Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Familjerätt 2020

Familjerätt 2020

Varmt välkommen till Norstedts Juridiks familjerättsliga nyhetsdag! Ta del av aktuell kompetensutveckling och utbyt erfarenheter med både branschkollegor och experter.
Familjerätt
Kurs
Familjerätt 2020
Ämnesområde
Familjerätt
Föreläsare
Eva von Schéele, Johan Schüldt, Margareta Brattström, Maria Grahn-Farley, Theddo Rother-Schirren
Kurstimmar
Familjerätt

Beskrivning

Varmt välkommen till Norstedts Juridiks familjerättsliga nyhetsdag!

Nyhetsdagen behandlar aktuella frågeställningar och det senaste inom det familjerättsliga området. Här får du lyssna på föreläsare som fångar upp innehållet på ett praktiskt och tillämpbart sätt. Som deltagare får du, utöver aktuell kompetensutveckling, nätverka och utbyta erfarenheter med både branschkollegor och experter.

Nyhetsdagen behandlar bland annat följande programpunkter

  • Barnkonventionen som svensk lag
  • Framtidsfullmakter
  • Samäganderätt och obehörig vinst
  • Aktuella frågor kring bodelning
  • Aktuella frågor kring boutredning

Målgrupp

Nyhetsdagen riktar sig till advokater, biträdande jurister, jurister på juristbyråer, banker och försäkringsbolag, till verksamma på begravningsbyråer samt till andra som arbetar i verksamhet där familjerättsliga frågor uppkommer.

Föreläsare

Eva von Schéele

Eva von Schéele

Eva von Schéele är f.d. förbundsjurist vid Sveriges Kommuner och Landsting och har arbetat med familjerätt och förmynderskapsfrågor i mer än trettio år. Hon har suttit som expert i flera statliga utredningar samt ingått i en referensgrupp med sakkunniga vid framtagandet av Riksrevisionens rapport om Länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndare.
Johan Schüldt

Johan Schüldt

Johan Schüldt har specialiserat sig på ekonomisk familjerätt och har främst uppdrag som boutredningsman och bodelningsförrättare.

Parallellt med advokatpraktiken har Johan under lång tid arbetet som lärare i juridik. Han undervisade på Juridisk Introduktionskurs vid Stockholms universitet under åren 1980 – 1995. Sedan början av 1990-talet innehar han tillsammans med Theddo Rother-Schirren en lektorstjänst i civilrätt. Han har också medverkat som medförfattare till flera läroböcker i familjerätt.

Johan anlitas regelbundet som föreläsare vid Uppsala universitet och andra utbildningsinstitut.

Margareta Brattström

Margareta Brattström

Professor i civilrätt, särskilt familjerätt vid Uppsala universitet.

Maria Grahn-Farley

Maria Grahn-Farley

Maria Grahn-Farley är ledande barnrättsexpert som arbetar som docent vid juridiska fakulteten vid Uppsala Universitet. Hon doktorerade (S.J.D) i barnrätt och folkrätt på Harvard Law School, USA och har en Jur.Kand från Göteborgs Universitet.

Maria har undervisat i barnrätt internationellt samt i Sverige i 20 års tid och är tidigare ledamot i Rädda Barnens riksförbundsstyrelse. Hon har dessutom skrivit boken "Barnkonventionen, en kommentar" (Studentlitteratur), som är den enda lagkommentar som finns på konventionen.

Theddo Rother-Schirren

Theddo Rother-Schirren

Advokat Theddo Rother-Schirren

Theddo Rother-Schirren tog jur kandexamen i Stockholm 1981 och har alltsedan dess varit verksam på allmänpraktiserande advokatbyrå och är numera verksam enbart inom området ekonomisk familjerätt huvudsakligen som bodelningsförrättare vid bodelning och boutredningsman vid dödsboförvaltning.

Theddo Rother-Schirren sysslar även med undervisning och är sedan mer än 20 år verksam vid Stockholms universitet där han sedan 1994 innehar tjänst som universitetslektor i civilrätt. Han har medverkat vid utgivande avrättsfallssamlingar och läroböcker i juridik.

Kursprogram

08:30 - 09:00

Registrering

Kaffe och smörgås ingår vid fysiskt kurstillfälle. 

09:00 - 09:10
Nyhetsdagen startar, intro
09:10 - 10:10

Aktuella frågor kring bodelning
Johan Schüldt

10:15 - 11:15
Samäganderätt och obehörig vinst
Margareta Brattström
11:15 - 11:35

Kaffepaus

11:35 - 12:35
Framtidsfullmakter
Eva von Schéele
12:45 - 13:45
Lunchpaus
13:45 - 14:45
Barnkonventionen som svensk lag
Maria Grahn-Farley
14:45 - 15:00

Kaffepaus

15:00 - 16:00
Aktuella frågor kring boutredning
Theddo Rother-Schirren
Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg. Vid fysiskt kurstillfälle ingår kaffe och smörgås, lunch och fika. 

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se