheter föreslås även införa externa rapporteringskanaler.

Kursen behandlar de rättsliga krav som följer av EU:s visselblåsardirektiv. Även andra parallella eller konkurrerande regler och rättspraxis behandlas. Syftet är att du ska tryggt kunna hantera individuella ärenden och få nödvändig kunskap inför en hantering av rapporteringskanaler och förfaranden.

Kursen utvecklar dina kunskaper i: 

 • Skyddets innebörd och omfattning
 • Interna och externa rapporteringskanaler
 • Tillsyn och sanktioner
 • Parallella eller konkurrerande regler
 • Vilka rättsliga krav som ställs på en verksamhet i syfte att uppfylla regelverkets krav
 • Hur en rapportering ska gå till för att omfattas av skyddet
 • Hur enskilda ärenden ska hanteras
 • Vilka krav som ställs på rapporteringskanaler och hur förfaranden ska gå till

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som i sin verksamhet kommer i kontakt med visselblåsarfrågor antingen genom enskilda ärenden eller rapporteringskanaler. Kursen riktar sig särskilt till advokater, jurister, ombud i fackliga- och arbetsgivarorganisationer, Compliance Officer, HR-personal och annan personal som kommer i kontakt med frågorna.

Du bör ha en juridisk utbildning eller ha kvalificerad erfarenhet inom HR för att dra nytta av kursen.

Föreläsare

Naiti del Sante

Naiti del Sante

Naiti del Sante är arbetsrättsjurist och verksam vid arbetsmarknadsdepartementet. Hon har stor erfarenhet av lagstiftningsarbete, bland annat av visselblåsarfrågor. Hon har arbetat med genomförandet av EU:s visselblåsardirektiv i svensk rätt och varit Sveriges expert i EU kommissionens arbetsgrupp om skydd för visselblåsare. Hon medverkar i böcker på arbetsrättens område och är flitig anlitad föreläsare vid universitet och andra utbildningar

Kursprogram

08:30 - 09:00

Registrering 

Kaffe och smörgås ingår för dig som deltar på plats i Stockholm. 
09:00-12:45

Förmiddagen behandlar:

 • Introduktion till EU-direktivet och det nya regelverkets uppbyggnad.
 • Begrepp, omfattning, skydd, undantag och förhållande till annan lagstiftning gås igenom.
 • Praxis inom visselblåsarområdet.
Inkl. bensträckare och kaffepaus.
12:45 - 13:45

Lunch

13:45 - 16:30

Eftermiddagen behandlar:

 • Rapporteringskanaler och förfaranden inkl. sekretess och tystnadsplikt, behandling av personuppgifter och dokumentation.
 • Tillsyn, sanktioner, bevisbörda och andra processuella frågor behandlas.
Inkl. bensträckare och kaffepaus.
16:30

Kursen avslutas

Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg. För dig som deltar på plats i Stockholm ingår även kaffe och smörgås.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning

Tillfälliga avbokningsregler

Just nu erbjuder vi kostnadsfria avbokningar t.o.m. 10 dagar innan kurstillfället. Du kan därför känna dig trygg med att säkra din kursplats redan idag och senare kunna av- eller omboka om situationen skulle kräva det. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas senast dagen innan kursen. Vid avbokning inom 10 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se