Boka din kurs idag till 20 % rabatt! Nu har årets sommarerbjudande kickat igång ☀️ Ange kampanjkod: SOMMAR20 för att ta del av erbjudandet. Läs mer >>

Tillbaka
Fall inte på eget grepp: Riskhantering

Fall inte på eget grepp: Riskhantering

Välkommen på kurs med Marion Ehmann och Ulrika Forsberg. Att inte hantera risker i verksamheten kan bli väldigt dyrt. Utmaningen de flesta står inför är att omsätta ord till handling – att hantera risker kostar investeringar och tid. Att åstadkomma en effektiv riskhantering skapar mervärde både för advokaten och klienten. Kursens två syften är att ge kunskap inom de mest relevanta riskområden för advokatverksamhet, förenad med relevant kunskap i beteendevetenskap, organisationsutveckling och processförbättring.

Förmögenhetsrätt

Boka din kurs idag till 20 % rabatt! Nu har årets sommarerbjudande kickat igång ☀️ Ange kampanjkod: SOMMAR20 för att ta del av erbjudandet. Läs mer >>

Kurs
Fall inte på eget grepp: Riskhantering
Ämnesområde
Förmögenhetsrätt
Föreläsare
Marion Ehmann, Ulrika Forsberg

Kursbeskrivning

Advokatbyråer tvingas bli allt vassare på riskhantering: Tystnadsplikt, diskretion och lojalitet möter nya utmaningar när vi jobbar alltmer utanför byråns väggar, konkurrensen och prispressen ökar och ny lagstiftning träder ikraft som tangerar advokatyrkets kärnvärden. Ett annat exempel är #metoo som satt strålkastarljus på organisationskulturen.

Konsekvenserna för undermålig riskhantering kan bli allvarliga och kostsamma, t.ex. i form av skadeståndskrav, sanktioner, straffrättsliga eller disciplinära påföljder samt negativ pressbevakning. Vidare kan ineffektiva arbetssätt leda till att pengar ’pyser’ ut ur byrån. Effektiva rutiner för riskhantering kan däremot skapa mervärde i form av lägre kostnader och högt förtroende hos klienter och vid rekrytering.

Advokatbyråer behöver inte bara kunna sina lagstadgade och yrkesetiska skyldigheter, utan även metoder för systematisk hantering av risker och hur man får alla som arbetar på byrån att ta ansvar för riskhanteringen i sina respektive roller.

Kursens två syften är att ge kunskap inom de mest relevanta riskområden för advokatverksamhet, förenad med relevant kunskap i beteendevetenskap, organisationsutveckling och processförbättring. Deltagarna får med sig verktyg för att systematiskt och effektivt arbeta med riskhantering på en advokatbyrå och därmed kunna undvika skada för byråns ekonomi och anseende.

Kursen utvecklar dina kunskaper i:

 • Antagande av nya ärenden: 8 steg till en effektiv riskhantering
 • Hur får man alla på byrån att ta sitt ansvar för riskhantering?
 • Hur advokater kan skapa mervärde genom riskhantering, för sig själv och sina klienter
 • Uppdatering av viktiga yrkesetiska och lagstadgade skyldigheter: tystnad och diskretion, lojalitet mot klient, intressekonflikter, penningtvätt, sanktioner
 • Intern riskanalys: kan vi, vill vi, bör vi?
 • Enkla verktyg för systematiskt förbättringsarbete inom riskhantering
 • Hur advokater kan skapa mervärde genom riskhantering
 • Hur ’nudging’ och andra beteendevetenskapliga metoder kan användas för att involvera alla som jobbar på advokatbyrån
 • Snacket blir verkstad: tips för att omsätta riskhantering i praktiken och därmed skapa mätbara resultat

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater, biträdande jurister samt medarbetare inom business services och administration som vill bli vassare på riskhantering och skapa mervärde för advokatbyrån.

Inga tidigare kunskaper krävs. Nyfikenhet och mod att ompröva invanda arbetssätt är en fördel.

Föreläsare

Marion Ehmann

Marion Ehmann

Marion har varit jurist och advokat i mer än 20 år. Sedan 2013 har hon fokuserat på att förbättra arbetsprocesser, servicenivåer, effektivitet och klientfokus på advokatbyråer och juristavdelningar genom Legal Project Management och Legal Design. Hon driver Venturis Consulting Nordics AB som ingår i Venturis Consulting Group. Marion studerade juridik i Tyskland och är Rechtsanwältin (medlem i advokatsamfundet i Tyskland). Dessutom har hon studerat arbetspedagogik, ledarskap, kvalitetsutveckling och kognitiv psykologi på...

Ulrika Forsberg

Ulrika Forsberg

Ulrika har mer än 20 års erfarenhet av advokatbranschen, bland annat från Sveriges advokatsamfund där hon var administrativ chef. Hon har även varit ledamot i Stockholmsavdelningens styrelse under sex år. Ulrika började på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå 2008 som byråns KM Director. Sedan 2018 är Ulrika General Counsel och ansvarig för kvalitets- och riskhantering innefattande regulatoriska och legala frågor för byråns verksamhet. Ulrika lämnar även råd inom nämnda områden till byråns klienter.

I Ulrikas ansvarsområden ingår även...

Kursprogram

08:30 - 09:00

Registrering

Kaffe och smörgås ingår för dig som deltar på plats. 
09:00 - 10:15

Riskhantering under ärendets gång

 • Antagningsprocessens 8 steg
 • Mobilt arbete och tystnadsplikten
 • Avslut av ärenden ur riskhanteringsperspektiv
10:15 - 10:30

Kaffepaus

10:30 - 11:45

Penningtvätt m.m.

 • Advokatbyråns skyldigheter
 • Klientkännedom och hur den uppnås
 • Övriga skyldigheter och sanktioner
11:45 - 11:50

Bensträckare

11:50 - 12:45

Hur snacket blir verkstad: riskhantering som del av byråkulturen

 • Ansvar, incitament och takhöjdens betydelse
 • Nudging och andra beteendevetenskapliga verktyg
12:45 - 13:45

Lunch

13:45 - 15:00

Enkla verktyg för att förbättra riskhanteringsprocesser

 • Riskanalys
 • Processkartläggning
 • Kraftfältsanalys
 • Informationsdesign: det ska vara lätt att göra rätt
15:00 - 15:15

Eftermiddagskaffe

15:15 - 16:30

Lyft blicken!

 • Diskussion: Hur advokater kan skapa mervärde för sina klienters riskhantering
 • Diskussion: Riskhanteringsperspektiv på hållbarhet, mångfald och ledarskap
 • Deltagarna skriver en egen handlingsplan
16:30

Kursen avslutas

Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är alltid 10 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning

Avbokningsregler

Norstedts Juridik har fri avbokning av kurser t.o.m. trettio (30) dagar före kursstart. Vid avbokning mellan trettio (30) och fjorton (14) dagar före kursstart, ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 50 % av kursavgiften. Vid avbokning mindre än fjorton (14) dagar före kursstart ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse ska alltid ske skriftligt till utbildning@nj.se